Par elektroenerģiju jāmaksā vairāk

Iedzīvotāji jau ir informēti, ka no 1.janvāra noteikti jauni elektroenerģijas tarifi, kā arī ieviesta jauna tarifu sistēma, kas ļaus elektroenerģijas lietotājiem izvēlēties izdevīgāko un ērtāko. - Kas veido tarifu?

Iedzīvotāji jau ir informēti, ka no 1.janvāra noteikti jauni elektroenerģijas tarifi, kā arī ieviesta jauna tarifu sistēma, kas ļaus elektroenerģijas lietotājiem izvēlēties izdevīgāko un ērtāko.
- Kas veido tarifu?
- Tarifu var veidot šādas sastāvdaļas:
* maksa par elektroenerģiju - par patērētās elektroenerģijas kilovatstundu (Ls/kWh) (tarifiem T - 1 , T - 2 un T - 3)
* maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu - par ampēru gadā (Ls/A/gadā) (tarifiem T - 2 un T - 3). Maksa aprēķināma, reizinot ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielumu ar tarifā noteikto maksu.
* Abonēšanas maksa - tarifam T - 3. Abonēšanas maksa un maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu būs iekļauta jums izrakstītajā rēķinā, proporcionāli apmaksas periodam.
- Kā izvēlēties tarifa veidu?
- Ja elektroietaisē uzstādīts ievadaizsardzības aparāts ar strāvas lielumu līdz 40A (ieskaitot), norēķiniem par patērēto elektroenerģiju piemērojams tarifs T - 1. Ja elektroietaisē uzstādīts ievadaizsardzības aparāts ar strāvas lielumu virs 40A, norēķiniem par patērēto elektroenerģiju piemērojams tarifs T - 2. Ja vēlaties, lai elektroenerģijas patēriņš tiktu uzskaitīts pa laika zonām, tad neatkarīgi no uzstādītā ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma jums ir iespēja izvēlēties tarifa veidu T - 3.
- Pie kāda patēriņa diennakts zonu tarifs iedzīvotājam kļūst izdevīgs, vai ir tāds aprēķins?
- Viennozīmīgi atbildēt uz šo jautājumu nav iespējams. Lai aprēķinātu to, cik diennakts zonu tarifs (tarifs T - 3) ir izdevīgs, nepieciešams zināt gan mēneša elektroenerģijas patēriņa sadalījumu pa laika zonām, gan drošinātāja strāvas lielumu. Pēc mūsu aprēķiniem, minētais tarifs varētu būt izdevīgs lietotājiem, kuru vidējais mēneša elektroenerģijas patēriņš pārsniedz vismaz 500 kilovatstundas un lielākā daļa no tām tiek patērēta nakts zonā.
- Kas jādara, lai mainītu tarifa veidu?
- Ja esat izlēmis mainīt esošo elektroenerģijas tarifa veidu, ir jāvēršas attiecīgajā VAS "Latvenergo" elektrisko tīklu rajonā (ETR), kur pēc jūsu pieprasījuma bez maksas veiks izmaiņas līgumā par elektroenerģijas piegādi un lietošanu, kā arī (nepieciešamības gadījumā) nomainīs elektroenerģijas skaitītāju. Ievadaizsardzības aparāta nomaiņa tiks veikta par jūsu līdzekļiem. Atkārtota tarifa veida maiņa maksā 3,00 latus (bez PVN).
- Cik bieži drīkst mainīt izvēlēto tarifu?
- Lietotājam, atkarībā no elektroietaises atļautās slodzes lieluma vai ievada aizsardzības aparāta lieluma, pieslēguma vietas un sprieguma pakāpes, ir tiesības izvēlēties darbībai vispiemērotāko tarifa variantu, ievērojot tajos noteiktos ierobežojumus - pieslēguma fāžu skaitu, atļautās slodzes lielumu un citu. Maiņas biežums nav ierobežots, taču - atkārtotas maiņas gadījumā tie būs papildu izdevumi.
- Kur un kā var samaksāt par patērēto elektroenerģiju?
- Samaksāt rēķinu par patērēto elektroenerģiju jūs varat:
* Latvijas pasta nodaļās, bankās un VAS "Latvenergo" norēķinu vietās;
* VAS "Latvenergo" mājas lapā internetā (http://imaksa.energo.lv);
* izmantojot internetbanku pakalpojumus.
- Vai, paaugstinoties tarifam, visi iedzīvotāji saņems rēķinu pa pastu?
- Līdz ar jauno tarifu ieviešanu norēķinu kārtībā iedzīvotājiem izmaiņas nav gaidāmas, tas ir, klienti, kuri līdz šim ir izmantojuši norēķinu grāmatiņu, to varēs darīt arī turpmāk. Vienīgā izmaiņa ir tā, ka jaunā tarifa T - 1 vienas kilovatstundas enerģijas cena būs 0,04500 Ls/kWh līdzšinējo 0,03900 Ls/kWh vietā (abas cenas uzrādītas ar pievienotās vērtības nodokli).
Tarifa T - 2 lietotājiem (ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu virs 40A) norēķinu grāmatiņas nav jāizmanto. Šo klientu skaitītāju rādījumus VAS "Latvenergo" apkopo centralizēti un sagatavo klientam rēķinu, ko, izmantojot pasta pakalpojumus, nosūta klientam. Arī tarifa T - 3 lietotājiem (neatkarīgi no ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma) norēķinu grāmatiņas nav jāizmanto, jo klientiem rēķinus izsūtīs elektroniski.
- Vai varu izvēlēties, cik bieži apmaksāt rēķinu - 12, sešas vai četras reizes gadā?
- Saskaņā ar Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem iedzīvotājiem ir jāsamaksā rēķins par norēķinu periodā patērēto elektroenerģiju mēneša laikā pēc norēķinu perioda beigām, tas ir, jāmaksā katru mēnesi.
Īpašos gadījumos - sezonas lietotājiem, kā arī tādiem lietotājiem, kuru elektroenerģijas patēriņš ir mazs, var būt noteikti citi samaksas termiņi.
- Kā tarifa izmaiņas iespaidos lauku ļaudis un zemniekus?
- Dažām zemnieku saimniecībām tarifi varētu palielināties pat līdz 25 procentiem un vairāk. Ir jāizvērtē, vai vajadzīgs lielais slodzes pieslēgums, kas veikts vēl kolhozu laikos. No tā ir iespējams atteikties, tādējādi ievērojami samazinot izmaksas.
- Cik par elektroenerģiju maksā citās Baltijas valstīs?
- Arī Igaunijā un Lietuvā nesen paaugstināta maksa par elektroenerģiju. Salīdzinot vidējos elektroenerģijas realizācijas tarifus un iedzīvotāju tarifus pēc paaugstināšanas, Latvija atradīsies vidū - Igaunijā elektrība būs nedaudz lētāka, bet Lietuvā - dārgāka. Ja atsevišķi salīdzina tarifus iedzīvotājiem, kas vidēji mēnesī tērē 100 kWh, tad Latvijas iedzīvotāji joprojām maksās mazāk arī salīdzinot ar Igaunijas iedzīvotājiem.
- Ar ko atšķiras vecie elektroenerģijas skaitītāji no jaunajiem? Pēc jaunā skaitītāja uzstādīšanas par elektrību tagad maksāju vairāk. Kāpēc?
- Pēdējos gados VAS "Latvenergo" uzsākusi elektroenerģijas skaitītāju parka atjaunošanu, iegādājoties un uzstādot kvalitatīvus, atbilstoši Eiropas normām ražotus elektroenerģijas skaitītājus, kas precīzi uzskaita patērētās elektroenerģijas daudzumu.
Iepriekš lietotie elektroenerģijas skaitītāji ir morāli un fiziski novecojuši, tie bieži uzskaita mazāk elektroenerģijas, nekā faktiski patērēts.
- Kādus pasākumus veic "Latvenergo", lai izvairītos no elektrības zādzībām daudzstāvu māju koridoros?
- VAS "Latvenergo", lai samazinātu elektroenerģijas nelikumīgas lietošanas gadījumus, pakāpeniski veic elektroenerģijas komercuzskaišu rekonstrukciju. Šim nolūkam privātmājās elektroenerģijas sadalni ar skaitītāju uzstāda ārpus lietotāja telpām, daudzdzīvokļu namos pārsvarā nosedz un noplombē pirms uzskaites ķēdes, tādējādi novēršot iespēju tām piekļūt. Ja konstatēta elektroenerģijas nelikumīga lietošana, uzskaites rekonstrukciju pieprasām veikt par lietotāja līdzekļiem.
- Cik lielā mērā esam atkarīgi no citās valstīs saražotās elektrības?
- "Latvenergo" elektroenerģiju ražo Daugavas hidroelektrostacijās, Rīgas termoelektrostacijās, kā arī Aiviekstes HES un Ainažu vēja elektrostacijā. Tomēr "Latvenergo" ģenerējošās jaudas ir nepietiekamas, lai visu gadu pilnībā nodrošinātu Latvijas patērētājus ar elektroenerģiju pieprasītājā daudzumā.
Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumus ar elektroenerģijas pieprasījumu, "Latvenergo" papildus savās ražotnēs saražotajai elektroenerģijai iepērk to arī no kaimiņvalstu (Igaunijas, Lietuvas un Krievijas) energokompānijām.
Pēdējos gados "Latvenergo" nodrošina aptuveni divas trešdaļas no Latvijā nepieciešamās elektroenerģijas, taču kompānijas ilgtermiņa investīciju programmās paredzēti nopietni ieguldījumi ražošanas virzienā, lai pašu ražotās enerģijas īpatsvars palielinātos.

Citu datumu laikraksti

 • Turpinās iesāktos darbus

  Esam pārkāpuši vēl viena gada slieksnim. Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe, atskatoties uz pagājušajā gadā padarītajiem darbiem,...

 • Gada koks 2004 - Eiropas segliņš

  Latvijas Dendrologu biedrība, turpinot pirms vairākiem gadiem uzsākto tradīciju, ir izvēlējusi 2004.gada koku - tas ir Eiropas segliņš (Euonymus...

 • Var atbrīvoties no “ziedkāpostiem” uz rokām

  Ja uz rokām parādās nelīdzenumi, kas izskatās pēc maziem “ziedkāpostiem”, nākas secināt, ka tās ir kārpas.Ja uz rokām parādās nelīdzenumi, kas...

 • Veic izmaiņas pilsētas domes budžetā

  Alūksnes pilsētas domes decembra sēdē deputāti veica izmaiņas domes 2003.gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā.Alūksnes pilsētas domes decembra...

 • Bērniem dāvina cimdus un zeķes

  Alūksnes rajona padomes Ziemassvētku akcijā bērniem ar īpašām vajadzībām 21 rokdarbniece nodeva 76 adījumus. Tos nogādāja bērnunamā - patversmē...

 • Par uguņošanu būs jāmaksā nodeva

  Alūksnes pilsētas domes decembra sēdē deputāti izskatīja jautājumu par pašvaldības nodevu, ja publiskās vietās Alūksnes pilsētā rīko izklaidējoša...