Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam

Saeima 2008.gada 8.novembrī ir pieņēmusi likumu „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”,” kas publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” šāgada 27.novembrī, un tas stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Saeima 2008.gada 8.novembrī ir pieņēmusi likumu "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"," kas publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šāgada 27.novembrī, un tas stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri. Šie grozījumi paredz, ka ar 2008.gada 1.janvāri:
1. Nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ir mainīts apdrošināšanas periods, kurā personai ir jābūt sociāli apdrošinātai bezdarba gadījumam, lai tā varētu pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu. Proti, likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (turpmāk – likuma) 5.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par vienu gadu, ja par viņu Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 18 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.
2. Tiek mainīts bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums. Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums būs atkarīgs no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža. Ja stāžs ir:
no 1 – 9 gadiem ieskaitot - 4 mēneši,
no 10 – 19 gadiem ieskaitot - 6 mēneši,
no 20 - ... - 9 mēneši.
Bezdarbniekiem, par kuriem pēdējais iemaksu veicējs pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas bijusi valsts, kā arī tiem, kuri pēc invaliditātes atguvuši darbspējas vai kopuši bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam – pabalsta izmaksas ilgums ir 9 mēneši.
Bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma izmaksā šādā apmērā:
(stāžs no 1 – 9 gadiem) 4 mēneši: pirmos 2 mēnešus - 100 procentus no piešķirtā pabalsta, pēdējos 2 mēnešus - 75 procentus no piešķirtā pabalsta;
(stāžs no 10 - 19 gadiem) 6 mēneši: pirmos 2 mēnešus - 100 procentus no piešķirtā pabalsta, nākamos 2 mēnešus - 75 procentus no pabalsta, pēdējos 2 mēnešus - 50 procentus no piešķirtā pabalsta;
stāžs 20 gadi un vairāk, un tiem, kam pabalsts tiek izmaksāts 9 mēnešus: pirmos 3 mēnešus - 100 procentus no piešķirtā pabalsta, nākamos 3 mēnešus - 75 procentus no piešķirtā pabalsta pēdējos 3 mēnešus - 50 procentus no piešķirtā pabalsta
3. Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ir ieguvuši līdz 2007.gada 31.decembrim, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu nosakāmas un pabalsta izmaksa tiks veikta saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz 2007.gada 31.decembrim

Citu datumu laikraksti

 • Avīze zvana aptauja

  Ko jūs domājat par premjerministra Ivara Godmaņa ierosinājumu bērnu pabalstus turpmāk maksāt tikai trūcīgajiem?Ko jūs domājat par premjerministra...

 • Katram kokam divi gali

  Es tāpat kā citi laikraksta lasītāji uzmanīgi izlasīju daktera Pētera Kučika rakstīto skatījumu uz medicīnas lietām.Es tāpat kā citi laikraksta...

 • Ērģeles - kalpošana Dievam

  Agrita Kalniņa spēlē ērģeles vairāk nekā desmit gadus.Agrita Kalniņa spēlē ērģeles vairāk nekā desmit gadus Jau vairākus gadus Alūksnes mūzikas...

 • Līgums – ieguvums Latvijai un Eiropai

  Portugāles galvaspilsētā 13. decembrī Eiropas līderi parakstīja Eiropas Savienības reformu līgumu jeb Lisabonas līgumu.Portugāles galvaspilsētā 13....

 • Cīņa

  Par katru stundu, par katru dienu rit cīņa, kur tikai gribasspēks jaunu rītausmu šķir.Par katru stundu, par katru dienu rit cīņa, kur tikai...

 • Papildinās mācību līdzekļu klāstu

  Veclaicene. Drīzumā Veclaicenes pamatskolā plānots papildināt mācību līdzekļu klāstu, iegādājoties digitālo fotoaparātu un vairākas mākslas...

 • Reta veiksme - uzreiz divi lūši

  Tās bija neparastas medības. Vienā dienā Alūksnes rajona mežos tika nomedīti pieci lūši.Tās bija neparastas medības. Vienā dienā Alūksnes rajona...

 • Viltotas irbītes

  Brieža, aļņa vai mežacūkas gaļu sagatavo cepšanai — noņem cīpslas, plēves, sagriež šķēlēs un izklapē. Speķīti un kūpināto sieru sagriež mazos...

 • Copes kalendārs

  19. decembris. Teicama copes diena, par ēsmu interesi izrādīs visu zivju sugas, kas nav devušās ziemas miegā.19. decembris. Teicama copes diena, par...