Pagasta iedzīvotāji interesējas par iespējām saņemt Eiropas finansējumu

Liepnas Uzņēmējdarbības atbalsta un informācijas centrs informē pagasta iedzīvotājus par aktualitātēm, kas saistītas ar Eiropas Savienības finansējuma saņemšanu - tiešajiem maksājumiem par zemi, subsīdiju nolikumu, piena kvotām un citu.

Liepnas Uzņēmējdarbības atbalsta un informācijas centrs informē pagasta iedzīvotājus par aktualitātēm, kas saistītas ar Eiropas Savienības finansējuma saņemšanu - tiešajiem maksājumiem par zemi, subsīdiju nolikumu, piena kvotām un citu. Pagasta iedzīvotāji centrā labprāt izmanto arī internetu.
"Iedzīvotāji izmanto iespēju - raksta projektus, lai iegūtu Eiropas finansējumu. Vispirms viņiem pašiem jābūt pārliecībai par to, ka viņiem tas ir vajadzīgs, centrā sniedzam tikai konsultāciju," laikrakstam stāsta Liepnas pagasta Uzņēmējdarbības atbalsta un informācijas centra vadītāja Laima Kaņepe.
Sadarbojoties ar Alūksnes Lauksaimniecības konsultāciju biroju, zemniekiem un uzņēmējiem pērn bija iespēja apmeklēt grāmatvedības kursus par brīvu un doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes rajona saimniecībām. "Ceram, ka šī sadarbība turpināsies," saka viņa. Centrs plāno sadarboties arī ar Alūksnes Nevalstisko organizāciju.
Uzņēmējdarbības centrā interesentiem ir iespējams uzzināt informāciju par atbalsta programmu daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai. "Tie, kas reģistrējušies kā nodokļu maksātāji (ieņēmumi no 1000 līdz 10 000 eiro), rakstīja mazos projektus, kurus palīdzējām izstrādāt. Interese bija liela," uzsver L.Kaņepe.
Viņa skaidro, ka pagasta iedzīvotāji interesējas arī par atbalsta programmu "Standartu sasniegšana".
"Pieci projekti patlaban tiek izstrādāti, viens ir iesniegts," atklāj centra vadītāja. L.Kaņepe palīdz aizpildīt pieteikumus zemniekiem, kas vēlas nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību.
Centrs palīdz rakstīt iesniegumus, lai lauksaimnieki saņemtu papildu finansējumu par nokautiem lopiem no valsts tiešajiem maksājumiem par katru iepriekšējo ceturksni. "Reizi nedēļā, trešdienās, centrā ierodas lopkopības pārraugs, kas sniedz nepieciešamo informāciju. Lopi jāreģistrē 20 dienu laikā pēc dzimšanas. Ja tas nav izdarīts, tad nevar pretendēt uz šiem maksājumiem," atklāj L.Kaņepe.
Uzņēmējdarbības atbalsta un informācijas centrs Liepnas pagastā darbojas kopš 2003. gada.

Citu datumu laikraksti

  • Kontrolēs nelegālo nodarbinātību

    RVDI, saskaņā ar valsts darba inspekcijas darbības programmā norādītajiem uzdevumiem, 2004.gadā īpašu uzmanību pievērsa darba vides iekšējās...

  • Pašvaldība iesūdz tiesā lielākos parādniekus

    Zeltiņu pagasta padome iesniegusi tiesā izskatīšanai divas lietas par komunālo pakalpojumu parādu piedziņu.Zeltiņu pagasta padome iesniegusi tiesā...

  • Prognozē egļu stādu trūkumu

    Mežizstrādātāji prognozē, ka vētras nodarīto postījumu dēļ Latvijas mežsaimniecībā sāksies egļu stādu trūkums.Mežizstrādātāji prognozē, ka vētras...