Par slimības pabalstu

Ja darbinieks ir saslimis, tad sākotnēji (pirmās divas nedēļas) ārsts izsniedz slimības lapu A, un viņš  saņem slimības naudu, ko  maksā darba devējs.
Sākot ar 15. darbnespējas dienu, persona saņem slimības lapu B un tai ir tiesības pieprasīt slimības pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Slimības pabalstu var saņemt:
∙ darba ņēmējs;
∙ pašnodarbinātais, kurš veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas;
∙pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai.
   Slimības pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Darba ņēmējiem vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par sešu mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums. Šā laikposma kopējie ienākumi tiek dalīti ar kalendāro dienu skaitu šajā periodā, tādējādi iegūstot kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.
Pašnodarbinātajām personām vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par divpadsmit kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot trīs mēnešus pirms gada ceturkšņa, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums. Šā laikposma kopējie ienākumi tiek dalīti ar kalendāra dienu skaitu šajā periodā, tādējādi iegūstot kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu
No slimības pabalsta ietur ienākuma nodokli. Ja darbnespēja ir nepārtraukta, slimības pabalstu maksā par darbnespējas laiku līdz darbspēju atgūšanai, bet ne ilgāku par 52 nedēļām, skaitot no darbnespējas pirmās dienas. Ja cilvēks slimo nepārtraukti un ilgāk par 52 nedēļām, slimības pabalstu pārtrauc izmaksāt.  Ja ir slimības perioda pārtraukums, slimības pabalstu piešķir un izmaksā, ja trīs gadu periodā pabalsts nav izmaksāts ilgāk par 78 nedēļām.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra maksā arī slimības pabalstu līdz 14 gadus veca slima bērna kopšanai. Ja saslimis bērns vecumā līdz 14 gadiem un ja viņam slimošanas laikā nepieciešama kopšana, vienam no vecākiem no pirmās dienas tiek izrakstīta slimības lapa B. Pabalstu par slima bērna kopšanu maksā par 14 kalendārajām dienām. Ja slimais bērns no 15. līdz 21. dienai ir kopts slimnīcā, arī par šo periodu tiek maksāts slimības pabalsts.
Ja darbnespēja  iestājusies mēneša laikā pēc darba attiecību izbeigšanas,  persona arī var pieprasīt slimības pabalstu. Galvenais nosacījums – personai divus mēnešus pirms darba attiecību izbeigšanas jābūt sociāli apdrošinātai. Tā kā persona vairs nav darba attiecībās, tā nevarēs saņemt slimības naudu par pirmajām divām slimības nedēļām, ko maksā darba devējs. Taču persona var pretendēt uz valsts slimības pabalstu, ko piešķir no 15. darbnespējas dienas. Slimības pabalsta piešķiršanas nosacījumi ir tādi paši kā vispārējā gadījumā.
Slimības pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no darbnespējas 1. dienas. Lai to izdarītu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā jāiesniedz:
∙ iesniegums pabalsta piešķiršanai;
∙ slimības lapa;
∙ darba devēja apstiprinājums, ka darbnespējas periodā cilvēks nav strādājis savā darbavietā (pašnodarbinātais pats apstiprina, ka negūst ienākumus konkrētajā darbnespējas periodā).
Dokumentus pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Dokumentus var arī nosūtīt uz VSAA nodaļu pa pastu.

Citu datumu laikraksti

 • Valsts svētki – ikkatra svētki

  Interesanti, bet pamazām, pamazām manī rodas apjausma, ka drīz klāt būs manas valsts lielā un apaļā jubileja. Līdz šim nekādas patriotisma jūtas sevī...

 • Aicina saņemt barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi

  Šogad 8.februārī vairāki desmiti alūksniešu tika aicināti ierasties Alūksnes tautas namā, lai saņemtu apbalvojumu – 1991.gada barikāžu dalībnieka...

 • Reģistrēti dzimušie augustā

  Alsviķu pagastā – Robina Sonora Vaska. Annas pagastā – Dinija Birzniece. Jaunalūksnes pagastā – Adrians Kuzmins. Kalncempju pagastā – Endijs Alksnis....

 • Mācības uzsāk 3253 skolēni

  Pirmdien savas durvis vēra 24 vispārējās izglītības iestādes Alūksnes rajonā, kurās mācības uzsāka 3253 skolēni.Šogad skolas gaitas sākuši 243...

 • Vai gaidījāt jauno mācību gadu?

  Anželika no Alūksnes Īstenībā gribējās vēl vasaru, jo pārāk ātri tas laiks pagāja. Linda no Alūksnes Nē. Šogad pabeidzu 9.klasi, tāpēc eksāmenu...

 • Zinātne tavā skatījumā

  Latvijas Zinātņu akadēmija izsludina fotogrāfiju konkursu “Zinātne un zinātnieki fotogrāfijās”, kas tiek organizēts kā viena no šogad Eiropas...

 • Mūsu mazais pārgājiens 2008

  Sākoties jaunajam mācību gadam, Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju izsludina jau par tradīciju kļuvušo konkursu...

 • Apgaismojums strādā divos režīmos

  Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju jautājumi par to, kā tiek regulēta ielu apgaismojuma darbība.Alūksnes pilsētas domes izpilddirektore Iveta Zaķe...

 • Ikgadējo pasākumu apvieno ar jubilejas koncertu

  Piektdien Liepnā notika ikgadējais rudens ieskaņas pasākums “Pīlādžu balle”, kas pēc manas iniciatīvas tiek rīkots jau ceturto reizi pēc kārtas....