Palīdz veciem un vientuļiem cilvēkiem

Jau ceturto gadu Alūksnē pilsētas sociālās palīdzības centrā Lielā Ezera ielā 11 darbojas birojs ,,Aprūpe mājās”. Tuvāk par pakalpojumiem lūdzām pastāstīt tā vadītāju Zandu Poruku.

Jau ceturto gadu Alūksnē pilsētas sociālās palīdzības centrā Lielā Ezera ielā 11 darbojas birojs ,,Aprūpe mājās". Tuvāk par pakalpojumiem lūdzām pastāstīt tā vadītāju Zandu Poruku. Viņa šajā darbā strādā trešo gadu.
- Birojs "Aprūpe mājās" sniedz sociālos pakalpojumus Alūksnes pilsētā tiem cilvēkiem, kuri ir veci, vientuļi, nespēj sevi vairs aprūpēt un kuri nav noslēguši testamentāru vienošanos ar kādu fizisku vai juridisku personu, izņemot mūsu biroju.
- Kas nosaka aprūpes nepieciešamību?
- Katras personas aprūpes nepieciešamību nosaka ģimenes ārsts kopā ar sociālo darbinieku un izstrādā individuālu pakalpojumu plānu. Atkarībā no slimības diagnozes mainās arī mūsu pakalpojumu diapazons. Ir personiskā aprūpe, kurā rūpējas par klienta fizisko tīrību, palīdz saģērbties, seko lai cilvēks būtu paēdis, laikā saņemtu ārsta izrakstītās zāles, nepieciešamības gadījumā medicīnas darbiniekus izsauktu mājās. Ikdienas mājas darbos ietilpst telpu uzkopšana, pārtikas produktu pirkšana, komunālo maksājumu kārtošana, risina jautājumus par kurināmā piegādi. Ir klienti, kuriem pietiek tikai ar kādu no šiem pakalpojumu veidiem, bet citiem ir nepieciešama paplašināta aprūpe. Tas atkarīgs no tā, cik klients pats ir spējīgs risināt savas problēmas. Mums ir septiņi profesionāli aprūpētāji, vidēji katram ir pieci līdz septiņi klienti, kuriem ir tiesības pēc psiholoģiskās saderības izvēlēties sev aprūpētāju.
- Jums ir arī medicīnas aprūpes kabinets?
- Sociālās palīdzības centrā darbojas medicīniskās aprūpes kabinets. Tur strādā sertificēta medicīnas māsa Anda Vīksna, viņa iet arī mājas vizītēs. Kabineta pakalpojumi ir pieejami Alūksnes pilsētas mazturīgajiem iedzīvotājiem, invalīdiem, kā arī iedzīvotājiem, kuriem ir īslaicīgas materiālās grūtības, un Sarkanā Krusta biedriem. Visas nepieciešamās procedūras kabinetā veic pēc ģimenes ārsta un ārstējošā ārsta norādījuma ar pacienta iegādātiem medikamentiem.
- Kāda ir samaksas kārtība par "Aprūpes mājās" pakalpojumiem?
- Ar pilsētas domes lēmumu pensionāriem un invalīdiem par aprūpes mājās pakalpojumiem, atkarībā no pensijas lieluma, noteikta diferencēta līdzdalības maksa. Paplašinātas aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti tikai par samaksu, saskaņā ar palīdzības sniedzēja nostrādāto stundu skaitu, atbilstošu darba apmaksas tarifa likmei.
- Kā jārīkojas, ja pakalpojumus nevar nodrošināt birojs?
- Ja aprūpes pakalpojumus nevar nodrošināt birojs "Aprūpe mājās", tad veciem un vientuļiem pensionāriem, kā arī 1. un 2. grupas invalīdiem pastāv alternatīvā aprūpe - pieaugušo aprūpes iestādē Alūksnes rajona pansionātā "Alūksne" vai pansionāta Apes filiālē. Lai tur nokļūtu, jāvēršas pie manis. Potenciālajam klientam līdzi jābūt pases kopijai; invalīda vai pensionāra apliecības kopijai; personas ienākumus apliecinošam dokumentam; personas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošam dokumentam; izziņas kopijai, ja persona vai likumīgie apgādnieki atzīti par trūcīgiem; ģimenes ārsta izsniegtai izziņai par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību; psihiatra atzinumam par medicīnisko kontrindikāciju neesamību; likumīgā apgādnieka iesniegumam par atbrīvošanu no maksas par vecāku uzturēšanos pansionātā, ja apgādniekam ir trūcīgas personas statuss.
Sociālās palīdzības centrs pieņem lēmumu par šādu nepieciešamību un nosūta dokumentus uz Alūksnes rajona padomi. Mēs, sociālie darbinieki, palīdzam veikt formalitātes, izrunājamies ar radiniekiem, iesakām aizbraukt uz pansionātu un iepazīties ar apstākļiem.
Vēl gribu piebilst, ka aprūpe mājās var būt patstāvīga vai pagaidu. Arī tam nepieciešami dokumenti: deklarācija; ģimenes ārsta slēdziens par mājas aprūpes nepieciešamību, invalīdiem jāsniedz Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas noraksts.

Citu datumu laikraksti

 • Viena taisnība visiem?

  Tāpat kā dabā, arī sabiedrībā iezīmējas rudens laiks. Latvijas politikā padziļinājusies plaisa starp valdību un sabiedrību. Šķiet, ka iedzīvotāji...

 • Divas skolas saņems uzņēmēju dāvinātos datorus

  Sikšņu un Bejas pamatskolā divu mēnešu laikā nogādās uzņēmēju ziedotos datorus. Tajās situācija datortehnoloģiju sagādē atzīta par īpaši kritisku,...

 • Piedāvā grāmatas un mācību materiālus

  Alūksnes rajona Izglītības pārvalde saņēmusi grāmatas un materiālus, kas atvieglos skolotāju un skolēnu mācību darbu.Alūksnes rajona Izglītības...

 • Speciālists informē

  Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas)...

 • Ziemeļu vējā bites nemedo

  Viņa ir kā dzirkstošs, līdz malām piepildīts vīna trauks. Pilna ar gaišām domām. Ar dvēselē uzplaucētu saules dārzu.Viņa ir kā dzirkstošs, līdz malām...

 • Fotoservisa centrs svin desmit gadu jubileju

  Alūksnieša Jāņa Podnieka “Fotoservisa centrs” ceturtdien svinēja 10 gadu jubileju. Svētku dienā Fotoservisa centra darbinieki mielojās ar īpašu...

 • Aicinām sūtīt priekšlikumus!

  Aicinām uz diskusiju par Zemkopības ministrijas izstrādātajiem noteikumiem par mājas (istabas) dzīvnieku labturību un dzīvnieka īpašnieka tiesībām un...

 • Zemnieki turpina labības pļauju

  Pagaidām: par graudu ražu nesūdzas. Mālupes pagasta zemnieku saimniecībā “Dzirnavu 8” līdz otrdienas pēcpusdienai bija nopļauta apmēram ceturtā daļa...

 • Skolām dāvina jaunāko informāciju par ES

  Visas Alūksnes rajona vidusskolas saņems jaunākos informatīvos materiālus par Eiropas Savienību un pilsoniskas sabiedrības veidošanu Latvijā.Visas...