Par Pededzes robežpārejas punkta slēgšanu

Atklāta vēstule. Alūksnes rajona iedzīvotājus pārsteidza paziņojums masu medijos par Pededzes robežpārejas punkta slēgšanu.

Atklāta vēstule
Alūksnes rajona iedzīvotājus pārsteidza paziņojums masu medijos par Pededzes robežpārejas punkta slēgšanu. Rodas jautājums, vai minētā robežpārejas punkta slēgšana notiks saskaņā ar Latvijas reģionālās attīstības politikas koncepciju? Kam tas ir nepieciešams?
Latvijas reģionālās attīstības procesos pierobežas reģioniem vienmēr bijusi īpaša vieta. Latvijas reģionālās attīstības politikas koncepcijā pierobežas reģioni nosaukti kā viens no problēmreģionu veidiem. Šī koncepcija atspoguļo valsts institūciju vienošanos par principiem, mērķiem un galveno rīcību, kas nepieciešama, lai radītu apstākļus valsts pierobežas reģionu līdzsvarotai attīstībai un samazinātu pierobežas un nomales novietojuma negatīvās ietekmes.
Lai veicinātu un paplašinātu kultūras, tūrisma, uzņēmējdarbības attīstību ar pārrobežu kaimiņteritoriju iedzīvotājiem, ir nepieciešams funkcionējošs robežas pārejas punkts. Pierobežas rajoniem darbojoties Latvijas Republikas, Krievijas Federācijas un Igaunijas Republikas Eiroreģionā "Pleskava - Livonija", likti pamati pašvaldību starptautiskajiem sakariem, kopīgi tiek realizēti vairāki sadarbības pārrobežu projekti, tai skaitā TACIS CBC ar Palkinas un Pečoru rajonu Pleskavas apgabalā. Lai šī sadarbība veiksmīgi varētu turpināties, liela nozīme ir Pededzes robežpārejas punktam, jo sekmīga sadarbība nevar pastāvēt tikai ar sazināšanos neklātienē. Nepieciešamas ir arī tikšanās klātienē. Līdz ar to var redzēt, cik stratēģiski būtisks ir šis robežas šķērsošanas punkts.
Jau vairāk nekā 10 gadus Alūksnes rajona padomes amatpersonas veikušas pārrunas un saraksti ar valsts institūcijām par Pededzes robežpārejas punkta tālāko darbību. Diemžēl šobrīd bez panākumiem, jo Finanšu ministrija 11 gadu garumā nav radusi iespēju ieplānot valsts budžetā finansējumu Pededzes robežpārejas punkta Muitas kontroles dienesta darbības nodrošināšanai. Tā mērķis ir panākt, lai Pededzes robežkontroles punkts darbotos pašreiz noteiktajā robežpārejas punkta režīmā, papildinot punkta funkcijas ar muitas dienestu, lai robežu varētu šķērsot personas ar muitojamām precēm un transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus. Jāatzīmē, ka Pededzes robežpārejas punkta infrastruktūras kompleksa ierīkošanas izmaksas sastādīja aptuveni 700 000 latus. Tā būtu ne tikai valsts līdzekļu izšķērdēšana, bet arī pretrunas ar izvirzīto valsts pierobežas teritoriju attīstības politiku, ja Latvijas valdība pieļautu šī stratēģiski nozīmīgā robežas pārejas punkta slēgšanu. Ņemot vērā, ka Veclaicenes muitas kontroles dienestā no darba tika atbrīvoti 12 darbinieki, kā arī neizprotamu iemeslu dēļ tiek likvidēts Alūksnes muitas kontroles postenis, kurā strādāja trīs darbinieki, uz esošā kvalificētā darbaspēka ir iespēja Pededzes robežpārejas punktā izveidot Muitas kontroles dienestu. Atskatoties uz Pededzes robežpārejas punkta darbu 2003. gadā, var redzēt, ka Latvijas - Krievijas robežu šķērsojušas 80 000 personas un 61 000 transporta līdzekļu. Salīdzinājumā ar 1998.gadu robežšķērsojošo personu skaits palielinājies 2,8 reizes un transporta līdzekļu skaits - 5 reizes. 2003.gadā robežu šķērsojošo personu skaits vairāk kā trīs reizes pārsniedza rajona iedzīvotāju skaitu.
Kopš 1996.gada regulāri notiek arī starptautiskie pasažieru pārvadājumi maršrutos Alūksne - Lavri - Pečori un Alūksne - Lavri - Pleskava.
Iepriekš teiktais apliecina, ka Pededzes robežpārejas punkta saglabāšana ir svarīga sabiedrības interesēm un būtisks faktors, lai veicinātu pierobežas teritoriju attīstību un rosinātu kaimiņvalstu ekonomiskos, kultūras un tūrisma kontaktus. Alūksnes rajona un tai piegulošo teritoriju iedzīvotāji ir ieinteresēti Pededzes robežpārejas punkta pārveidošanā par robežkontroles punktu, kas arī būtu viens no priekšnosacījumiem Austrumu robežas sakārtošanai.

Citu datumu laikraksti

 • Dejotāji sadanco Apes arodvidusskolā

  28. aprīlī Apes arodvidusskolā uz kopīgu draudzības vakaru sanāca ne tikai pašu skolas dejotāji, bet arī viesi no citām arodvidusskolām.28. aprīlī...

 • Robežpārejas punktā darbs nav mainījies

  Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks Vladislavs Skromāns apgalvo, ka Pededzes robežpārejas punktā darbs rit ierastajā ritmā, lai gan...

 • Virešu pagastā ir trakumsērgas karantīna

  Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas karantīna.Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas...

 • Nolemj par reorganizāciju

  24.aprīlī notika paju sabiedrības “Trapene” pilnsapulce, kurā apsprieda un apstiprināja 2003.gada pārskatu. “Sapulces dalībnieki vienojās par paju...

 • Palielinās nelikumīgi izcirstās koksnes apjoms

  Alūksnes rajonā 2003.gadā jaunaudzes izkoptas 1442,2 hektāru platībā, tajā skaitā valsts mežos 1270,6, bet privātajos mežos - 171,6 hektāru...

 • Būs skolu Teātra svētki

  Rīt Ziemeru pamatskolā risināsies Alūksnes rajona skolu Teātra svētki “Pasaka par...”, tiem pieteikušies 16 kolektīvi - apmēram 170 bērnu.Rīt Ziemeru...