Palīdz kareivjiem būt soli tuvāk Dievam

Augustā būs četri gadi, kopš Ilmārs Marhels ir Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona kapelāns.

Augustā būs četri gadi, kopš Ilmārs Marhels ir Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona kapelāns.
Šo darbu viņam ieteica Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns Raimonds Locs. Ilmāra mērķis ir palīdzēt katram jaunkareivim spert soli tuvāk Dievam. "Jau tolaik, kad dienēju padomju armijā, man bija interesanti sarunāties ar karavīriem, virsniekiem un virsdienesta instruktoriem par Dievu. Šīs sarunas bija radošas un konstruktīvas. Ja arī viņi nepiekrita tam, ko teicu, tomēr atzina, ka mani argumenti ir spēcīgi un par tiem der padomāt," atceras I. Marhels.
Viņš atzīst, ka kapelāna darbā nav priekšrakstu un mācību programmu, pēc kā strādāt. Visu nākas domāt un plānot pašam, tā nemitīgi atrodoties radošā procesā. "Brīžiem tas ir interesanti, bet brīžiem - mokoši. Ja kāda metode nav efektīva, tad ir jāizdomā cita. Karavīru aptaujas, ko esmu veicis, vienmēr ir bijušas uzmundrinošas. Ir gandarījums, ka esmu licis puišiem domāt par lietām, ko viņi ir dzirdējuši garāmejot. Ne jau tikai par Dievu, bet arī par patriotisko audzināšanu un ētiku. Parasti nodarbībās cenšos izraisīt diskusiju, lai uzzinātu viņu domas un iebildumus," saka I. Marhels.
Konfesionālo piederību neuzsver
No darbdienu rītiem līdz pusdienlaikam I. Marhels atrodas bataljona kapelā, kur viņu var satikt ikviens karavīrs vai darbinieks, kas vēlas. Pēcpusdienās viņš lasa lekcijas, bet vakaros tiekas ar karavīriem rotās.
"Līdz pusdienām arī izglītojos, jo nevaru puišiem neko dot, ja neesmu zinošs! Pašlaik izzinu vēsturiskos, ētiskos un reliģiskos materiālus par barikāžu laiku Rīgā 1991. gadā. Reizēm braucu līdzi, kad karavīriem ir mācības mežā. Uzskatu, jo biežāk ar viņiem kontaktējos, jo atklātākas sarunas veidojas. Tas ir svarīgi. Problēmas rada tas, ka bataljonā ir daudz puišu. Ik pēc trim mēnešiem nāk citi jauniesaucamie, tādēļ veidot personīgu kontaktu ar katru nav iespējams," vērtē I. Marhels.
Nodarbībās kapelāns ar puišiem runā arī par to, kādas bija izjūtas, saņemot pavēsti par iesaukšanu armijā. "Katrā rotā ir daži karavīri, kas apgalvo, ka par to ir dusmīgi, bet 99 procenti atzīst, ka ir samierinājušies vai priecīgi. Jāteic, ka ar katru gadu puiši kļūst atvērtāki, viņiem ir mazāk personīgu problēmu. Domāju, ka tas ir visa bataljona darbinieku nopelns," spriež I. Marhels.
Viņš akcentē, ka dienas kārtību pielāgo karavīru režīmam. Pēdējās aptaujas dati liecina, ka bataljonā 60 procenti karavīru pieder kādai no konfesijām. 90 procenti labprāt runā par ticības jautājumiem, bet tikai pieci procenti no viņiem par ticību ir domājuši nopietnāk. "Strādājot ceru, ka man izdosies pamudināt katru karavīru paspert vienu solīti tuvāk Dievam. Armijā kapelāni neuzsver savu konfesionālo piederību. Mūsu uzdevums ir ikvienam sniegt garīgo aprūpi un mudināt būt labākam luterānim, katolim vai baptistam," stāsta I. Marhels.
Nevar izbēgt no garīguma
Kapelāns pieder baptistu konfesijai. Piecus gadus viņš ir arī Alūksnes baptistu draudzes sludinātājs. "Bija daudz neatbildētu jautājumu, uz kuriem atbildi man nevar sniegt neviens mācītājs, tādēļ es kļuvu par garīdznieku. Neatbildēti jautājumi ir aktuāli daudziem cilvēkiem. Meklēju uz tiem atbildes sev un citiem. Alūksnes baptistu draudzē ir patīkami un atsaucīgi cilvēki. Darbs tajā man saistās ar perspektīvu, jo redzu, kā iespējams kopīgi risināt problēmas," vērtē I.Marhels. Viņš uzsver, ka cilvēks ir garīga būtne, kas nevar aizbēgt no garīguma. Ja garīgumu nerodam kristīgajā baznīcā, tad to gūstam māņticībā vai azartspēlēs un iegrimstam daudzdievībā, kurā nav nekādas filozofijas.
"Piekrītu, ir cilvēki, kuriem ir savs Dievs, kas nepieder nevienai no ticībām. Bet cilvēkam ir dotas trīs liecības par Dievu: sirdsapziņa, kas pazīst Dieva bijāšanu, dzīves jēgas meklējums, pēc kā atrašanas viņš iegūst priecīgu eksistences apziņu, un vārds. Absolūti precīzs vārds, kas saskan ar sirdsapziņu un dzīves jēgas meklējumu, ir Bībele. Arī tautasdziesmās un visās reliģijās ir daudz kā tāda, kas saskan ar mūsu sirdsapziņu, bet tas nav atklāts tik pilnīgi kā caur Jēzu Kristu. Cilvēks lasa Bībeli un secina, ka tur ir aprakstītas jau zināmas lietas. Ja cilvēkam piemīt visas trīs liecības, tad viņš ir laimīgs. Ja kādas no tām nav, paliek divas citas, kas arī nav slikti," uzsver I. Marhels.
Sestdienās ir kopā ar ģimeni
I. Marhelu no skolas gadiem saista sportiskas aktivitātes. Pērn viņš bija Alūksnes MSB virsdienesta karavīru čempions šahā. Ir gūtas godalgotas vietas arī orientēšanās sportā. "Strādājot armijā, esmu uzlabojis fizisko izturību. Kad pirmo reizi skrēju trīs kilometru distanci, varēju to veikt 16 minūtēs. Pietrūka dažu sekunžu, lai rezultāts atbilstu normatīviem. Pēc četriem gadiem šo distanci varu veikt 12,12 minūtēs. Uz darbu katru dienu braucu ar velosipēdu, jo uzskatu to par veselīgu nodarbi," saka
I. Marhels.
Kapelānam brīvas ir sestdienas. Tad viņš ir kopā ar ģimeni – sievu Baibu un meitām Elīnu, Katrīnu un Elizabeti. "Eju ciemos pie draudzes locekļiem. Sestdienas rītā gatavoju ģimenei brokastis.
Brīvajā laikā patīk veidot pinumus. Izmantoju oša un priedes klūgas. Pinumus gatavoja arī mans tēvs. Iespējams, esmu viņu pārspējis tehnoloģiskajā izpildījumā, bet ne radošajā. Viņš bija mākslinieks, kas veidoja darbus vienā eksemplārā un darīja to izcili. Bet man nepatīk veidot tikai vienu darbu. Ja esmu noskaņojies, paņēmis instrumentus un piegružojis apkārtni, kāpēc man to darīt viena pinuma dēļ? Es parasti uzreiz gatavoju desmit pinumus," norāda I. Marhels.
Darbus viņš dāvina radiem un draugiem, pārdod un kā "kukuļus ved Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējiem". "Kad viņiem mani "kukuļi" iepatikās, pasūtīja izgatavot pinumu akadēmijai, ko varētu rādīt prezentācijās ārzemju viesiem," smej I. Marhels. Viņa darbus ir iegādājušies arī ārzemnieki.
Ir Dieva mīlulis
Latvijas Kristīgajā akadēmijā I. Marhels trešo gadu studē kristīgo psiholoģiju. Kapelāns ir izgājis apmācību ciklu Cēsu instruktoru skolā un ieguvis atbilstošu kvalifikāciju. Viņš apgalvo, ka iesaistīšanās militārajā dzīvē palīdz labāk izprast karavīrus, virsniekus un virsdienestniekus, tomēr atzīst, ka nav militārs cilvēks.
"Katrreiz, kad atbraucu mājās no kursiem, jūtu, ka tie mani ir padarījuši par labāku karavīru un likuši daudz ko saprast militārajā jomā, kurā šķita, ka jau visu zinu. Kursos iemācījos, ka mans uzdevums nav tikai stāstīt vai lasīt lekcijas, bet panākt no karavīriem atgriezenisko saikni un kontrolēt, cik daudz viņi ir sapratuši. Esmu apjautis, ka militārā pavēle nesaistās tikai ar darbību – aizej tur, atnes to un tamlīdzīgi. Tas ir komplekss, ko vajadzētu apgūt katram cilvēkam: vispirms izskaidro kopējo uzdevumu, pārskata pa punktiem, pārbauda, vai katrs ir sapratis savu uzdevumu. Kad dodas to izpildīt, nedrīkst atklāties nezināmas lietas un ir jāparedz notikumi," klāsta kapelāns.
I.Marhelu var raksturot kā darbīgu un nesatraucamu cilvēku, ko grūti izsist no līdzsvara. Kapelāns atklāj, ka viņa būtiskākā iezīme ir radošās spējas. "Radošs cilvēks vienmēr domā, vai divi reiz divi nevarētu būt arī pieci! Tas viņam sagādā zināmas problēmas, bet intelektuāls cilvēks prot ar tām tikt galā. Radošam cilvēkam vienmēr vajag tiekties pēc kaut kā jauna. Daži cilvēki man katru dienu saka, ka esmu Dieva mīlulis, jo bieži ir tā: ko viendien runāju, tas nākamajā ir dzīves īstenība, tādēļ varu apgalvot, ka taustāmā veidā jūtu Dieva vadību," saka I.Marhels.
***
Fakti
2003.gada augustā būs četri gadi, kopš Ilmārs Marhels ir Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona kapelāns.
Ilmārs Marhels pieder baptistu konfesijai. Piecus gadus viņš ir Alūksnes baptistu draudzes sludinātājs.
2002.gadā I. Marhels bija Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona virsdienesta karavīru čempions šahā.
Latvijas Kristīgajā akadēmijā I. Marhels trešo gadu studē kristīgo psiholoģiju. I. Marhela vaļasprieks ir pinumu gatavošana.
Kapelāns ir veicis aptauju un secinājis, ka Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljonā 60 procentu karavīru pieder kādai no konfesijām. 90 procenti labprāt runā par ticības jautājumiem, bet tikai pieci procenti no viņiem par ticību ir domājuši nopietnāk.

Citu datumu laikraksti

  • Vai no Eiropas Savienības var izstāties?

    Jo tuvāk nāk brīdis, kad lemsim par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, jo biežāk uzdodam jautājumu, vai varēsim no tās arī izstāties?Jo tuvāk nāk...

  • Plānotais ir izpildīts

    VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļai 2002. gadā plānotais ir izpildīts. Kopbudžeta ieņēmumi palielinājušies par 289 510 latiem.VID...

  • Gūst medaļas Latvijas čempionātā slēpošanā

    Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi labi startējuši Latvijas čempionātā slēpošanā, kas notika 11. un 12.janvārī Madonā.Alūksnes Bērnu...