Par grozījumiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Informatīvajā lauku politikas biļetenā “Agro Pols” 22.numurā lasiet: - par grozījumiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā.

Informatīvajā lauku politikas biļetenā "Agro Pols" 22.numurā lasiet:
- par grozījumiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā; kā piešķirs kompensācijas par lietavu postījumiem;
- naudas lietas - paredzams jauns nacionālo subsīdiju veids par dzīvnieku izcelsmes nepārtikas blakusproduktu savākšanu un iznīcināšanu;
- jauni dokumenti - biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi; prasības zvejas produktu, pārtikai paredzēto akvakultūras dzīvnieku un to produktu ievešanai Latvijā, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem; noteikumi par meža reproduktīvo materiālu; transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilakses un apkarošanas noteikumi; grozījumi Zvejniecības likumā; grozījumi maksas pakalpojumu izcenojumos; grozījumi eksportētājuzņēmumu sarakstā.

Citu datumu laikraksti

 • Katrai puķei savs niķis

  Fitonija. Fitonijas tumšzaļās ovālās lapas ir ar karmīnsarkanu vai sudrabbaltu dzīslojumu, tās nezied.Fitonija Fitonijas tumšzaļās ovālās lapas ir ar...

 • Piedāvā dažādus kultūras pasākumus

  O.Vācieša jubileja. 29.novembrī pulksten 15.00 Alūksnes rajona Trapenes kultūras namā - O. Vācieša atceres pasākumi.O.Vācieša jubileja - 29.novembrī...

 • Vislabāk jūtas mājās

  Jānim Sahņenko ar Lakī sacensības Smiltenē bija pirmās. Lai arī netika iegūtas godalgotas vietas, saimnieks ar pirmo startu ir apmierināts.Jānim...

 • Eiropas Savienība dod, nevis lūdz paņemt

  Līdz šā gada 31. decembrim ikvienam lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras platība ir vismaz viens hektārs, apstrādātājam ir iespējams veikt...

 • Policija informē

  Sabojā dzērienu automātu. Alūksnē, Ezera ielā, sporta zālē sabojāts dzērienu automāts. Policijā iesniegums par to saņemts 25.novembrī.Sabojā dzērienu...

 • Policija meklē

  Alūksnes rajona policijas pārvalde meklē bez vēsts pazudušo Antonu Rengeli (personas kods 051052-12652), kurš pazudis 2003.gada 12.novembrī.Alūksnes...