Palielina zemes vērtību

Nekustamā īpašuma nodokļu likme tiek samazināta.

Nekustamā īpašuma nodokļu likme tiek samazināta
Kopš 1.janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kadastrālo vērtību bāzi šim gadam. Kadastrālā vērtība ir būtiski palielināta dzīvojamās, rūpniecības, komercdarbības un sabiedriskās apbūves, kā arī lauksaimniecībā izmantojamajai zemei.
"Iepriekšējā zemes vērtēšana bija novecojusi, piemēram, viena meža zemes balle naudas izteiksmē bija pielīdzināta vienas rudzu tonnas iepirkuma cenai. Tas vairs nav aktuāli, tāpēc zemes dienests ir veicis lielu darbu, lai mainītu kadastrālās vērtēšanas metodiku un tā būtu vienota visā valstī," stāsta Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Alūksnes biroja novērtētāja Aivita Svilpe.
Lauku zeme - divreiz dārgāka
Visa zeme ir sadalīta zonās. Lauksaimniecībā izmantojamajaii zemei ir sešas kvalitātes grupas. Alūksnes rajonā tās vērtība nav mazāka kā 140 lati par hektāru un ne augstāka kā 490 par hektāru. A.Svilpe norāda, ka 140 lati ir mazākā kadastrālā vērtība visā Latvijā, bet augstākā ir 1240 lati par hektāru. "Rajonā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kadastrālā vērtība ir palielināta vidēji 2 reizes. Protams, visur tas nav vienāds," precizē A.Svilpe.
Meža zemes kadastrālā vērtība nav mainījusies vai arī ir pat samazināta. Vērtēšanas kritēriji bija attālums līdz koksnes pārdošanas vietām, ceļu stāvoklis un koku sugas mežā. "Meža zemes mazākā kadastrālā vērtība ir 35 lati, lielākā - 195 lati par hektāru," informē novērtētāja.
Vērtība pieaug desmitkārt
Dzīvojamās apbūves zemes vērtības pieaugums ir mazāks teritorijās, kur tās aktualizētas nesen, nevis 1999. vai 2000.gadā. Alūksnes rajonā apbūves zemes vērtība vidēji pieaugs 4,8 reizes, bet Trapenes pagastā tā palielināsies desmit reizes, jo līdz šim spēkā esošā zemes bāzes vērtība bija 0,05 lati kvadrātmetrā. "Tagad ir 0,50 lati par kvadrātmetru. Tas ir normāli. Jaunalūksnes pagastā bija 20 santīmi un būs 0,70 lati par kvadrātmetru, tātad tur pieaugums nav tik liels," salīdzina A.Svilpe. Rajonā zemākā apbūves zemes vērtība ir 0,25 lati, bet Alūksnē tā ir 1,20 lati par kvadrātmetru. Pilsētā zemes vērtība bija aktualizēta 2004.gadā, bet pirms tam tā bija 0,20 lati par kvadrātmetru.
Nav pamata uztraukumam
Tiks piemērota zemāka nekustamā īpašuma nodokļu likme un noteikts nodokļa pieauguma ierobežojums. Ar šo gadu nodokļa likme būs 1 procents no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Turklāt nodokļa apmērs šajā un nākamajā gadā nedrīkstēs pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto par vairāk nekā 25 procentiem. Kadastrālā vērtība tiek izmantota, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli.
***
Fakti
No 527 pašvaldībām 162 apbūves zemes kadastrālā vērtība ir mazāka nekā 0,30 lati par kvadrātmetru.
Vecrīgā zemes kadastrālā vērtība ir 800 lati par kvadrātmetru.

Citu datumu laikraksti

 • Alūksnes muzejam bijis veiksmīgs darba gads

  Muzejs kļuvis saistošāks un pieejamāks apmeklētājiem.Muzejs kļuvis saistošāks un pieejamāks apmeklētājiem Atskatoties uz Alūksnes Novadpētniecības un...

 • Svētkos pārbauda pārtikas kvalitāti

  Pārtikas un veterinārā dienesta Alūksnes pārvaldes inspektori veic pārbaudes ziemas saulgriežu un gadu mijas svētku laikā.Pārtikas un veterinārā...

 • Jauno gadu sāk ar jaunām iecerēm

  „Saulstariņi” plāno kļūt aktīvāki."Saulstariņi" plāno kļūt aktīvāki Alūksnes rajona bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām apvienības "Saulstariņi"...

 • Seimu vadīs telefonhuligāns

  Lietuva Kaimiņvalsts Seimu turpmāk vadīs Arūns Vaļinsks – cilvēks, kurš savulaik apsūdzēts telefonhuligānismā, jo ziņojis par viesnīcā paslēptu...