Pamatnoteikumi strādājot ar pesticīdiem

Nemanot pienākusi kārtējā augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sezona, un aktuāls kļūst jautājums par augu aizsardzības līdzekļu un šķidro mēslošanas līdzekļu smidzinātāju regulēšanu un ekspluatēšanu.

Nemanot pienākusi kārtējā augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sezona, un aktuāls kļūst jautājums par augu aizsardzības līdzekļu un šķidro mēslošanas līdzekļu smidzinātāju regulēšanu un ekspluatēšanu.
Šajā sakarā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) divu gadu garumā veica monitoringa pārbaudi, izlases kārtībā kontrolējot lauku smidzinātājus, un konstatēja, ka Vidzemes reģionā apmēram 80 % smidzinātāju tiek ekspluatēti nenoregulēti vai darbam neatbilstoši ar dažādām tehniska rakstura problēmām, kā rezultātā smidzinājums ir nekvalitatīvs, augu aizsardzības līdzekļi neiedarbojas kā bija plānots un ieguldītie līdzekļi šim pasākumam neattaisnojās. Lai nerastos šādas nepatīkamas situācijas, gribam atgādināt galvenos priekšnoteikumus, kuri ir jāievēro gan pirms smidzināšanas procesa uzsākšanas, gan arī pēc tā.
Katru gadu pirms pirmās smidzināšanas reizes ir jāveic smidzinātāja pārbaude, lai pārliecinātos, vai smidzinātājs ir darba kārtībā un vai to droši var izmantot paredzētajam darbam. Pārbaudes gaitā ir jāpārliecinās, vai darba kārtībā ir: tvertnes un vāki, stieņu uzkare, filtri, sūknis, krāni, cauruļvadi, maisītājs, sekciju spiediena regulēšanas mehānisms, manometrs un sprauslas. Visbiežāk konstatētā neatbilstība ir tā, ka smidzinātāji ir aprīkoti ar neatbilstošām sprauslām, kuras ir izdilušas, nolietojušās (sprauslām ir jānodrošina vienāda caurplūde laika vienībā un to novirze nedrīkst būt lielāka par 5 %), kā arī miglotāji ir aprīkoti ar dažāda tipa un dažāda izmēra sprauslām, kas nekādā gadījumā nav pieļaujami, jo katrai šādai sprauslai ir pilnīgi atšķirīga caurplūde, kas negatīvi ietekmēs miglojuma kvalitāti kopumā. Strādājot ar šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem, ir jāizvēlas sprauslas, kuras nodrošina lielākus pilienus, bet jāatceras, ka šādas sprauslas, kuras ir piemērotas šķidro minerālmēslu izkliedēšanai, noteikti nebūs piemērotas strādāšanai ar fungicīdiem un insekticīdiem, kur ir vajadzīgas sprauslas, kas spēj nodrošināt smalkus pilienus.
Smidzināšanas procesā svarīgi ir izvēlēties pareizu braukšanas ātrumu: strādājot ar herbicīdiem, ieteicamais braukšanas ātrums ir 6 līdz 8 km/h, bet insekticīdiem un fungicīdiem - 4 līdz 5 km/h. Bieži rodas jautājums - kāpēc maksimālais braukšanas ātrums var būt tikai 8 km/h? Atbilde ir vienkārša - braucot ar lielāku ātrumu - kustība ir tik strauja, ka tiek radīts mākslīgs vējš, kas savukārt neļauj smalkajiem izsmidzinājuma pilieniņiem nonākt līdz apsmidzināmajām virsmām.
Svarīgi ir arī izvēlēties pareizu smidzināšanas spiedienu, jo, smidzinot ar pārāk zemu spiedienu, pārklājums būs nevienmērīgs, pilieni būs pārāk lieli, tie no auga vienkārši notecēs nost un efekts būs līdzīgs laistīšanai, savukārt, strādājot ar pārāk augstu spiedienu, pilieni būs pārāk smalki, un tie tiks ar vēju nonesti nost no lauka vai arī iztvaikošanas procesā nenonāks uz auga. Optimālais darba spiediens dažādām sprauslām: plakanstrūklas sprauslām
2,5 - 4,0 bar; zemspiediena sprauslām 2 - 3 bar; inžektorsprauslām 5 - 5,5 bar.
Izsmidzinot augu aizsardzības līdzekļus, ir jāievēro marķējuma tekstā norādītā informācija, respektīvi, smidzināšana ir pieļaujama tikai kultūraugu aizsardzībai un kaitīgo organismu apkarošanai norādītajā devā, ievērojot apstrāžu skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai, kā arī ierobežojumus cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzībā. Pirms smidzināšanas ir jāpārliecinās, vai visi individuālie aizsardzības līdzekļi (respirators, ūdensnecaurlaidīgie cimdi, aizsargbrilles, specapģērbs) ir lietošanas kārtībā, jāpārliecinās, vai vēja ātrums nepārsniedz pieļaujamo normu - 4 m/s. Lai nodrošinātu efektīvāku smidzināšanas procesu, ir jāseko līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem - jo mazāks vējš un augstāks gaisa relatīvais mitrums, jo vairāk izsmidzinātie pilieni nokļūs uz augiem. Tātad vislabākos rezultātus smidzināšanas procesā var sasniegt, strādājot rīta stundās (kad nav rasa) no pulksten 6.00 līdz 10.00 un vakara stundās no pulksten 16.00 līdz 18.00, kad gaisa temperatūra nav pārāk augsta, relatīvais gaisa mitrums ir pietiekoši augsts un vējš ir salīdzinoši lēns. Nekādā gadījumā augu aizsardzības līdzekļu smidzināšana nav pieļaujam uz ziedošiem augiem. Ja augu aizsardzības līdzekļa marķējumā ir norāde "Toksisks bitēm"", augu aizsardzības līdzekļa lietotājs trīs dienas pirms sējuma vai stādījuma apstrādes ar šo līdzekli brīdina visus bišu saimju īpašniekus divu kilometru rādiusā no apstrādes vietas. Augu aizsardzības līdzekļu smidzināšana ir pieļaujama tikai tad, ja ir iespējams ievērot visus ar aizsargjoslām saistītos nosacījumus (skat. Aizsargjoslu likumu). Pēc augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu izlietošanas visas šīs darbības ir jāatspoguļo saimniecības lauku vēsturē, norādot - kāds augu aizsardzības līdzeklis vai mēslojums ir lietots, kultūraugs kam lietots, deva, apstrādātā platība, apstrādes laiks.
Ja gadījumā pēc konkrēta kultūrauga smidzināšanas tvertnē paliek pāri darba šķīdums, tad tas ir desmitkārtīgi jāatšķaida un jāizsmidzina uz tā paša lauka.
Visu ar augu aizsardzības līdzekļu saistīto normu ievērošanu un izpildi kontrolē un uzrauga Valsts augu aizsardzības dienests. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazinieties ar reģionālajiem VAAD inspektoriem.

Citu datumu laikraksti

 • Ar varu neprotu lauzties aizslēgtās durvīs

  Brīvos brīžos strautiņiete Tija Āboliņa sapņo par ģimenes lauku māju un paklausīgiem bērniem. Ģimene - vīrs Sarmis un bērni Annija un Roberts - ir...

 • Piedalās atceres konferencē

  Vācijā notika starptautiska konference, veltīta Bībeles tulkotāja latviešu valodā E.Glika 300. nāves gadadienas atcerei.Vācijā notika starptautiska...

 • Deputāti atklāj savus ienākumus

  Alūksnes pilsētas domes deputāte, Alūksnes vidusskolas direktore Vija Puzule deklarācijā norādījusi, ka domē pērn nopelnījusi 7807,81 latu.Alūksnes...

 • Aicina laikus pieteikties atbalsta maksājumiem

  Tuvojas pirmo iesniegumu termiņš valsts un ES atbalsta maksājumiem par zīdītājgovīm, tāpēc Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus laikus...

 • Bibliotēkā diskutē par ģimenes lomu

  Annas pagasta bibliotēkā notika pasākums “Gads ģimenei Eiropas Savienībā”, kas veltīts Mātes un ģimenes dienai, ko svinēs 15.maijā.Annas pagasta...

 • Kontrolēs tirgotājus ceļmalās

  Sākoties dārzeņu, augļu un ogu sezonai, Pārtikas un veterinārais dienests plāno aktīvi uzraudzīt tirgotājus, kas lielceļu malās pārdos pašu audzētus...