Palielinās bezdarbnieku motivācija

Labklājības ministrijas speciālisti skaidro, ka pieaugošais bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaits apliecina - iedzīvotāji aizvien labprātāk izmanto Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātos pakalpojumus.

Labklājības ministrijas (LM) speciālisti skaidro, ka pieaugošais bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaits apliecina - iedzīvotāji aizvien labprātāk izmanto Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātos pakalpojumus. Salīdzinot ar pagājušo gadu, bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaits turpina palielināties, janvārī to saņēma
40 559 cilvēki.
Bezdarbnieka pabalsts ir tikai viens no pakalpojumiem, kas motivē bezdarbniekus reģistrēties un iegūt bezdarbnieka statusu.
Aizvien vairāk cilvēku vēlas izmantot NVA piedāvātās iespējas - profesionālo apmācību un pārkvalifikāciju, kā arī NVA rīcībā esošos darba piedāvājumus. Liels uzsvars nākotnē tiks likts uz šo pakalpojumu tālāku attīstīšanu (tā saucamajām mērķa grupām - pirmspensijas vecuma cilvēkiem, vecākiem pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un citiem). 2005.gadā šiem pakalpojumiem Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā Nacionālajā programmā "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pakalpojumu ieviešanai" ir paredzēts izmantot vairāk nekā 10,8 miljonus latu.
Palielinājies arī izmaksātā bezdarbnieka pabalsta vidējais apmērs, kas, kā liecina Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati, janvārī bija 59,23 lati.
Pabalsta apmēra palielinājums liecina, ka tie cilvēki, kuri reģistrējušies kā bezdarbnieki, iepriekš ir strādājuši par augstāku darba algu un ir ar lielāku darba stāžu, nekā iepriekšējos mēnešos reģistrētie bezdarbnieki.
Tāpat speciālisti pieļauj, ka iedzīvotāji kļūst apzinīgāki, izglītotāki un arvien vairāk reģistrē savus oficiālos ienākumus, tādējādi palielinās arī vidējā iemaksu alga, kas tiek ņemta vērā, aprēķinot bezdarbnieka pabalsta apmēru. Šobrīd katra cilvēka veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām ir piesaistīti - pensiju uzkrājums, slimības pabalsts, maternitātes pabalsts, bezdarbnieka pabalsts, kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā.
Atgādinām, lai iegūtu bezdarbnieka statusu, cilvēkam ir jāreģistrējas NVA dzīvesvietas filiālē, jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība, darba grāmatiņa, algas nodokļu grāmatiņa un darba devēja izziņa par darba attiecību izbeigšanu un atbrīvošanas iemeslu.
Bezdarbnieka pabalstu var saņemt, ja:
* cilvēks ir reģistrējies NVA un ieguvis bezdarbnieka statusu;
* viņa sociālās apdrošināšanas stāžs nav mazāks par vienu gadu un pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas sociālās iemaksas bezdarba gadījumam bija veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.
Bezdarbnieka pabalstu var saņemt ne tikai darba ņēmēji, kas kļuvuši par bezdarbniekiem, bet arī:
* persona, kura audzinājusi bērnu līdz pusotra gada vecumam (māte, tēvs vai aizbildnis);
* persona, kura ir kopusi bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam;
* cilvēks, kurš pēc invaliditātes ir atguvis darbspējas;
* cilvēks, kurš pēc obligātā aktīvā militārā valsts dienesta ir atvaļināts rezervē.
Lai pieprasītu bezdarbnieka pabalstu, cilvēkam ir jāvēršas VSAA nodaļā, uzrādot pasi un NVA izsniegto izziņu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, kā arī citi dokumenti.
Pabalsta apmērs ir atkarīgs no cilvēka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas un sociālās apdrošināšanas stāža.
Ja cilvēks nav ieguvis bezdarbnieka statusu, viņš nevar saņemt bezdarbnieka pabalstu un iespējas piedalīties NVA organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos.

Citu datumu laikraksti

  • Izveido rokrakstu izstādi

    Alūksnes zonālajā valsts arhīvā ir apskatāma interesanta un savdabīga izstāde “Rokraksti, rokraksti”. Tajā var vērot glītus un skaistus rokrakstus,...

  • Atnākt atpakaļ uz gaismas ceļa

    Ir cilvēki, kurus arī pēc gadiem gribas satikt un parunāties. Pie tādiem pieder arī trapeniete Aira Daktere. Pirmo reizi viņu satiku Apes zonālajā...

  • Nodod projektu publiskai apspriešanai

    Virešu pagasta padome nodevusi publiskai apspriešanai projektu “Virešu pagasta autoceļi. Satiksmes drošības uzlabojumi”.Virešu pagasta padome...