Par izmaiņām likumdošanā

8.novembrī valdībā apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu” paredz, ka no 2006.gada 1.janvāra papildus bērna piedzimšanas pabalstam, kas šobrīd ir 296 lati.

8.novembrī valdībā apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu" paredz, ka no 2006.gada 1.janvāra papildus bērna piedzimšanas pabalstam, kas šobrīd ir 296 lati, tiks piešķirti vēl 100 lati par pirmā bērna piedzimšanu, 150 lati - par otrā bērna piedzimšanu, bet 200 latu piemaksu saņems par trešā un katra nākamā bērna piedzimšanu.
Ar 2006.gada 1.janvāri spēkā stāsies Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, kas paredz jaunu valsts sociālo pabalstu veidu - bērna invalīda kopšanas pabalsts. To varēs saņemt persona, kas kopj bērnu invalīdu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija ir izsniegusi atzinumu par īpaša kopšanas nepieciešamību un ja tajā pašā laika posmā vienam no bērna vecākiem saistībā ar šā bērna dzimšanu nav piešķirts bērna kopšanas pabalsts.
No nākamā gada tiks palielināts arī valsts sociālais nodrošinājuma pabalsts no 35 uz 45 latiem. Līdztekus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apjoma pieaugumam, palielināsies arī citi valsts pabalsti, piemēram, pensiju un apdrošinājuma atlīdzību minimālie apmēri, pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, garantētās invaliditātes pensijas.
2005.gada 22.novembrī pieņemtie MK noteikumi Nr.891 "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma pensijas" paredz, pensionāriem, kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuriem piešķirtās pensijas apmērs nepārsniedz 105 latus, ikmēneša piemaksu pie vecuma pensijas. Gadījumos, kad piemaksa noteikta pie priekšlaicīgi piešķirtās vecuma pensijas, to līdz likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanai, izmaksā 80 procentu apmērā, turklāt to neizmaksā strādāšanas periodā.
Piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu ir 19 santīmi. Piemaksu aprēķina par nostrādātajiem gadiem līdz 1995.gada 31.decembra. Piemaksa netiek indeksēta.

Citu datumu laikraksti

  • Kopā ar prieku

    Es šorīt jūtos kā balta lapa bez steigas un maldiem, jo esmu kopā ar prieku. Ja man kāds pajautātu, kāpēc es priecājos, nevarētu atbildēt. Vienkārši...

  • Cilvēki mirst, lai dzīvotu

    Laikā, kad visi runā par Ziemassvētku brīnumu, par dāvanu iegādi un gaidāmo svētku svinību norisi, ir cilvēki, kam šajos svētkos citādāk garšos...

  • Lēģerniekos katrs dzīvo, kā māk

    Ej, kur iedams, brauc, kur braukdams, Latvijā it visur līdzās skaistām un lepnām mājām varēs atrast pamestas un pussabrukušas būdiņas, līdzās...