Palielinās iesniegto darbnespējas lapu skaits

Pēdējo gadu laikā valstī ir palielinājies izrakstīto darbnespējas jeb slimības lapu skaits un strādājošo slimības ilgums.

Pēdējo gadu laikā valstī ir palielinājies izrakstīto darbnespējas jeb slimības lapu skaits un strādājošo slimības ilgums. Arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Alūksnes nodaļā pēdējo trīs gadu laikā palielinājies iesniegto darbnespējas lapu skaits un izmaksāto slimības pabalstu apmērs.
"2001.gadā mūsu nodaļā cilvēki iesniedza 1320 slimības lapas, bet 2004.gadā - 1771 slimības lapu. Tas ir par 451 slimības lapu vairāk. Tiesa, slimības laikā cilvēks uz mūsu nodaļu var atnest vairākas lapas. Šajā laika posmā ir samazinājies to gadījumu skaits, kad slimības lapas iesniedz maternitātes (grūtniecības un dzemdību) gadījumos. Ja 2001.gadā tādi bija 250 gadījumi, tad 2004.gadā - 189 gadījumi. 2004.gadā esam izmaksājuši 59 paternitātes pabalstus," stāsta VSAA Alūksnes nodaļas Klientu apkalpošanas daļas vecākā inspektore Elita Naļimova.
Nacionālā trīspusējā sadarbības padome ir iecerējusi ieviest stingrākus darba nespējas kontroles mehānismus, piemēram, izveidojot vienotu slimības lapu reģistrēšanas un uzskaites sistēmu. Pašlaik mediķu izrakstīto un VSAA iesniegto slimības lapu skaits ir dažāds, jo daudzi slimības lapas iesniedz tikai darba devējiem, nevis arī VSAA. Ir iecere izveidot arī vienotu pārejošās darba nespējas datu bāzi, lai cilvēks nevarētu vienlaikus izņemt slimības lapu gan pie ģimenes ārsta, gan pie ārsta speciālista. Pašlaik Latvijā šādas datu bāzes nav. Līdz šim apkopo informāciju tikai par B veidlapām, ko slimojošie iesniedz VSAA, savukārt par A veidlapām, ko slimojošie iesniedz darba devējam, informācija apkopota netiek.
E.Naļimova atzīst, ka vienota datu bāze ļautu kontrolēt slimības lapu izsniegšanas gaitu un atvieglotu darbu mediķiem. "VSAA ir vienotā datu bāze, tādēļ viens cilvēks nevar divreiz saņemt pabalstu," saka E.Naļimova.
Slimības gadījumā cilvēks var saņemt divu veidu veidlapas - A un B. A veidlapu izsniedz no 1. līdz 14. darba nespējas dienai. Sākot ar 15. dienu, izsniedz B veidlapu. Likums nosaka, ka B veidlapu izsniedz grūtniecēm un slima bērna kopšanas gadījumā. A veidlapu apmaksā darba devējs, B veidlapu - VSAA.
Ģimenes ārste Ausma Mininga uzskata, ka veselības sistēmā ir daudz svarīgāku jautājumu, kurus būtu jārisina pirms šādas vienotas datu bāzes izveides. Viņa apšauba, vai Alūksnes rajonā ir aktuāls jautājums par vienotas datu bāzes izveidi. "Pacients var prasīt slimības lapu, bet viņš to nesaņems, ja tam nav pamatojuma. Ir bijuši gadījumi, kad iesaku cilvēkam ņemt darba nespējas lapu, bet viņš no tās atsakās, jo baidās zaudēt darbu," saka A.Mininga.
Ģimenes ārste Arita Prindule vērtē, ka negodīgu pacientu dēļ, kas darba nespējas lapu izņem gan pie ģimenes ārsta, gan ārsta - speciālista, mediķis nereti paliek muļķa lomā. "Pieļauju, ka tas biežāk vērojams lielākajās pilsētās, jo teorētiski tas ir iespējams. Es atbalstu vienotas datu bāzes izveidi, lai šādas situācijas novērstu. Kā to īstenos, tas ir cits jautājums, jo pašlaik ārstu prakses vietas nav datorizētas un saslēgtas vienotā tīklā. Man pacienti reti lūdz izsniegt darba nespējas lapu," klāsta A.Prindule.
***
Fakti
- Latvijas Darba devēju konfederācijas apkopotā statistika liecina, ka slimības gadījumu skaits Latvijā katru gadu palielinās.
- 2003.gadā cilvēki slimojuši par 11,6 procentiem vairāk nekā gadu iepriekš.
- Palielinās slimošanas ilgums. 2003.gadā cilvēki 21,5 procentos gadījumu slimoja ilgāk nekā gadu iepriekš.

Citu datumu laikraksti

  • Par studentu zinātnisko darbu konkursu

    Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu.Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu...

  • Specializēs zemessardzes bataljonu

    Uz Zemessardzes 31. bataljona bāzes veidos Zemessardzes 31. bataljonu aizsardzībai pret masu iznīcināšanas ieročiem.Uz Zemessardzes 31. (Balvu)...

  • Lems par divu miljonu latu kompensāciju

    Šodien, 25.janvārī, valdība lems par divu miljonu latu piešķiršanu pašvaldībām, lai kompensētu vētras radīto postījumu novēršanā iztērētos...