Palielinājušies ugunsgrēkos radītie zaudējumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Alūksnes brigādē pērn reģistrēti 90 ugunsgrēki, kas ir tikpat kā 2000.gadā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Alūksnes brigādē pērn reģistrēti 90 ugunsgrēki, kas ir tikpat kā 2000.gadā.
Salīdzinoši 2002.gadā reģistrēja 173, bet 2001.gadā - 79 ugunsgrēkus. To skaitā neietilpst meža ugunsgrēki, jo tos uzskaita Alūksnes virsmežniecība. Pērn ugunsdzēsēji piedalījās četru mežu ugunsgrēku dzēšanā. 52 gadījumos izbrauca uz avārijas glābšanas darbiem. Salīdzinājumam 2002.gadā - 102, bet 2001.gadā - 87 gadījumos.
VUGD Alūksnes brigādes priekšnieks Intars Zitāns samazinājumu skaidro ar to, ka pēdējā laikā ir izkristalizējies, kas ir un kas nav glābšanas darbi. "Ugunsdzēsēju pienākumos neietilpst izbraukšana uz gadījumiem, ja notikušais neapdraud cilvēka dzīvību vai ceļu satiksmes drošību," uzsver I.Zitāns.
Pērn ir palielinājies ugunsgrēkos radīto zaudējumu apmērs.
"VUGD pēc nelaimes uzskaita tikai tiešos zaudējumus - atlikušās mantas vērtību. 2003.gadā tā ir 44 690 lati. To var skaidrot ar Latvijas lata vērtības mazināšanos un cilvēku dzīves līmeņa paaugstināšanos. Piemēram, daudzi iedzīvotāji padomju varas gados iegādātā nekustamā un kustamā īpašuma vietā ir nopirkuši citu - modernāku sadzīves tehniku, mēbeles. Manuprāt, tiešo zaudējumu apmērs turpinās palielināties arī tuvākajos gados," saka I.Zitāns.
Brigādē trūkst darbinieku
Aprīlī un maijā katru gadu tiek dedzināta kūla, tādēļ šajos mēnešos ugunsgrēku skaits ir lielāks. Nereti tādējādi aizdegas arī saimniecības un dzīvojamās ēkas. Septembrī ugunsgrēku skaita palielinājumu var skaidrot ar apkures sezonas sākšanos. "Pērn to skaits palielinājās arī decembrī, jo ārā bija stiprs sals. 2003.gada statistikā vērojama interesanta likumsakarība - ja palielinās ugunsgrēki, tad arī avārijas glābšanas darbu skaits. Esmu secinājis, ka mūsu darbā varam pat nedēļu neizbraukt uz izsaukumiem, bet, ja ir, tad vairāki vienlaikus," vērtē I.Zitāns.
Viņš atzīst, ka Alūksnes brigādē trūkst štata darbinieku ugunsdzēsēju - glābēju. Pašlaik brigāde var apkalpot tikai vienu izbraukumu ar darbiniekiem. "Turklāt nedrīkstam VUGD depo neatstāt ugunsdzēsēju, jo paralēli izbraukumam var gadīties cita nelaime. Pašlaik šādos gadījumos mēs nodarbinām no maiņas brīvos cilvēkus, bet šo problēmu vajadzētu risināt citādāk. Ņemot vērā, ka pēc Latvijas normatīvajiem aktiem vienam depo jāapkalpo teritorija 15 minūšu brauciena rādiusā, Alūksnes rajonā vajadzētu vēl vismaz četrus VUGD posteņus bez Apes un Alūksnes. Jāattīsta arī pašvaldību ugunsdzēsības formējumi. Pašlaik tie darbojas tikai Liepnā un Gaujienā," stāsta I.Zitāns.
Ceturto gadu ugunsdzēsēji veic ugunsdrošības profilaksi. Viņi iedzīvotājiem norāda uz trūkumiem.
"Iedzīvotāju attieksme šādos brīžos ir dažāda - cits saprot, cits to uztver kā aizrādījumu nevietā. Cilvēki vēl nav gatavi runāt par problēmām. Mūsu darbā ugunsdrošības profilakse ir vissvarīgākā. To mēdzu salīdzināt ar aisbergu - virs ūdens ir tā redzamā daļa, bet zem ūdens - neredzamā un lielākā," saka I.Zitāns.
Cilvēki var sev palīdzēt arī paši
Viņš uzsver, ka ugunsgrēku skaits pašvaldībās ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita. Jo vairāk iedzīvotāju, jo vairāk ugunsnelaimju notiek.
"Jo tālāk no VUGD depo cilvēks dzīvo, jo vairāk apzinās to, ka jāpaļaujas uz sevi, jo ugunsdzēsēji var nepaspēt atbraukt. Pērn Alūksnē saņēmām izsaukumu no teritorijas sakopšanas talkas dalībniekiem, kas paši nespēja nodzēst aizdegušos zālienu nepilna kvadrātmetra platībā, lai gan varēja to nomīdīt ar kājām. Protams, nav pašiem jāmetas dzēst visus ugunsgrēkus, tomēr cilvēkiem vajadzētu izanalizēt savas iespējas konkrētā gadījumā," klāsta I.Zitāns.
Pērn pateicoties VUGD dienestam un sadarbībai ar Alūksnes pilsētas domi, rajona padomi, VUGD Alūksnes brigādē ir uzlabots autoparks.
I.Zitāns atklāj, ka šogad prioritāte būs uzlabot tehnisko aprīkojumu VUGD Apes postenim. Tomēr arī Alūksnes depo vēl nav pilnībā nodrošināts ar tehniku. Tajā vēl vajadzētu deviņu tonnu ugunsdzēsības cisternu, jo ne vienmēr ugunsdzēsēji var piebraukt pie ūdens ņemšanas vietām, kā arī autokāpnes. "Pašlaik mums ir tikai 2000 litru tilpuma cisternas. Turklāt visas automašīnas ir vairākus gadu desmitus vecas," saka I.Zitāns.
Aizsprosto evakuācijas ceļus
Būtisks ugunsdrošības pārkāpums Alūksnes rajona iestādēs ir evakuācijas ceļu aizsprostošana. Šim ceļam veikalos, atpūtas klubos, skolās un bērnudārzos ir jābūt atbilstoši aprēķinātajam platumam, bet ne šaurākam kā viens metrs, ko bieži vien neievēro. I.Zitāns pauž nožēlu, ka arī nesen būvētos objektos pēc nodošanas ekspluatācijā šie ceļi ir aizkrauti vai pārbūvēti.
"Šim jautājumam šogad pievērsīsim pastiprinātu uzmanību. Problēmas rada arī ūdens apgāde Alūksnē, jo tā ir kritiskā stāvoklī. Pašlaik Alūksnē ir 66 ugunsdzēsības hidranti (ārējā ūdensvada tīkla stacionāra ierīce, kurai pievieno šļūteni), bet tikai trešdaļa no tiem puslīdz strādā," norāda I.Zitāns.
***
Fakti
- Alūksnes rajonā paaugstināta ugunsbīstamība katru gadu ir martā, aprīlī un maijā.
- Raksturīgākie ugunsdrošības pārkāpumi Alūksnes rajonā ir kūlas dedzināšana, nepareiza lokālo apkures ierīču lietošana, neuzmanīga rīcība ar atklātu uguni un elektroinstalācijām.
- Visvairāk ugunsgrēku pērn reģistrēts Alūksnē, arī Apes pilsētā ar lauku teritoriju; Jaunalūksnes, Alsviķu un Ziemeru pagastā. Neviens ugunsgrēks 2003.gadā nav reģistrēts Mārkalnē, Jaunannā un Jaunlaicenē.
- VUGD Alūksnes brigādei operatīvo izbraukumu skaits (avārijas glābšanas darbu) 2003.gadā bija 40 procenti no kopējo izbraukumu skaita. No tiem lielāko daļu veido sadarbība ar dažādām organizācijām.
- 33 procentus no kopējo izbraukumu skaita VUGD Alūksnes brigādei pērn aizņēma gatavošanās ugunsgrēku dzēšanai.
- 2003.gadā Alūksnes rajonā ir palielinājies maldinošu izsaukumu skaits.
- Pašlaik VUGD Alūksnes brigādes Alūksnes daļai ir divas kaujas ugunsdzēsības autocisternas - "Mercedes" un "ZIL 131"; autocisterna "Scania", kas domāta ugunsdzēsības seku likvidēšanai Alūksnes pilsētā un glābšanas darbu veikšanai; divas rezerves ugunsdzēsības autocisternas; tehniskās palīdzības automašīna; avārijas glābšanas darbu automašīna ar apsildāmo furgonu, kā arī citi specializēti instrumenti un iekārtās. Apes postenim ir viena kaujas ugunsdzēsības autocisterna un viena rezerves ugunsdzēsības autocisterna, kā arī citi specializēti instrumenti un iekārtas.

Citu datumu laikraksti

 • Tiekas Absolventu vakarā

  Alūksnes vidusskolā 97 cilvēki pagājušās nedēļas nogalē apmeklēja tradicionālo Absolventu vakaru.Alūksnes vidusskolā 97 cilvēki pagājušās nedēļas...

 • Saeimas deputāts mudina zemniekus neklusēt

  Alūksnē darba vizītē pagājušās nedēļas nogalē bija ieradies Saeimas deputāts Andis Kāposts, kas ir arī “Zaļo un Zemnieku savienības” frakcijas...

 • Arhīvā palielinājies sagatavoto izziņu skaits

  Pagājušajā gadā Alūksnes Zonālais valsts arhīvs sagatavojis gandrīz par 300 izziņām vairāk nekā 2002.gadā.Pagājušajā gadā Alūksnes Zonālais valsts...

 • Samazinās individuālā darba veicēju skaits

  Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā darba veicēji, no kuriem gandrīz puse savu darbību veic Alūksnē.Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā...

 • Apstiprina pagasta padomes budžetu

  Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs 287 023 lati, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn.Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs...

 • Palīdz maznodrošinātām ģimenēm

  Šajā gadā pirmā ģimene saņēmusi vienreizēju finansiālu palīdzību no Zviedrijas sabiedriskās organizācijas “Bridge Builder Latvia - Sundsvall”.Šajā...