Palīdzēs vairāk

Kā palīdzēt bez pajumtes palikušajiem un kā mainīsies sociālie pabalsti, Alūksnes novada domes deputāti diskutēja augusta sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē.

Piedāvās sociālo dzīvokli
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Māra Kauliņa komitejas sēdē rosināja sociālos dzīvokļus piešķirt īrniekiem, kuriem ir parādi par īri un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, kuri pēc brīdinājuma par parāda samaksu, īres līguma izbeigšanu, prasības celšanu tiesā labprātīgi piekrīt atbrīvot dzīvojamo telpu, noslēdzot vienošanos par dzīvojamās telpas atbrīvošanu un parāda samaksu pa daļām. “Īrnieki ir trūcīgas, maznodrošinātas, mazaizsargātas personas un lūdz nodrošināt ar pagaidu dzīvojamo telpu, jo vasarā nav iespējas izmantot naktspatversmes pakalpojumu. Ja dzīvojamās telpas īres līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri”, pašvaldība triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par īrnieka izlikšanu no dzīvojamās telpas, ierāda īrniekam citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu,” norādīja M.Kauliņa.
Sociālā dienesta struktūrvienība sociālā māja „Pūcīte” atrodas Mārkalnē, tajā ir sešas vietas. Sociālā dzīvokļa īrniekam ir jāmaksā trešdaļa no īres maksas un komunālajiem pakalpojumiem, bet pašvaldība no sociālā budžeta līdzekļiem sedz divas trešdaļas.

Vai vispār grib strādāt?
Deputāts Verners Kalējs jautāja, kas slēpjas zem vārdiem “maznodrošinātās personas”. “Kas šie ir par cilvēkiem? Varbūt viņi ir fiziski darbspējīgi, bet nevēlas strādāt? Viņi vēlas gūt ienākumus?” jautāja V.Kalējs, uz ko saņēma atbildi, ka cilvēki ir dažādi. Deputāts Druvis Tomsons retoriski jautāja - ja cilvēks nav iepriekš spējis vai gribējis maksāt par dzīvokli, vai tagad maksās to trešdaļu maksājumu par sociālo dzīvokli?
Deputāte Maruta Kauliņa akcentēja vēl kādu problēmu. “Jādomā par cilvēkiem, kuri “dzīvo starp debesīm un zemi”. Ir konkrēts cilvēks, kurš Alūksnes slimnīcā ir mēnesī divas trīs reizes, dzīvesvietas viņam nav. Uz viņu neattiecas nekādi pašvaldības saistošie noteikumi. Viņš ir izlaists no cietuma un dzimtajā Baltkrievijā viņu atpakaļ neņem. Tā viņš dzīvo pa slimnīcu, patversmi, atkal pa slimnīcu, pieturā pie slimnīcas, ielavās slimnīcas tualetē. Riņķa dancis. Tas ir jāatrisina. Kas notiks ziemā? Nevar ļaut cilvēkam nomirt,” viņa norādīja.

Vajag patversmi
Sociāla dienesta vadītājas vietniece Vija Vārtukapteine par konkrēto personu bija zinoša. “Cilvēks ir saņēmis naktspatversmes pakalpojumu. Citādāk viņam nevaram palīdzēt. Tā ir valstiska problēma un par to diskutē valsts līmenī. Tieši tādēļ būtu vajadzīga patversme, nevis tikai naktspatversme. Dzīvesvieta un pajumte jādod jebkuram, kurš atrodas mūsu teritorijā bez pajumtes. Vasarā naktspatversme nestrādā un tiešām nav, kur cilvēkus izmitināt, un, jā, viņi dzīvo šķūnīšos un visur citur,” atklāja V.Vārtukapteine. V.Kalējs skarbi norādīja, ja vien to varētu, šos cilvēkus izmitinātu nometnēs gluži kā bēgļus un liktu viņiem strādāt un pašiem rūpēties par sevi.

Pabalsti būs lielāki
Līdzīgas diskusijas turpinājās, lemjot par saistošo noteikumu “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu. Noteikumi paredz mainīt vairāku pabalstu apmēru, kā arī jauni noteikumi liek ārkārtas pabalstu turpmāk dēvēt par pabalstu krīzes situācijās. “Daudzas lietas ir mainījušās, aktualizējušās un dzīvē notiek citādāk. Šobrīd spēkā esošie noteikumi ir spēkā kopš 2011.gada. Kāpēc jauni noteikumi, nevis grozīti esošie? Jo grozījumi ir veikti pārāk daudz,” norādīja sociālā darbiniece Evija Švalbe.
Jaunajos noteikumos mainās dzīvokļa pabalsta apmērs apkures nodrošināšanai. Turpmāk tie būs 40 % no minimālās algas jeb, rēķinot pēc šobrīd valstī esošās minimālās algas - 152 eiro. Veselības aprūpes pabalstu varēs saņemt 50 % apmērā no minimālās algas (190 eiro) līdzšinējo 30 % vietā. E.Švalbe to skaidroja ar cenu pieaugumu veselības nozarē. Palielināsies arī pabalsts audžuģimenēm – tie būs 50 % no minimālās algas (190 eiro) bērnu uzturam un 10 % no minimālās algas (38 eiro) apģērbam un inventāra iegādei. Mainīsies nosacījumi sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, ļaujot to saņemt arī nepilngadīgām personām, kurām sastādīta sociālās korekcijas programma. Mainoties nākamgad minimālajai algai, attiecīgi mainīsies arī pabalstu summas.


Citu datumu laikraksti

 • Aicina uz nakti ar (pie) ūdensrozēm

  Aicina uz nakti ar (pie) ūdensrozēm

  Sestdien, 29.jūlijā, Jaunlaicenē svinēs Muižas svētkus, kuriem šogad dots skanīgs nosaukums - “Nakts ar (pie) ūdensrozēm”. Grib atjaunot ūdensrožu...

 • Koncerts pilsētas cilvēka iekšējam “es”

  Alūksnes pilsētas svētku laikā - 5.augustā pulksten 14.00 - ikviens gaidīts Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē, lai klausītos komponista Uģa...

 • Mazdārziņu “universs” 6

  Mazdārziņu “universs”

  (Turpinās no 1.lappuses)Mazdārziņu teritorijas Alūksnes pilsētā un piepilsētā ir gluži kā savi “universi”, kuros dzīve rit īpašu  gaitu, daudz...