Par precēšanos būs jāmaksā vairāk

Alūksnes pilsētas domes jūnija sēdē deputāti apstiprināja maksas pakalpojumus Alūksnes pilsētas dzimtsarakstu nodaļai.

Alūksnes pilsētas domes jūnija sēdē deputāti apstiprināja maksas pakalpojumus Alūksnes pilsētas dzimtsarakstu nodaļai.
Turpmāk par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju ar mūziķa un daiļlasītāja piedalīšanos būs jāmaksā astoņi lati, bet par ceremoniju bez mūziķa (daiļlasītāja) piedalīšanos - pieci lati. Arī svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija turpmāk maksās astoņus latus.
Svinīga laulības ceremonija pēc individuālas vēlēšanās, izvēloties repertuāru un ceremoniju kādā citā, nevis valsts valodā, izmaksās desmit latu. Maksa noteikta arī dažādām izziņām, ko izsniedz Alūksnes dzimtsarakstu nodaļa, dokumentu noformēšanai, pieteikumu noformēšanai un aizpildīšanai.
No maksas par pakalpojumu ir atbrīvotas personas, kas dzimtsarakstu nodaļas izsniegtos dokumentus pieprasa alimentu, adopcijas, paternitātes atzīšanas, aizbildnības, aizgādnības, politiski represēto pilsoņu (ja prasītājs ir politiski represētais) rehabilitācijas lietās. Savukārt no maksas par pakalpojumu 50 procentu apmērā ir atbrīvoti pensionāri, trūcīgie iedzīvotāji, skolēni un studenti, uzrādot attiecīgo dokumentu, kā arī prasītājs pieprasot dokumentu pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās.
Domes sēdē apstiprināja arī Alūksnes dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, jo iepriekšējais nolikums ir novecojis. Jauns nolikums bija nepieciešams arī tādēļ, ka šogad stājās spēkā jauns Civilstāvokļa aktu reģistra likums.

Citu datumu laikraksti

  • Dārza darbi jūnija otrajā pusē

    Mitruma apstākļi labi, dažviet pēc pērkona negaisa arī pārmitrs, vislabākie apstākļi nezāļu attīstībai, vēl pēdējais piegājiens to apkarošanai,...

  • Lauksaimniekiem - izdevīgāki kredīti

    Lauksaimnieki joprojām var pietiekties divās kreditēšanas programmās ar zemākām procentu likmēm - Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju...

  • Senču optimisms palīdz uzvarēt pārbaudījumus

    Mālupiete Ināra Garā it nemaz neatgādina rūpju nomāktu sievieti, lai gan pārbaudījumu dzīvē droši vien bijis vairāk nekā citiem.Mālupiete Ināra Garā...