Palīdz tiem, kam palīdzība ir visvairāk vajadzīga

Latvijas Bērnu fonda pirmsākumi meklējami 1989.gadā, kad Latvijā tika izveidota Vissavienības Bērnu fonda filiāle. Jau pēc gada, 1990.gadā, Latvijas Bērnu fonds sāka darboties patstāvīgi.

Latvijas Bērnu fonda pirmsākumi meklējami 1989.gadā, kad Latvijā tika izveidota Vissavienības Bērnu fonda filiāle. Jau pēc gada, 1990.gadā, Latvijas Bērnu fonds sāka darboties patstāvīgi.
Tas bija laiks, kad kraso pārmaiņu dēļ liela daļa Latvijas iedzīvotāju bija nonākuši uz nabadzības sliekšņa; valstī palielinājās bezdarbnieku skaits, cilvēkus mocīja neziņa par nākotni, sociālā neaizsargātība un daudzas citas negatīvas tendences, kas, neapšaubāmi, ietekmēja arī bērnu stāvokli valstī.
Latvijas Bērnu fonds centās kaut nedaudz uzlabot Latvijas bērnu dzīvi, īpaši pamestu, vardarbībā cietušu un slimu bērnu dzīvi. Centās palīdzēt ikvienam, kuram šī palīdzība bija vajadzīga.
Fonda darbību sākumā vērtē skeptiski
Sākums nebija viegls. Daudzi pret fonda aktivitātēm izturējās ar skepsi un pat naidīgi, uzskatot, ka daži cilvēki uz bērnu rēķina grib sev nopelnītu "lielo naudu" vai automašīnas. Šādu attieksmi veicināja arī daudzu viltvāržu parādīšanās, kas ar Latvijas Bērnu fonda vārdu uz lūpām no lētticīgiem ļaudīm tik tiešām izmānīja naudu. Tikai ar ilgu, rūpīgu, pēc labākās sirdsapziņas darītu darbu Latvijas Bērnu fonds iemantoja uzticama sadarbības partnera slavu. Kļuva par partneri, ar kuru rēķinās un par kura godaprātu šodien nešaubās pat visskeptiskākie.
Darbības sākumā Latvijas Bērnu fonda prioritāte bija četras programmas: "Ģimene", "Bāreņi", "Veselība", "Attīstība, sports, kultūra, talants", tajās fonds turpina strādāt joprojām. Latvijā vecāki joprojām sit bērnus vai pamet tos renstelē. Ja bērnam nepaveicas un viņu audzināšanā nepieņem kāda audžuvecāku ģimene, kā nu mācēdama, par viņu rūpējas valsts. Latvijā joprojām dzimst slimi bērni, turklāt ne tikai ģimenēs, kurās tēvs un māte regulāri "ielūkojas" pudelē, bet arī veselās un labvēlīgās ģimenēs. Mediķi spriež, ka tas varētu būt vides piesārņojuma un nekvalitatīvo pārtikas produktu dēļ. Joprojām mūsu valstī netiek godāta ģimene kā institūcija, uz kuras pleca balstīties grūtā brīdi un no kuras smelties spēku un padomu rītdienai.
Jāveido reģionālie rehabilitācijas centri
Patlaban 39 procenti no visām ģimenēm ir trūcīgas, valstī ir apzinātas 9653 nelabvēlīgās ģimenes, kurās aug 19 000 bērnu, Latvijā ir 14 000 vardarbībā cietušu bērnu, 11 000 bērnu invalīdu. Viņiem visiem ir nepieciešama palīdzība. Trūcīgām ģimenēm nepieciešami līdzekļi iztikšanai, nelabvēlīgās ģimenēs dzīvojošiem bērniem - pajumte un pieaugušo padoms, kā dzīvot, lai vecāku kļūdas neatkārtotos viņu pašu dzīvē, vardarbībā cietušiem bērniem - patvēruma vieta un psiholoģiska palīdzība, lai sadzīvotu ar pārinodarījumu, slimiem bērniem - veselība un vieta sabiedrībā, kas nereti nav nopērkama pat par lielu naudu.
Četrpadsmit gadus Latvijas Bērnu fonds ir darījis lielu un svētīgu darbu. Pateicoties ziedotāju un sponsoru atsaucībai, Daugavpilī ir atvērts sociālās rehabilitācijas centrs "Priedīte", Krāslavā - sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas", kur mīt bērni no nelabvēlīgām ģimenēm un bāreņi. Preiļu rajonā rekonstruēta Rudzātu speciālā internātskola, kur dzīvo un mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Rudzātu internātskolā tiek uzlaboti sadzīves apstākļi, tiek veidota daudzpusīga materiālā bāze, lai bērni varētu apgūt arodu un sadzīves iemaņas. Ir izveidota bāze bērnu un jauniešu rehabilitācijai un korekcijai. Rīgā izveidots centrs ielu bērniem, kur bērni var patverties no ielas kaitīgās ietekmes, un centrs pret vardarbību "Dardedze", kur patvērumu un psiholoģisku atbalstu var saņemt vardarbībā cietušie bērni un viņu māmiņas. Centrā "Dardedze" ir tikai 24 vietas, tādēļ vardarbībā cietušo uzņemšana šeit ir ierobežota. Tuvākajā laikā Latvijas Bērnu fonds šādus centrus plāno atvērt arī Latvijas reģionos. Tādēļ vēl šogad decembrī tiek rīkota labdarības akcija "Nepaej garām!", kuras mērķis ir savākt līdzekļus reģionālo rehabilitācijas centru izveidei vardarbībā cietušajiem bērniem.
Cer uz sabiedrības un uznēmumu atbalstu
Par akciju un tās mērķiem vēsta TV un radio pārraidītās reklāmas. Akcija "Nepaej garām!" tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Bērnu fonda pastāvīgajiem atbalstītājiem - akciju sabiedrībām "Rīgas Piensaimnieks", "Latvijas Gāze" un SIA "Amaija", kā arī pateicoties plašsaziņas līdzekļu atsaucībai. Mēs ceram arī uz sabiedrības un uzņēmumu atbalstu. Ar jūsu palīdzību Latvijas reģionos tiks izveidoti bērnu rehabilitācijas centri, kur visi vardarbībā cietušie bērni beidzot varēs saņemt pienācīgu aprūpi un atbalstu, lai atgūtos no piedzīvotās pārestības. Pirmo centru pret vardarbību Latvijas Bērnu fonds sola atvērt Vidzemē. To plānots atvērt līdz nākamā gada beigām, tajā būs 15 vietas. Kuldīgā izveidota interviju istaba vardarbībā cietušiem bērniem un bērniem likumpārkāpējiem. Tiek strādāts pie šādas interviju istabas atvēršanas arī Balvos.
Latvijas Bērnu fonds daudz dara arī bērnu invalīdu labā. Jau vairākus gadus pēc kārtas tiek organizēta akcija, kurā tiek vākti ziedojumi bērnu invalīdu nometņu organizēšanai. Ja Latvijas Bērnu fonda darbības pirmsākumos ik vasaru bija iespējams organizēt tikai divas vai trīs nometnes, šogad to skaits palielinājies līdz 17 nometnēm - tas nozīmē, ka cilvēki ir kļuvuši atsaucīgāki un labprāt atbalsta šo svētīgo ieceri. Kā apgalvoja Latvijas Bērnu fonda viceprezidente Vaira Vucāne, ja labvēļu kļūs vairāk, nākamgad bērniem invalīdiem varēs piedāvāt jau 20 un vairāk nometnes. Šovasar otro gadu pēc kārtas uz nometnēm bija iespēja doties arī bērniem invalīdiem, kas pārvietojas invalīdu ratiņos. Tā viņiem bija lieliska iespēja pabūt pie dabas un izzināt to, savstarpēji sadraudzēties un iegūt daudz vērtīgu iemaņu. Liels atspaids šīs nometnes ir arī bērnu invalīdu vecākiem, kuriem beidzot ir iespēja izbrīvēt laiku sev.
2000.gadā Latvijas Bērnu fonds nāca klajā ar ideju Rīgā atvērt mazgadīgo bērnu narkomānu rehabilitācijas centru. Diemžēl sabiedrība šo ieceri neatbalstīja, argumentējot, ka līdzekļi nepieciešami daudz svētīgāku mērķu realizēšanai. Tomēr šī problēma ar katru gadu kļūst arvien aktuālāka - tā var piemeklēt jebkuru no mums.
Cilvēki strādā bez atlīdzības
Pateicoties Amerikas Latviešu apvienībai un Vācijas Kristīgā Bērnu fonda atbalstam 61 Latvijas bārenis, bērni no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm var mācīties augstākajās mācību iestādēs, jo saņem mācībām un izdzīvošanai nepieciešamo stipendiju. Vairāk nekā 1000 bērni invalīdi, bāreņi un bērni no maznodrošinātām ģimenēm saņem ikmēneša pabalstu. Starp daudziem ārvalstu ziedotājiem un Latvijas bērniem izveidojusies draudzība - bērni tiek apsveikti dzimšanas un vārdadienās, dažam pat ir bijusi iespēja pabūt ciemos pie sava labvēļa, kā arī labvēlis ir ciemojies atbalstāmā bērna ģimenē. Latvijas Bērnu fonds koordinē saraksti, palīdz tulkot vēstules.
Sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību ik gadu tiek organizēts konkurss "Talants Latvijai", kurā var piedalīties ikviens bērnu mūzikas skolas audzēknis, rādot savu prasmi klavieru, akordeona vai kāda pūšamā instrumenta spēlē. Labākie tiek atbalstīti mācībās. Latvijas Bērnu fondam ir nodaļas visos Latvijas reģionos. Cilvēki šajās nodaļās strādā bez atlīdzības, brīvprātīgi. Strādā tāpēc, ka sirds viņiem liek to darīt. Viņi nevar nepalīdzēt bērniem, kuriem šī palīdzība ir visvairāk vajadzīga. Kā pastāstīja V.Vucāne, īpaši slavējamas ir Ventspils un Jelgavas nodaļa, kurās strādājošie cilvēki allaž ir informēti par notikumiem rajonā, zina, kas notiek ģimenēs, un laikus spēj reaģēt uz problēmām.
Kopīgi analizē ieceres un projektus
Pirms lūgt sabiedrības atbalstu, Latvijas Bērnu fonds rūpīgi analizē ieceres un projektus, apzina sadarbības partnerus un iespējas projektu realizēt, tādējādi līdz minimumam samazinot iespēju kļūdīties un piedzīvot kādu nepatīkamu pārsteigumu. Ikdienas darbā bieži nākas nest lūdzēja smago nastu. Taču, kad darbs ir padarīts, ir tāda gandarījuma sajūta, ka jau nākamajā dienā atkal gribas būvēt kuģi, lai kādu aizvestu uz laimīgo zemi.
Labus vārdus par sadarbību ar Latvijas Bērnu fondu saka arī uzņēmuma "Amaija" direktore Dzintra Uibo. "Amaija" ar Latvijas Bērnu fondu sadarbojas kopš uzņēmuma izveidošanas brīža, jau vairāk nekā desmit gadus. "Latvijas Bērnu fonds ir organizācija, kurai var uzticēties. Ziedojot naudu zinām, ka tā netiks iztērēta administratīviem mērķiem, bet nonāks pie adresāta. Esam palīdzējuši trūcīgām ģimenēm, kurās aug zīdaiņi un bērni līdz trīs gadu vecumam, bērniem invalīdiem ik gadu ziedojam naudu nometņu organizēšanai. Bērnu fonds regulāri, bez atgādināšanas atskaitās par paveikto, iepazīstina ar tāmi, kurā redzam, kur iztērēts katrs santīms, ko organizācijai esam ziedojuši. Domāju, ka daudz laba par Latvijas Bērnu fondu var teikt arī citi sadarbības partneri, un visvairāk cilvēki, kas šo palīdzību saņem,"saka Dz.Uibo.

Citu datumu laikraksti

 • Garā mūža smalkie raksti

  Šīs dzimtas stāsts ir līdzīgs tūkstošiem latviešu un igauņu bezzemnieku, kas cara laikos - 19. gadsimta beigās - pēc Krišjāņa Valdemāra aicinājuma...

 • “Jaunajam laikam” gandarījuma balva

  Jaunā valdība ir izveidota, bet vai tā varēs veiksmīgi funkcionēt? Vai ar budžeta veidošanu pietiks, lai piepildītos jaunā ministru prezidenta Aigara...

 • Izdod grāmatu par sabiedriskajām organizācijām

  Alūksnes Nevalstisko organizāciju centrā ikvienam interesentam ir pieejama grāmata, kurā apkopota informācija par Latvijas sabiedriskajām...

 • Bērnības atmiņas

  “Putenis bija tik pamatīgs, ka ceļu uz skolu nevarēja redzēt, ar varenu spēku sniegs sitās acīs. Ar kājām sataustot iepriekš iemīto taciņu, kas veda...

 • Vecumdienas vēlas piepildīt ar mīlestību

  Trapeniete Mirdza Arkliņa nākamgad janvārī atzīmēs 78 gadu jubileju. Ilgajos mūža gados piedzīvots ne mazums skaistu un grūtu brīžu, iepazīti dažādi...

 • Eglīti var cirst bez speciālas atļaujas

  Ikviens var nocirst vienu eglīti valsts mežos, jo Ziemassvētki nav iedomājami bez zaļā un smaržīgā skuju koka.Ikviens var nocirst vienu eglīti valsts...