Par projekta līdzekļiem labiekārtos šautuvi medniekiem

No Medību saimniecības fonda finansējumu šogad saņems projekts “Alūksnes virsmežniecības šautuves pilnveidošana”.

No Medību saimniecības fonda finansējumu šogad saņems projekts "Alūksnes virsmežniecības šautuves pilnveidošana".
"Šautuve jau darbojas ilgu laiku, to iespējams izmantot šaušanai pa skrejošu meža cūku, bet mednieki izteikuši vēlēšanos šaut pa lidojošu mērķi (šķīvīti). Lai popularizētu šaušanu, rīkojot dažādas sacensības, izstrādājām šādu projektu," stāsta Alūksnes virsmežniecības virsmežziņa vietnieks Laimonis Kļaviņš.
Medību likumdošana nosaka, ka jaunajiem medniekiem var būt brīva izvēle, kārtojot eksāmenu, šaut pa lidojošu vai skrejošu mērķi. "Lai šo prasību izpildītu, nepieciešams iegādāties divas šķīvīšu palaižamās iekārtas," atklāj L.Kļaviņš.
Šautuve atrodas Zeltiņu pagastā un darbojas kopš 2001.gada. L.Kļaviņš prognozē, ka šautuves labiekārtošana varētu notikt vasarā. "Tad varēsim piedāvāt plašākas iespējas izmantot šautuvi," apgalvo virsmežziņa vietnieks. šautuvi var izmantot jebkurš interesents. Pieteikties var Zeltiņu mežniecībā pie mežsarga Helmuta Ūseļa vai pie Laimoņa Kļaviņa Alūksnes virsmežniecībā. Medību saimniecības fonda līdzekļus veido mednieku iemaksas par medību atļaujām, atļaujām par medību trofeju izvešanu no Latvijas, kā arī iemaksas par mednieku apliecībām, sezonas kartēm un atļaujām ārvalstu medniekiem medīt Latvijas teritorijā.

Citu datumu laikraksti

  • Probācijas dienesta funkcijas

    Izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu.Izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu. Tā nepieciešama, kad lemj jautājumu...

  • Invalīdu biedrība svinēs Lieldienas

    Alūksnes rajona Invalīdu biedrība jau gatavojas Lieldienu pasākumam, kas 19.martā risināsies Alūksnes tautas namā.Alūksnes rajona Invalīdu biedrība...

  • Pieņem projektus mežaudžu atjaunošanai

    Vakar Lauku atbalsta dienests sāka pieņemt projektu pieteikumus jaunajā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondā mežsaimniecības...