Papildina novada teritorijas plānojumu

Ir pilnveidota Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekts, ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus, institūciju atzinumus un publiskās apspriešanas rezultātus.


Teritoriālplānotāja Aivita Māsēna norāda, ka izskatīti visi publiskās apspriešanas laikā saņemtie ieteikumi. “Pārsvarā tie ir dažādi precizējumi esošās situācijas aprakstā un apbūves noteikumos, ir papildinājumi un atzinumi no institūcijām, iedzīvotājiem un juridiskām personām. No iedzīvotājiem tika saņemts pat iesniegums ar 199 parakstiem par esošā servitūta ceļa Ziemeru pagastā gar Alūksnes ezeru noteikšanu par pašvaldības ceļu, kas ir ņemts vērā, un par aizliegumu pilsētas teritorijā ļaut izbūvēt kokogļu ražotni. Bija arī priekšlikumi par papildu kritērijiem kultūrvēsturisku objektu noteikšanā, par dažādu ainavisko skatu punktu noteikšanu Veclaicenē,” stāsta A.Māsēna.
Nav ņemts vērā Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegums, kurā lūgts mainīt zonējumu Septiņsimtgades parkā – zeme pieder baznīcai, bet spēkā esošais zonējums liedz šajā teritorijā veikt apbūvi, jo tā              noteikta kā parka teritorija.
Savukārt Ojāra Vācieša ielā 1 (blakus Lujāna pilsdrupām) paplašināta publiskās apbūves zona gan virzienā uz Pils ielu, gan virzienā uz Pilssalas ielu. “Mans priekšlikums bija šo zonu definēt kā apbūves teritoriju, jo šis ir labākais zemes gabals Alūksnes teritorijā, ko varam izmantot, lai piesaistītu investoru un attīstītu rehabilitācijas pakalpojumu jomu. Šobrīd apbūvei tur var izmantot tikai vienu hektāru, kas ir par maz,” izmaiņas pamato novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers. Būvvaldes vadītājs, arhitekts Arvīds Račinskis norāda – šobrīd dabā esošā situācija Lujāna pilsdrupās ir pretrunā ar apbūves noteikumiem. “Lujāna pilsdrupu pamati aizņem visu apbūvējamo teritoriju – atbilstoši likumam šobrīd nevaram uzrakstīt pat plānošanas uzdevumu, jo zemes platība ir pārāk maza. Tas, ka tagad publiskās apbūves zonu paplašinās, nenozīmē, ka to visu arī blīvi apbūvēs,” viņš saka. ◆

Citu datumu laikraksti

 • Palīdzēsim Ukrainas tautai!

  Palīdzēsim Ukrainas tautai!

  Alūksnes un Apes novada fonds uzsāk jaunu labdarības akciju. Tās laikā ikviens Alūksnes un Apes novada iedzīvotājs tiek aicināts ziedot mantiskās...

 • Modernizē laboratoriju

  Modernizē laboratoriju

  SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrā” (iepriekš – Alūksnes poliklīnika) kopš septembra ir modernizēta laboratorija, ļaujot iedzīvotājiem...

 • Piedāvā vairākas vakances

  Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāle piedāvā astoņas vakances. Brīvas darba vietas ir arī novada pašvaldības iestādēs vairākos pagastos....

 • Cik maksā “normāla dzīve”?

  Pētījumu centra “SKDS” šāgada aptaujas rezultāti liecina, ka valsts iedzīvotāji uzskata - lai normāli dzīvotu, mēnesī ir jāpelna 1055 eiro! Ieraugot...

 • Notikumi Ukrainā raisa nedrošību

  Sarunās Minskā 5.septembrī parakstīta vienošanās par pamieru Ukrainas austrumos. Par spīti tam no Ukrainas austrumiem tomēr pienāk ziņas par...

 • Karikatūra

  Karikatūra