Palielinās pārrobežu sadarbības iespējas

Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Ceļmillers šodien Balvos piedalās konferencē, kurā tiekas Eiroreģiona Latvijas dalībnieki un sadarbības partneri no Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas.

Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Ceļmillers šodien Balvos piedalās konferencē, kurā tiekas Eiroreģiona Latvijas dalībnieki un sadarbības partneri no Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas.
Konferencē apspriedīs, kā efektīvāk izmantot pārrobežu sadarbības projektu iespējas, kas veicina vai kavē to mērķtiecīgu un ilgtspējīgu darbību. J.Ceļmillers uzsver, ka pašvaldības var izstrādāt un realizēt sadarbības projektus, piesaistot papildu finansējumu. Turklāt šīs iespējas arvien palielinās, tikai jāprot tās izmantot.
Konferencē runās par valsts atbalstu pārrobežu sadarbības veicināšanā, kā arī par Eiroreģiona lomu šajā procesā. Tās dalībnieki cer izstrādāt priekšlikumus, lai veicinātu savstarpējos kontaktus.

Citu datumu laikraksti

  • Lems par finanšu sadali

    Alūksnes rajona padomes sēdē rīt lielākā daļa no 17 darba kārtības jautājumiem paredz lemt par finanšu sadali 2004.gadā, kā arī darba grupu izveidi...

  • Ir daudz paveikts pilsētas labiekārtošanā

    Pērn Alūksnē paveikti daudzi darbi pilsētas labiekārtošanā. Infrastruktūras veidošanā ieguldīts gandrīz miljons latu.Pērn Alūksnē paveikti daudzi...

  • Aicina pusdienot arī iedzīvotājus

    Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā par ēdināšanu rūpējas SIA “Unti”. Tā uzvarēja pagājušā gada nogalē rīkotajā konkursā, tāpēc var...