Pagastveča katram dotais solījums ir nerakstīts likums

Zeltiņu pagasta padomes priekšsēdētājs Edvīns Puzulis pēc pāris dienām noliks deputāta mandātu un dosies pelnītā atpūtā.

Zeltiņu pagasta padomes priekšsēdētājs Edvīns Puzulis pēc pāris dienām noliks deputāta mandātu un dosies pelnītā atpūtā. Pēc gandrīz divdesmit septiņiem priekšnieka amatā pavadītiem gadiem ir pienācis laiks izvērtēt savu veikumu, droši vien ieslīgt jaukās atmiņās un domāt arī par to, kā tālāk veidot savu dzīvi.
Alūksnes rajonā viņš pagasta padomes priekšsēdētāja pienākumus veic visilgāk, bet Latvijā ierindojas ilggadējāko pagasta padomes priekšsēdētāju pirmajā desmitniekā. "Nekādu īpašu sajūtu nav. Jādomā par to, kurš būs nākamais priekšnieks un ka vajadzēs viņam palīdzēt jaunajā darbā," stāsta E.Puzulis.
Tauta ievēl priekšsēdētāju
Viņš uzreiz sāk stāstīt, ka jaunajam sasaukumam ir izvirzīti perspektīvi deputātu kandidāti, daļai jau ir pieredze šajā darbā. "Tauta ievēlēs tos, ko atzīs par labākiem. Pašvaldības vadītāju tomēr ievēl tauta, jo tas, kam vairāk balsu, parasti ieņem priekšsēdētāja amatu," uzskata pagasta padomes priekšsēdētājs.
Gaida sava saimniecība
Viņš smaida, ka šajā krēslā esot par ilgu aizsēdējies, esot jādod iespēja strādāt jaunajiem. Kad jautāju, vai nav mazliet smeldzīgi, gaidot pārmaiņas, E.Puzulis pārliecinoši atbild: "Nē, mani gaida zemnieku saimniecība. Tur nepieciešama darbošanās, kam darba gados pietrūka laika, arī brīvu brīžu būs vairāk."
Vajag komandas darbu
E.Puzulis ilgajos darba gados nekad neesot domājis par to, ka priekšsēdētāja amatu vajadzētu atstāt. Tikai pirms četriem gadiem viņu ļaudis esot pierunājuši kandidēt. Ilgus gadus veikt pagasta padomes priekšsēdētāja pienākumus nozīmē to, ka E.Puzulim pagasta iedzīvotāji ir uzticējušies. Sevi vērtē par taisnīgu un stingru priekšnieku, kad ir nepieciešamība tādam būt.
Viņš nevarot izvērtēt, vai grūtāk ir strādāt tagad, vai padomju gados.
"Ilgajos darba gados no ciemiem izveidoja pagastus, taču darbs īpaši nemainījās, tikai uzdevumu kļuva vairāk. Sākumā bija tikai ciema padomes priekšsēdētājs un sekretāre, kas veica arī grāmatvedes pienākumus, tagad kadru ir vairāk. Un tie mani ir labi, jo pašvaldībā ir vajadzīgs komandas darbs," atzīst E.Puzulis. Viņš salīdzina ar agrākiem gadiem: ja pašvaldībai tagad uztic papildu uzdevumu, tad finansējumu līdzi nedod, tas iespaido rezultātu.
Bezdarbnieku ir maz
E.Puzulis piekrīt, ka pazīst katru pagasta iedzīvotāju. "Zinu, kāda kuram ir sāpe, lai gan visiem nekad labs nebūšu, kaut ko nespēšu izdarīt," secina viņš. E.Puzulis vienmēr ir dzīvojis ar pārliecību, ka dotie solījumi ir jāpilda un ka iedzīvotājiem ir jāpalīdz.
"Mūsu pagastā sievietēm ir problemātiski atrast darbu, bezdarbnieces ir tikai sievietes. Vīrieši simtprocentīgi ir nodrošināti ar darbu. Bezdarba līmenis ir zems - apmēram četri procenti, tas ir krietni zemāks nekā vidējais bezdarba līmenis rajonā. Uz Zeltiņiem strādāt brauc pat no tuvējiem pagastiem," lepojas E.Puzulis.
Pārdzīvo, ja nepalīdz
Pašvaldības vadītājam esot grūti izvērtēt, kas šajā darbā bijis visgrūtākais. "Ja nevar atrisināt kādu problēmu iedzīvotāju labā, tad ir pārdzīvojums. Galvenais, lai cilvēkiem būtu labi," saka E.Puzulis. Pagastā problemātiska bijusi komunālās saimniecības sakārtošana.
"Radās vētras postījumi - sagāza ūdenstorni, taču tas ir atrisināts. Arī parādnieki par komunālajiem pakalpojumiem ir - dzīvo labiekārtotos dzīvokļos, taču par to nemaksā, viena daļa nespēj," atklāj E.Puzulis.
Iegūst no apvienošanās
Zeltiņu pagastā dzīvo apmēram 400 iedzīvotāju, kas vienlīdzīgi dalās trīs grupās - bērni un jaunieši, strādājošie un pensionāri. Viņš bilst, ka ieguvums ir tas, ka pašvaldība darbojas vairāku pagastu apvienībā "AIZMelnupe".
"Mums ir kopīgs jurists, daļēji arī sociālais dienests. Četri pagasti par projekta līdzekļiem iegādājāmies autobusu, to izmanto šā dienesta darbam," stāsta E.Puzulis.
Pagasts ir minicentrs
Zeltiņus viņš nosauc par minicentru salīdzinājumā ar tuvējiem pagastiem. Luterāņu draudzē darbojas arī kalncempieši, ilzenieši, strautiņieši. Arī ģimenes ārste strādā Zeltiņos, kas apkalpo tuvējo pagastu iedzīvotājus.
Viņš stāsta arī par veicamajiem darbiem, kas būs jāturpina ievēlētajiem deputātiem. Viens no tiem būs divu koka tiltu remonts, kas atrodas pagasta teritorijā.
"Zeltiņiem cauri tek Melnupe, tāpēc pagastā ir desmit tilti. Citās pašvaldībās tik daudz tiltu nav, tāpēc līdzekļus nākas atvēlēt to remontam," atklāj pagasta padomes priekšsēdētājs.
Sāp nepabeigtā skola
Viens no lielākajiem paveiktajiem darbiem, ar ko lepojas E.Puzulis, ir baznīcas atjaunošana. Tika sakopta kapsēta, kas bija nolaista, kad viņš uzsācis darba gaitas. "Sākām strauji celt jaunu skolu, taču 1989.gadā tās celtniecība tika pārtraukta. Pietrūka viena gada, pateicoties Alūksnes ģimnāzijai (lai viņi to neņem ļaunā!). Tagad to vairs nespējam finansēt. Apmēram miljons vajadzīgs, lai to pabeigtu. Skolēnu nav daudz, tāpēc viņiem būs jāmācās vecajā skolā," skumji apgalvo pagasta padomes priekšsēdētājs.
Cerības liek uz sportu
Paredzēts, ka nepabeigtās skolas vietā taps tūrisma centrs ar nelielu viesnīcu un ēdnīcu, jo tuvākajā apkaimē naktsmītņu nav. Viņš cer, ka jaunajiem deputātiem izdosies pabeigt sporta angāra celtniecību. "Pagastā daudz jauniešu nodarbojas ar sportu. Tas nozīmē, ka viņi nevēlēsies aizrauties ar alkohola lietošanu, nevēlēsies iet projām no pagasta un vēlēsies tajā atgriezties," secina E.Puzulis.
Viņš prognozē, ka tagad pieklususī teritoriālā reforma pēc diviem gadiem atkal atdzīvosies. "Tad par novadiem atkal sāks domāt. Uzskatu, ka viens - Alūksnes - novads šeit būs par lielu. Mums labākais būtu "AIZMelnupe" variants - Alsviķi, Zeltiņi, Kalncempji un Ilzene ar centru Strautiņos," spriež E.Puzulis.
Ierobežojumus nejūt
Pagasta priekšsēdētājs apstiprina, ka veicamais amats uzliek zināmus ierobežojumus, taču pie tā esot pierasts. Tas nav traucējis. Viņš lepojas, ka bieži nav mainījis darbavietas.
"Dažas man ir bijušas - pirms armijas strādāju kolhozā "Veclaicene", jo biju mācījies par agronomu, gaļas kombinātā un sagādes inspekcijā," atklāj pieredzējušais vadītājs.
Gandarījumu izjutīs
E.Puzuļa vaļasprieks kopš 1958.gada ir medības, tā reizē ir laba atpūta pie dabas. Dzīvē allaž E.Puzulim palīdz arī neizsīkstošais optimisms.
Viņš priecājas, ja ģimenei un trim mazbērniem klājas labi, viņiem tagad noteikti varēs veltīt vairāk laika. Droši vien lielu gandarījumu U.Puzulis izjutīs arī tad, ja redzēs, kā attīstās Zeltiņu pagasts un viņa iesāktās idejas turpina citi.

Citu datumu laikraksti

 • Kas ir trihineloze?

  Šogad Latvijā jau reģistrēti vairāki gadījumi, kad cilvēki saslimuši ar trihinelozi, lietojot uzturā nepareizi pagatavotu medījumu gaļu, tāpēc tās...

 • Struktūrfondu likumprojekts ir pieejams sabiedrībai

  Kopš 17.februāra likumprojekts “Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums” ir pieejams plašākai sabiedrībai.Kopš 17.februāra likumprojekts...

 • Studentus aicina piedalīties eseju konkursā

  Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons ir izsludinājis eseju konkursu augstskolu 2. un 3.kursu studentiem par Latvijas brīvvalsts ievērojamo sabiedriski...

 • Invalīdi var uzdot jautājumus

  Labklājības ministrija informē, ka ir pieejams jauns bezmaksas tālrunis - 8002080, uz kuru zvanot cilvēki var saņemt atbildes uz jautājumiem par...

 • Vēlas noteikt stingru darba aizsardzību

  Zemkopības ministrija ir izstrādājusi un iesniegusi valdībai izskatīšanai noteikumu projektu par darba aizsardzības prasībām mežsaimniecībā.Zemkopības...

 • Pilsētā autobusu kustības saraksti būs

  “Alūksnes Ziņās” ir vērsušies vairāki lasītāji un izteikuši priekšlikumu, ka Alūksnes autopieturās, kas atrodas pilsētas teritorijā, vajadzētu...