Par jauno pabalstu invalīdiem

Kas var saņemt jauno pabalstu invalīdiem? Jauno pabalstu var saņemt 1.grupas invalīdi ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nepieciešama īpaša kopšana.

Kas var saņemt jauno pabalstu invalīdiem?
Jauno pabalstu var saņemt 1.grupas invalīdi ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nepieciešama īpaša kopšana.
Vai jauno pabalstu var saņemt arī 2.grupas invalīdi?
Ja ārstējošais vai ģimenes ārsts uzskata, ka invaliditātes laikā 2.grupas invalīda veselības stāvoklis ir pasliktinājies, viņš sagatavo un izsniedz nosūtījumu (veidlapa 088/u) uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju (VDEĀK). Ārstu komisija veiks invaliditātes ekspertīzi un pieņems lēmumu par invaliditātes grupu un īpašas kopšanas nepieciešamību. Pabalstu varēs saņemt tikai tad, ja cilvēkam tiks noteikta 1.invaliditātes grupa un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.
Cik liels ir pabalsts?
Tā apmērs ir 100 lati mēnesī.
Kas ir nepieciešams, lai saņemtu šo jauno pabalstu?
Lai saņemtu jauno pabalstu, invalīdam jābūt piešķirta 1.invaliditātes grupa un ir nepieciešams VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.
Vai invalīdiem, kuriem jau ir ieteikums "kopjams" vai "nepieciešama kopšana", ir nepieciešams jauns atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību?
Jā, ir nepieciešams jauns VDEĀK atzinums, kuru izsniedz, balstoties uz jauniem izstrādātiem kritērijiem.
Kas atzinuma saņemšanai jādara tiem invalīdiem, kuriem jau ir ieteikums "nepieciešama kopšana" vai "kopjams"?
Invalīdiem, kuriem 1. invaliditātes grupa ar ieteikumu "nepieciešama kopšana" vai "kopjams" ir noteikta līdz 2007. gada 31. decembrim, ir atvieglota kārtība atzinuma saņemšanai. Šiem cilvēkiem atzinums tiek izsniegts uz cilvēka vai likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata. Viņiem nav personīgi jāierodas VDEĀK – iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai pa faksu jebkurai VDEĀK (vēlams tai, kur cilvēkam pēdējo reizi noteica invaliditāti). Iesniegumā jābūt norādītam personas kodam, dzīvesvietai, sievietēm arī iepriekšējam un mainītam uzvārdam, pēdējās invaliditātes ekspertīzes laikam un vietai (iespēju robežās iesniegumam pievienojama invaliditātes izziņas kopija, lai būtu iespējams ārstu komisiju ātrāk arhīvā sameklēt personas Ekspertīzes lietu). VDEĀK izsniegs atzinumu bez cilvēka klātbūtnes un atzinumu ierakstītā vēstulē 10 dienu laikā nosūtīs cilvēkam uz norādīto adresi, kā arī elektroniski iesniegs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).
Kas atzinuma saņemšanai jādara tiem invalīdiem, kuriem nav ieteikuma "nepieciešama kopšana" vai "kopjams"?
1.grupas invalīdiem, kuriem minētā ieteikuma nav, vispirms jādodas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, lai saņemtu nosūtījumu (veidlapa 088/u) uz ekspertīzes komisiju, kurā būtu atspoguļota īpašās kopšanas nepieciešamība. Viņiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem nosūtījumu un iesniegumu ar lūgumu veikt invaliditātes ekspertīzi jāiesniedz VDEĀK, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. VDEĀK, saņemot iesniegumu un nosūtījumu (veidlapa 088/u), pieņems lēmumu, vai atzinuma saņemšanai jāveic invaliditātes ekspertīze, vai arī atzinumu var izsniegt uz dokumentu pamata.
Kāpēc atzinums netiek izsniegts iesnieguma iesniegšanas dienā, ja ir skaidrs, ka pabalstu cilvēks saņems?
Ņemot vērā to, ka īpašās kopšanas atzinumu izsniegšana ir papildu pasākums un ārstu komisijām veidojas liels darba apjoms, atzinumu noformēšana tiek sagatavota pēc komisiju sēdēm un dokumenti cilvēkiem tiek izsūtīti pa pastu. Papildu laiks atsevišķos gadījumos nepieciešams, ja cilvēks ir iesniegumu iesniedzis komisijā, bet invaliditātes ekspertīzes lieta glabājas citā komisijā. Tādējādi ir nepieciešams laiks lietas pieprasīšanai un pārsūtīšanai.
Ja cilvēks nepaspēj nokārtot visus dokumentus janvāra sākumā, vai viņš saņems pilnu pabalstu?
Jā, visiem invalīdiem, kuriem atzinumi tiks izsniegti janvārī, saņems pilnu pabalstu par visu mēnesi, neatkarīgi no atzinuma izsniegšanas datuma.
Kad var doties uz VSAA, lai pieprasītu pabalstu, un kādi dokumenti ir nepieciešami?
Invalīdi, kuriem invaliditātes izziņā norādīts ieteikums "nepieciešama kopšana" vai "kopjams", VSAA nodaļā var vērsties pēc iesnieguma iesniegšanas VDEĀK, savukārt pārējie 1.grupas invalīdi – tikai pēc VDEĀK atzinuma saņemšanas.
Lai saņemtu pabalstu, invalīdam vai viņa pilnvarotai personai jāiesniedz jebkurā VSAA nodaļā rakstisks pieprasījums par pabalsta piešķiršanu un jāuzrāda vienīgi šādi dokumenti:
1.personu apliecinošs dokuments;
2.pilnvara (ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona).
Atzinumu bez cilvēka līdzdalības VDEĀK elektroniski iesniegs VSAA.
Vai, saņemot jauno pabalstu, cilvēki turpinās saņemt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu?
Jā, šī invalīdu grupa saņems gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai pensiju, gan jauno pabalstu. Tādējādi, ja cilvēks nesaņem invaliditātes pensiju, valsts sociālo pabalstu veidā cilvēki saņems vismaz 150 latu mēnesī.
Kur var saņemt papildu informāciju?
Papildu informāciju par atzinuma saņemšanu var uzzināt, zvanot uz VDEĀK informatīvo tālruni 67614885 vai reģionālajām ārstu komisijām (Gulbenes starprajonu VDEĀK tālrunis 64473158).
Papildu informāciju par pabalsta saņemšanu var saņemt, zvanot uz VSAA bezmaksas informatīvo tālruni 68001015.

Citu datumu laikraksti

 • Pirmais medījums iegūst medaļu

  Izstādē ir vairāku Annas mednieku trofejas.Izstādē ir vairāku Annas mednieku trofejas Armands Skaistkalns pilntiesīgs mednieks ir tikai trīs gadus....

 • Laureāti

  Ziemeļaustrumu virsmežniecības medību trofeju izstāde atvērta Gulbenē, Pamatu ielā 14, līdz 9.februārim.Ziemeļaustrumu virsmežniecības medību trofeju...

 • Darbu uzsāk Kredītu reģistrs

  Kopš šā gada 1.janvāra darbojas Kredītu reģistrs – datu bāze par visu kredītņēmēju saistībām pret Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem, kuri ir...

 • Mīļie Alūksnes ļaudis!

  Klāt jauns Kunga žēlastības gads, klāt Zvaigznes jeb Trejkungu diena, un tas nozīmē, ka klāt ir atkal iespēja ieklausīties Dieva vēstījumā...

 • Melnais stārķis - 2008.gada putns

  Latvijas Ornitoloģijas biedrība jau kopš 1996.gada izvēlas gada putnu. Parasti par tādu kļūst kāda labi pazīstama putnu suga, kuras stāvoklis liecina...

 • Gatavojas barikāžu dienu pasākumam

  Alūksne. Alūksnes tautas namā uzsākta gatavošanās barikāžu dienu atceres pasākumam, kas šogad paredzēts piektdien, 18.novembrī.Alūksne. Alūksnes...