Papildus elektroniskajām deklarācijām jāiesniedz arī rakstiskās

Lai uzlabotu un paplašinātu nodokļu maksātāju apkalpošanas servisu, Valsts ieņēmumu dienests piedāvā iespēju gan fiziskām, gan juridiskām personām iesniegt deklarāciju, pārskatu un nodokļu aprēķinu elektroniski, izmantojot internetu.

Lai uzlabotu un paplašinātu nodokļu maksātāju apkalpošanas servisu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) piedāvā iespēju gan fiziskām, gan juridiskām personām iesniegt deklarāciju, pārskatu un nodokļu aprēķinu elektroniski, izmantojot internetu.
"Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir izstrādāta, lai paplašinātu un uzlabotu VID sniegtos pakalpojumus. Ar tās palīdzību datu apmaiņas process starp VID un nodokļu maksātājiem ir vienkāršots, sniedzot iespēju ērti un operatīvi iesniegt dažādus dokumentus," stāsta VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļas konsultāciju daļas galvenā nodokļu inspektore Inga Zālīte. EDS nodrošina dažādu dokumentu (deklarāciju, pārskatu, nodokļu aprēķinu) ievadi, skatīšanu, labošanu, aizpildot www lapu; iespēju nosūtīt uz VID iepriekš sagatavotus failus ar deklarācijas datiem; automātisku dokumentu pareizības pārbaudi un klienta detalizētu informēšanu par rezultātiem; automātisku pareizi aizpildīto elektronisko dokumentu nogādāšanu VID speciālistiem (importēšanu datu bāzēs); datu drošību un aizsardzību; demonstrācijas režīmu, kurā dokumentu iesniegšanu var izmēģināt ne tikai EDS klienti, bet jebkurš interesents. Nodokļu maksātājiem, izmantojot EDS, ir vairākas priekšrocības: samazinās manuālās informācijas apstrādes apjoms un kļūdu iespēja; rakstveidā deklarāciju var iesniegt 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām un tāpēc nepieciešams retāk apmeklēt VID; rodas iespēja, izmantojot savas iestādes programmu nodrošinājumu, automatizēt dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu; nodokļu maksātāja EDS lietotājiem var piešķirt dažādu tiesību pilnvarojumu; rodas iespēja sekot, vai iesniegtie dokumenti ir fiksēti VID datu bāzē un aplūkot iepriekš iesniegtos dokumentus. Programmatūru nepārtraukti pilnveido un papildina. Šobrīd elektroniski iespējams iesniegt 51 deklarāciju un pārskatu veidu. "Lai saņemtu šo bezmaksas pakalpojumu, VID teritoriālājā iestādē jānoslēdz līgums "Par elektroniskās deklarēšanas pakalpojumu izmantošanu". Katram EDS lietotājam tiek piešķirts savs lietotāja identifikators (vārds) un sākotnējā parole. Datus nosūta uz VID šifrētā veidā, tos aizsargā personīgā parole," uzsver I.Zālīte.
Papildus elektroniskā veidā iesniegtajiem pārskatiem un deklarācijām 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām VID jāiesniedz arī rakstveida dokumenti. Kad stāsies spēkā likums "Par elektronisko dokumentu", ieviešot "elektroniskos parakstus", rakstveida dokumenti VID vairs nebūs jāiesniedz.
I.Zālīte atgādina, ka nodokļu maksātāji nodokļu deklarācijas un pārskatus Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt arī disketēs. Sīkāku informāciju par elektroniskās deklarēšanas iespējām var iegūt VID mājas lapā "www.vid.gov.lv", nodaļā "Elektroniskā deklarēšana" vai VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļas nodokļu maksātāju konsultāciju daļā.

Citu datumu laikraksti

 • Remontē skolu un gatavojas jubilejai

  Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā korpusā, 2.stāvā, šomēnes uzsākts kosmētiskais remonts.Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā...

 • Ciemiņus gaida sakoptā pilsētvidē

  Alūksnē pirmo reizi šogad appļauti zālāji. Pļaut varēja arī parkā, kur likvidēti janvāra vētras postījumi, aizvesti izgāztie koki un savākti zari,...

 • Pagastā Jāņus šogad svinēs agrāk

  Pededzes pagasta deputāti sēdē izskatīja iesniegumus par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām, par pirmpirkuma tiesību piešķiršanu un atteikšanos...

 • Zālienam uzbrūk sūnas

  Cītīgi vismaz reizi nedēļā pļauju zālienu un pārliecinos, ka to arvien vairāk pārņem sūnas, tāpēc devos noskaidrot, kas to veicina. Izrādās, ka sūnas...

 • Nē! - mākslīgajiem rūķiem daiļdārzos

  Individuālo māju pagalmos dižojas lielāki un mazāki mākslīgi rūķi, stārķi, pūces, suņi, eži, vardes un citi dzīvnieki.Individuālo māju pagalmos...

 • Dzīvžogs pasargā un norobežo

  Dzīvžogam ir ne tikai dekoratīva, bet arī norobežojoša, aizsedzoša un sargājoša nozīme.Dzīvžogam ir ne tikai dekoratīva, bet arī norobežojoša,...