Pagastā darbosies vecāku izglītības centrs

Sabiedriskā organizācija “Mēs - Malienai” izstrādājusi projektu “Vecāku izglītības centrs Malienā”, kas guvis atbalstu Alūksnes Novada fonda rīkotajā projektu konkursā.

Sabiedriskā organizācija "Mēs - Malienai" izstrādājusi projektu "Vecāku izglītības centrs Malienā", kas guvis atbalstu Alūksnes Novada fonda rīkotajā projektu konkursā.
"Projektu sāksim realizēt novembrī. Tas paredz organizēt nodarbības, lekcijas un konsultācijas vecākiem atbilstoši pagasta speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Mazputniņš" un Malienas pamatskolas audzēkņu vecāku interesēm," stāsta projekta vadītāja, speciālā pirmsskolas izglītības iestādes "Mazputniņš" vadītāja Ieviņa Āboltiņa.
Vecāku izglītības centrs darbosies speciālā pirmsskolas izglītības iestādes "Mazputniņš" metodiskajā kabinetā. Tiek gatavoti bukleti, kuros būs informācija par piedāvāto lekciju tēmām. Katru mēnesi (izņemot divus mēnešu vasarā) ir paredzēta viena lekcija. Plānots, ka pirmā lekcija būs novembrī, tās tēma - "Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu fiziskās un intelektuālās attīstības īpatnības". Lekcijas būs arī par problēmām pusaudža vecumā un to risināšanu, bērnu stāju un kustību koordinācijas attīstību un citas. Notiks arī praktiskas nodarbības.
Projekta vadītāja atklāj, ka vecāki ir izrādījuši interesi par projektu. "Veicām vecāku aptauju, kurā atklājās, ka viņiem trūkst informācijas par bērnu attīstības, audzināšanas un izglītošanas jautājumiem. Vecāki izsaka vēlmi apmeklēt kompetentu speciālistu lekcijas, kas būs par brīvu, un dažādas nodarbības," atklāj I.Āboltiņa. Par Novada fonda piešķirto finansējumu paredzēts iegādāties metodisko literatūru, periodiskus izdevumus, kas noderēs vecākiem.
Projekta darba grupā piedalās četri cilvēki. Tā realizācija ilgs gadu. Vecāku izglītības centra pakalpojumus varēs izmantot jebkurš interesents.

Citu datumu laikraksti