Par higiēnas prasībām izglītības iestādēm

Valsts sanitārā inspekcija informē, ka 2002.gada 27.decembrī ir apstiprināti un stājušies spēkā jauni normatīvie akti: LR MK noteikumi Nr. 596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Valsts sanitārā inspekcija informē, ka 2002.gada 27.decembrī ir apstiprināti un stājušies spēkā jauni normatīvie akti:
* LR MK noteikumi Nr. 596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas";
* LR MK noteikumi Nr. 610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm un iestāžu internātiem".
Par minēto noteikumu ievērošanu ir atbildīgs izglītības iestādes vadītājs.
Noteikumu izpildi kontrolē Valsts sanitārā inspekcija (VSI), bet higiēnas prasību ievērošanu iestādes ēdināšanas blokā kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.
Minēto normatīvo aktu prasību ievērošanas kontroli VSI ir ieplānojusi veikt 2003. gada I ceturksnī. Veicot kontroli, VSI lielu uzmanību pievērsīs iestāžu teritorijai, ēku un telpu sastāvam un aprīkojumam, telpu iekārtojumam, telpu iekārtu un inventāra uzturēšanai, dienas režīma ievērošanai pirmsskolas izglītības iestādēs, internāta telpu iekārtojumam un uzturēšanai.
Jaunie MK noteikumi nosaka, ka iestādēs jābūt nodrošinātai centralizētai vai autonomai aukstā un karstā ūdensapgādei, noteiktās telpu grupās ir jābūt ierīkotai mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijai, kā arī jānodrošina atbilstoša gaisa temperatūra telpās. Tas nozīmē, ka bērni mācās un uzturas siltās, gaišās, labi vēdinātās telpās, viņi pirms ēšanas un pēc tualetes apmeklējuma var nomazgāt rokas siltā ūdenī. Ņemsim vērā to, ka dzīvojam 21.gadsimtā, un ir pienācis laiks dot bērniem iespēju mācīties mūsdienām atbilstošās mācību iestādēs. Tāpēc Valsts sanitārā inspekcija aicina izglītības iestādes, kurās šie jautājumi vēl nav atrisināti, kopā ar pašvaldībām nopietni pievērsties minēto trūkumu novēršanai.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 610 izglītības iestādei jāveicina iespēja skolēniem glabāt ikdienā nepieciešamās lietas mācību iestādē, lai netiktu pārsniegts skolas somas piepildījuma svars, kas atbilst maksimālajām pārnēsājamo priekšmetu smaguma normām attiecīgajā vecuma grupā (7.punkts):
* izglītojamajiem, kas jaunāki par 9 gadiem, - 2,5 - 3,5 kilogrami;
* 9 - 11 gadus veciem izglītojamajiem - 3,5 - 4 kilogrami;
* 12 - 13 gadus veciem izglītojamajiem - 4 - 4,5 kilogrami;
* 14 - 15 gadus veciem izglītojamajiem 4,5 - 5 kilogrami;
* 16 gadus veciem un vecākiem izglītojamajiem - 5 kilogrami un vairāk.
Šā punkta prasību ievērošanas kontroli VSI šobrīd nav izvirzījusi par darba prioritāti, bet atgādina, ka par noteikumu ievērošanu ir atbildīgs izglītības iestādes vadītājs, kuram kopā ar pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem ir jāatrod risinājums.
MK noteikumi Nr. 610 nosaka arī minimālo gaisa temperatūru, kad bērniem skolu apmeklēt nevajag:
* ja gaisa temperatūra zemāka par -20 grādiem, skolu var neapmeklēt bērni jaunāki par 12 gadiem;
* ja zemāka par -25 grādiem, skolu var neapmeklēt arī skolēni vecumā no 13 gadiem.
Neskaidrību vai sūdzību gadījumos varat vērsties VSI Alūksnes KUD, Dārza ielā 11, Alūksnē (tālrunis 4381406).

Citu datumu laikraksti

 • Vai pēc iestāšanās ES mainīsies pārtikas cenas?

  Vai pēc iestāšanās ES mainīsies pārtikas produktu cenas? - šādus jautājumus saņem Saeimas ESIC.Vai pēc iestāšanās ES mainīsies pārtikas produktu...

 • Atbild jurists

  Darba likuma 10.panta otrā daļa paredz, ka "darbinieku pilnvarotos pārstāvjus var ievēlēt".Darba likuma 10.panta otrā daļa paredz, ka "darbinieku...

 • Atbild jurists

  Esmu piekritis paziņam aizdot lielāku naudas summu uz vienu gadu. Principā šim cilvēkam uzticos, tādēļ ķīlu izlēmu neprasīt. Tomēr gribētu aizdevumu...

 • Horoskopi šodien

  Mežāzim nav jātiecas pēc taisnības.Mežāzim nav jātiecas pēc taisnības AUNS. Pieņemiet drauga piedāvājumu palīdzēt atrisināt kādu darba problēmu....

 • Palīdz kareivjiem būt soli tuvāk Dievam

  Augustā būs četri gadi, kopš Ilmārs Marhels ir Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona kapelāns.Augustā būs četri gadi, kopš Ilmārs Marhels ir Alūksnes...

 • Tavas saules un pērkonu krustīti, arī tālumā tevi paturam tuvu

  Cilvēka mūžu nevar ielikt gadu rāmjos. Tas mērāms atmiņu siekos. Tik ilgi, cik mēs kādu cilvēku atceramies, viņš dzīvo.Cilvēka mūžu nevar ielikt gadu...

 • Vai no Eiropas Savienības var izstāties?

  Jo tuvāk nāk brīdis, kad lemsim par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, jo biežāk uzdodam jautājumu, vai varēsim no tās arī izstāties?Jo tuvāk nāk...

 • Plānotais ir izpildīts

  VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļai 2002. gadā plānotais ir izpildīts. Kopbudžeta ieņēmumi palielinājušies par 289 510 latiem.VID...

 • Gūst medaļas Latvijas čempionātā slēpošanā

  Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi labi startējuši Latvijas čempionātā slēpošanā, kas notika 11. un 12.janvārī Madonā.Alūksnes Bērnu...