Palielinās pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu

Alūksnes novada domes janvāra sēdē deputāti apstiprināja izmaiņas pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksā. Tas nozīmē, ka īres maksa pašvaldības dzīvokļos to īrniekiem ar 1.septembri mainīsies un kļūs lielāka.

Šobrīd īre nesedz izdevumus
Domes lēmumā norādīts – kopš 2014.gada 1.jūlija pašvaldība noteikusi maksu par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļu, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu mēnesī, un līdz šim tā nav mainīta. Labiekārtotā dzīvoklī tie ir 0,17 eiro par kvadrātmetru, daļēji labiekārtotā dzīvoklī – 0,13 eiro par kvadrātmetru, dzīvoklī bez ērtībām – 0,09 eiro par kvadrātmetru. Tā kā noteiktās īres maksas apmērs nesedz izdevumus, kādi nepieciešami, lai uzturētu labā kārtībā pašvaldības dzīvokļus, nolemts šo maksu pārskatīt un mainīt.
Civillikuma 2120.pants paredz, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā. Lai iegūtu nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai un saglabāšanai dzīvošanai derīgā stāvoklī, saņemtu atlīdzību par dzīvojamo telpu lietošanu, pašvaldībai jānosaka īres maksas peļņas daļa, ko dzīvojamās telpas īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, nodrošinot vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus visiem pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kritērijs – kadastrālā vērtība
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis skaidro, ka ar šo lēmumu tiek apstiprināta formula, pēc kādas turpmāk noteiks īres summas, par kādām pašvaldība izīrēs interesentiem pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo platību. “Katram dzīvoklim, kas ir pašvaldības īpašumā, ir sava kadastrālā vērtība. Kadastrālās vērtības summa tiks izdalīta ar 120 mēnešiem jeb 10 gadu laiku, tādējādi iegūstot īres maksas apmēru mēnesim par dzīvokli. Kadastrālo vērtību nosaka valsts, ņemot vērā vairākus aspektus, piemēram, atrašanās vietu, stāvu, kurā dzīvoklis atrodas, vai tas ir pilsētā vai pagastā, vai tas ir labiekārtots vai daļēji labiekārtots dzīvoklis un daudzus citus,” saka A.Dukulis.

Nebūs vairs vienādi visiem
Alūksnes novada domes Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis informē, ka dzīvokļiem kadastrālās vērtības nav mainījušās pēdējos piecus gadus. Kad tās mainīsies, tad turpmāk proporcionāli mainīsies arī īres maksa pašvaldības dzīvokļos.
“Pašvaldības dzīvoklī īres maksa sastāv no divām daļām – no dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksas proporcionāli attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, ko aprēķina “Alūksnes nami”, un no īres maksas par pašvaldības telpu lietošanu – tieši šai otrajai daļai piemēros jauno formulu. Pašvaldība par kritēriju izvēlējās kadastrālo vērtību, ko jau noteicis Valsts zemes dienests katram dzīvoklim. Jaunā kārtība novērsīs šobrīd esošo situāciju, kad visi maksā vienādu īres maksu neatkarīgi no tā, kur pašvaldības dzīvoklis atrodas: pilsētā vai pagastā, ir labiekārtots vai nav un tamlīdzīgi,” skaidro I.Berkulis.

Pilsētā dārgāk nekā pagastos
SIA “Alūksnes nami” tagad būs jāveic aprēķini par īres maksu mēnesī katram pašvaldības dzīvoklim, piemērojot jauno formulu. Īres maksas apmērs visiem palielināsies, atšķirība tikai - par cik. Pilsētā palielinājums būs lielāks nekā pagastos. Piemēram, ja šobrīd īres maksa mēnesī par labiekārtota pašvaldības dzīvokļa lietošanu Apes ielas daudzdzīvokļu mājā Alūksnē ir 8,27 eiro, tad no septembra būs 29,52 eiro. Par labiekārtota dzīvokļa īri Jaunlaicenes pagasta “Dārziņos” šobrīd jāmaksā 8,50 eiro mēnesī, bet turpmāk būs - 11,42 eiro. Par daļēji labiekārtotu dzīvokli Malienas ielā Alūksnē īres maksa ir 5,54 eiro, būs - 11,03 eiro. Dzīvoklis bez ērtībām Mežinieku ielā Alūksnē, kur šobrīd jāmaksā 3,17 eiro, turpmāk īrniekam izmaksās 15,19 eiro. Daļēji labiekārtotā dzīvoklī Mārkalnes pagastā šobrīd īres maksa ir 7,01 eiro , būs - 9,84 eiro.

— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Alūksnē – Jāņa Lūsēna un Inetas Rudzītes koncerts

  Alūksnē – Jāņa Lūsēna un Inetas Rudzītes koncerts

  Alūksnes Kultūras centrā 14.februārī pulksten 19.00 notiks atkalredzēšanās ar komponistu Jāni Lūsēnu. Alūksniešiem būs iespēja klausīties pilnasinīgu...

 • Ates muzejs aicina ciemos

  Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs līdz 9.februārim aicina pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus piedalīties izglītojošā programmā...

 • Alūksnē viesojas Kanādas vēstnieks 3

  Alūksnē viesojas Kanādas vēstnieks

  Alūksni trešdien apmeklēja Kanādas vēstnieks Alēns Osērs, lai iepazītu novadu un tiktos ar pašvaldības pārstāvjiem. Vēstnieks apmeklēja Alūksnes...