Par studentu zinātnisko darbu konkursu

Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu.

Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu.
Tā mērķis ir veicināt topošo tautsaimniecības speciālistu pievēršanos ekonomiskajai analīzei, rosinot interesi par aktuālu finanšu un ekonomikas tēmu pētniecību. Konkursa darbos studenti aicināti izvērtēt Latvijas makroekonomisko attīstību un integrācijas ES ietekmi uz dažādām valsts tautsaimniecības jomām.
Konkursā tiek piedāvātas vairākas tēmas, tostarp valūtas kursa pārmaiņas un to ietekme uz inflāciju Latvijā, Māstrihtas nominālo konverģences kritēriju izpildes iespēju Latvijā novērtējums, Latvijas nekustamo īpašumu tirgus attīstības tendences, veicinošie un traucējošie faktori plašākai Latvijas iedzīvotāju iesaistei uzņēmējdarbībā un citas. Pilns tēmu saraksts, kā arī darbam izvirzītās prasības un citi nosacījumi atrodami konkursa nolikumā Latvijas Bankas interneta lapas "www.bank.lv" sadaļā "Paziņojumi, jaunumi".
Konkursa darbi studentiem jāiesniedz Latvijas Bankā no 2.maija līdz 27.maijam. Latvijas Bankas izveidota žūrijas komisija tos izvērtēs līdz 20.jūnijam. Konkursa uzvarētājiem paredzēts piešķirt sešas godalgas, pirmās vietas ieguvējam - tūkstoš latu.
Šis būs trešais Latvijas Bankas organizētais studentu zinātnisko darbu konkurss. Pirmie konkursi noritējuši sekmīgi - abos Latvijas Banka prēmēja septiņus pētījumus. 2003. gadā pirmo vietu par darbu "Latvijas reālās konverģences ar Eiropas Savienības valstīm perspektīvas" ieguva Alda Ozola, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes maģistra programmas studente. 2004.gadā konkursā uzvarēja Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti Inna Kuzmina un Aleksandrs Lobakovs ar darbu "Nozaru produktivitātes rādītāju ietekme uz inflāciju un valūtas kursu: "Balassa - Samuelsona" efekta novērtēšana Latvijā".

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...