Pagastu zemniekiem stāstīs par finansējuma saņemšanu no Eiropas Savienības

Alūksnes Lauksaimniecības konsultāciju biroja speciālisti martā organizēs izbraukuma seminārus uz rajona pašvaldībām, lai stāstītu par finansējuma saņemšanu no Eiropas Savienības fondiem.

Alūksnes Lauksaimniecības konsultāciju biroja speciālisti martā organizēs izbraukuma seminārus uz rajona pašvaldībām, lai stāstītu par finansējuma saņemšanu no Eiropas Savienības (ES) fondiem.
"Katru dienu uz mūsu biroju nāk daudz cilvēku, kas interesējas par finansējuma piesaisti no ES fondiem. Informācijas ir daudz, tādēļ dosimies izbraukuma semināros. Daļa pašvaldību semināru laiku jau ir saskaņojušas," stāsta Alūksnes Lauksaimniecības konsultāciju biroja vadītāja Viola Kaparšmite.
Viņa norāda, ka lauksaimnieki ES finansējumu varēs saņemt lauku attīstības pasākumu veikšanai kā tiešos maksājumus un struktūrfondu līdzekļus. "Pašlaik vismazāk informācijas ir par lauku attīstības pasākumiem. Visaktuālākais ir pieteikšanās tiešajiem maksājumiem. Visiem lauksaimniekiem, kas veica lauksaimniecībā izmantojamās zemes priekšreģistrāciju, līdz aprīļa sākumam vajadzētu saņemt lauku bloku karti ar pieteikuma formu un detalizētu rokasgrāmatu. Lauku atbalsta dienesta (LAD) pārstāvji man solīja, ka apmeklēs katru pagastu un uz vietas izsniegs cilvēkiem šīs kartes," saka V.Kaparšmite.
Aizpildītā pieteikuma forma un lauku bloka karte līdz 20.maijam būs jāiesniedz LAD Lauksaimniecības pārvaldē Gulbenē, nevis Alūksnē. Tie lauksaimnieki, kas dokumentus laikus neiesniegs, šogad no ES finansējumu nesaņems. Ja pēc pieteikuma iesniegšanas radīsies kādas izmaiņas, tad līdz 15.jūnijam varēs iesniegt labojumus vai papildinājumus. Jebkurā laikā zemnieks var saņemt vēstuli ar lūgumu precizēt sniegto informāciju. Tas jāizdara 14 dienu laikā no vēstules saņemšanas datuma.
Laikā no šā gada 2.jūnija līdz 30.septembrim notiks kontroles. To laikā saimniecībās var ierasties kontrolieris, lai pārliecinātos par pieteikumā sniegtās informācijas patiesumu. Savukārt no 1.decembra līdz 2005.gada aprīlim lauksaimnieki saņems paziņojumu par pienākošos atbalsta apjomu un aprēķinātos naudas līdzekļus ieskaitīs viņa norādītajā bankas kontā.
No ES strukturālajiem fondiem lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu kā investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos, atbalstu jaunajiem zemniekiem (zemnieki vecumā līdz 40 gadiem, kuriem saimniecība nav ilgāk kā piecus gadus) un atbalstu lauku teritoriju pārveidošanai un attīstības veicināšanai (netradicionālā saimniekošana).
"Programmā "Lauku attīstības pasākumi" varēs saņemt atbalstu grupā priekšlaicīga pensionēšanās un atbalsts daļēji naturālām saimniecībām," uzsver V.Kaparšmite.
Lai saņemtu atbalstu no ES strukturālajiem fondiem, zemniekam Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz deklarācija par iepriekšējā gada finanšu līdzekļiem.
***
Izbraukuma semināru grafiks pašvaldībās:
- 11.martā pulksten 10.00 - Virešu pagastā;
- 15.martā pulksten 10.00 - Alsviķu pagastā;
- 16.martā pulksten 10.00 - Trapenes pagastā, bet pulksten 13.00 - Gaujienas pagastā;
- 17.martā pulksten 10.00 -Jaunlaicenes pagastā, bet pulksten 13.00 - Veclaicenes pagastā;
- 18.martā pulksten 10.00 -Jaunannas pagastā;
- 19.martā pulksten 10.00 - Zeltiņu pagastā, bet pulksten 13.00 - Ilzenes pagastā;
- 22.martā pulksten 10.00 - Apē;
- 23.martā pulksten 10.00 -Jaunalūksnes pagastā;
- 24.martā pulksten 10.00 - Malienas pagastā;
- 25.martā pulksten 10.00 -
Ziemeru pagastā.
- Pārējās Alūksnes rajona pašvaldības vēl var saskaņot semināra laiku.

Citu datumu laikraksti