Par projekta līdzekļiem pagastā veidos atpūtas vietu

Mārkalnes pagasta padome no Reģionālā fonda ir guvusi atbalstu izstrādātā projekta “Tūrisma infrastruktūras sakārtošana Mārkalnes pagastā” īstenošanai.

Mārkalnes pagasta padome no Reģionālā fonda ir guvusi atbalstu izstrādātā projekta "Tūrisma infrastruktūras sakārtošana Mārkalnes pagastā" īstenošanai.
Tas paredz šogad pagastā ierīkot atpūtas vietu.
"Ar projekta palīdzību ceram spert pirmo soli, lai Mārkalnes pagastā attīstītu infrastruktūru. Jau trīs gadus esam cīnījušies, lai gūtu projekta atbalstu Reģionālajā fondā, bet līdz šim tas neizdevās. Tagad esam gandarīti, ka ieceri varēsim īstenot," stāsta Mārkalnes pagasta tautas nama vadītājs un viens no projekta realizēšanas darba grupas locekļiem Ingus Berkulis.
(Turpinās no 1.lappuses)
Ingus Berkulis norāda, ka ir jau veikti priekšdarbi, lai ierīkotu iecerēto atpūtas vietu. Laukumā, kur tā atradīsies, ir izcirsti krūmi. Atpūtas vieta atradīsies netālu no Mārkalnes pamatskolas, kur savulaik bija pagasta gāzes balonu noliktava. Tās platība būs 0,2 hektāri.
"Tur būs betonēts paaugstinājums, soliņi skatītājiem, telšu un ugunskura vieta, izveidos tualetes un ierīkos autostāvvietu. Tiks uzlabots arī piebraucamais ceļš," saka I.Berkulis.
Atpūtas vietā izveidos nojumi, izvietos atkritumu tvertnes, informācijas stendu un ierīkos apgaismojumu. Laukumā varēs apmesties tūristu grupas. Pašvaldība nav paredzējusi noteikt īres maksu par atpūtas vietas izmantošanu. 40 metrus no atpūtas vietas atrodas bijušais skolas internāts. Tur ir ēdnīca un iespēja mazgāties dušā. Tās varēs izmantot ekskursantu grupas.
"Projekts paredz izdot arī informatīvo bukletu par Mārkalnes pagastu, kas jau ir izdarīts, un izvietot informatīvās norādes. Tās informēs par pagasta iestādēm un nozīmīgākajiem objektiem - arheoloģijas pieminekļiem Vuķu senkapiem un Ignašu senkapiem, Ķēniņkalna lielo laukakmeni, Mārkalnes vēstures istabu un citiem," saka I.Berkulis.
Projekta autori paredz, ka līdz ar projekta īstenošanu Mārkalnes pagastā izdosies piesaistīt tūristus no visas Latvijas, galvenokārt no Dienvidlatgales, Gulbenes un Valkas rajona, arī Krievijas. Jau tagad tūristi interesējas par Mārkalnes pagastu.
"Reģionālais fonds projekta realizēšanai piešķirs pusi no vajadzīgā finansējuma, bet otru pusi segs Mārkalnes pagasta padome. Projekts jārealizē sešos mēnešos - līdz jūlija beigām. Alūksnes rajona padomes izsludinātājā konkursā iesniedzām projektu, lai gūtu līdzekļus jaunizveidotās atpūtas vietas atklāšanas svinību sarīkošanai. Pašlaik vēl nezinām, vai to atbalstīs. Atklāšana paredzēta augustā," klāsta I.Berkulis.
Projekta "Tūrisma infrastruktūras sakārtošana Mārkalnes pagastā" darba grupā ir četri cilvēki - projekta vadītāja Zinaīda Silirava, atbildīgā par projekta finanšu vadību un nepieciešamo materiālu iepirkšanu Aija Mellenberga, atbildīgā par informācijas sagatavošanu Mārkalnes bukleta iespiešanai Maija Berkule un atbildīgais par materiālu sagādi Ingus Berkulis.
Mārkalnes pagasta padome paredz, ka, palielinoties tūristu skaitam, pagastā straujāk attīstīsies apkalpojošās jomas uzņēmumi, iestādes un radīsies jaunas darbavietas. Tāpat projekta realizācija dos ieguldījumu reģionālās attīstības projekta "Ziemeļu stīga" izveidošanā, tūrisma infrastruktūras attīstība veicinās tūristiem izvēlēties ceļa posmu Lāzberģis - Šļukums. Šo ceļa posmu tūristi Alūksnes rajonā pašlaik izmanto vismazāk.
Fakti
- Mārkalnes pagasta teritorija ir 12 338 hektāri.
- 2002.gada 1.jūlijā Mārkalnes pagastā bija 502 iedzīvotāji.
- Mārkalnes pagasts atrodas Alūksnes augstienes Vaidavas pazeminājumā, Malienas paugurainē.
- Pagasts robežojas ar Jaunalūksnes pagastu, Ziemeru pagastu, Igauniju un Pededzes pagastu.
- Pagastā ir zems iedzīvotāju blīvums - 4,20 cilvēki uz kvadrātkilometru, tas ir ievērojami zemāks, salīdzinot ar vidējo iedzīvotāju blīvuma rādītāju Latvijas pagastos. Lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo apdzīvotās vietās (ciemos).
- 2002.gada sākumā Mārkalnes pagasta teritorijā reģistrētas 108 zemnieku saimniecības.
- Mārkalnes pašvaldības iestādēs pastāvīgā darbā strādā 38 cilvēki, no tiem Mārkalnes pamatskolā - 17, pagasta padomē - 5.
- Mārkalnes pagastā galvenās uzņēmējdarbības nozares ir kokapstrāde un lauksaimniecība. Nākotnē, ņemot vērā pievilcīgo dabu un iedzīvotāju interesi uzsākt uzņēmējdarbību, par perspektīvu uzņēmējdarbības nozari uzskatāms tūrisms, netradicionālā lauksaimniecība.

Citu datumu laikraksti

  • Rīkos filozofisku diskusiju

    Bejas interešu klubiņa “Pīlādzis” dalībnieces 22.janvārī pulksten 12.00 filozofiskā diskusijā dalīsies pārdomās par tēmu “Logs”.Bejas interešu...

  • Rosinās pārcelt darbdienas

    Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien valdība lems par vairāku 2004.gada darbdienu pārcelšanu.Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien...

  • Vēlas zināt iedzīvotāju viedokli

    Ministru kabineta komitejas sēdē apstiprināts Ekonomikas ministrijas projekts “Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes”.Ministru kabineta...