Par atkritumiem būs jāmaksā vairāk

Apes novada iedzīvotājiem šogad par sadzīves atkritumiem būs jāmaksā vairāk. Apes novada domes decembra sēdē deputāti apstiprināja SIA “ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteica kopējo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā – 18,17 eiro (bez PVN) par vienu kubikmetru. Jaunā cena stājās spēkā ar 1.janvāri.

Nosaka tikai vienu pozīciju
Lemjot par atkritumu maksas palielināšanu, Apes novada domes jurists Guntārs Bērziņš deputātiem skaidroja, ka, mainoties Atkritumu apsaimniekošanas likumam, pašvaldība vairs nevar pilnībā noteikt atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Pašvaldībai ir tiesības lemt tikai par vienu no trīs tarifu veidojošajām daļām - par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā. Novada domes noteiktā maksa par šo pozīciju ir 10,95 eiro par vienu kubikmetru atkritumu (bez PVN).

Pakārtots dabas resursu nodoklim
Savukārt par pārējām divām tarifu veidojošajām daļām pašvaldība nevar lemt. Tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, ietverot arī dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu, turpmāk apstiprinās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Līdz ar to, mainoties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajam tarifam vai dabas resursu nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu, pašvaldībai vairs nebūs jāgroza lēmums par atkritumu apsaimniekošanas maksu.
Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane skaidro, ka jau šovasar novada dome, ņemot vērā dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu, poligona “Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņas, kā arī SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, noteica maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2017.gada 1.augusta – 17,52 eiro par kubikmetru atkritumu (bez PVN), bet no šī gada 1.janvāra maksa palielinās vēl – 18,17 eiro par kubikmetru atkritumu (bez PVN).

Sadarbība - veiksmīga
Apes novada dome ar SIA “ZAAO” līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novada pašvaldības teritorijā noslēdza 2013.gadā. “Līdz šim iedzīvotāju sūdzības nav saņemtas, un iedzīvotāji arī atsaucas pašvaldības aicinājumam par līguma slēgšanu ar SIA “ZAAO” par atkritumu apsaimniekošanu katrā mājsaimniecībā. Uzskatām, ka sadarbība ir veiksmīga un SIA “ZAAO” ar savu līdzšinējo darbību veicina pakalpojuma pieejamību un drošu vidi iedzīvotājiem,” norāda Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts.
Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, novada dome aicina iedzīvotājus izmantot SIA “ZAAO” nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – Eko laukumu Apes pagasta “Druvas” teritorijā, Eko punktus gan Apē, gan pagastos, kā arī individuālos dalītās atkritumu vākšanas pakalpojumus.
— Agita Bērziņa

Citu datumu laikraksti

 • No sirds uz sirdi

  No sirds uz sirdi

  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Pienenīte” noslēgusies labo darbu nedēļa ,,No sirds uz sirdi…”. Katras grupiņas bērni, bērnu vecāki,...

 • Aicina radīt novada iedvesmas stāstus Latvijas simtgadei

  Sagaidot Latvijas simtgades gadu, Alūksnes novada pašvaldība izsludinājusi novadpētniecības konkursu “Šodiena jau rīt būs vēsture”.Par konkursa tēmu...

 • Piepilda sapni par skaistu virtuvi

  Piepilda sapni par skaistu virtuvi

  Biedrība “Apes attīstības atbalsta klubs” realizējusi vēl vienu ilgi lolotu sapni par skaistu un labiekārtotu virtuvi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas...

 • Arī palīdzētājiem ir jāpalīdz

  Arī palīdzētājiem ir jāpalīdz

  Dzīvojam pasaulē, kur sabiedrības vajadzības ātri un dinamiski mainās. Tomēr ir lietas, kas paliek svarīgas vienmēr. Visos laikos ir un būs...