Par tiešās tirdzniecības piena kvotām

Ar 1.maiju Latvijā ir ieviesta piena kvotu sistēma, kas ir saistoša lielu un mazu ganāmpulku īpašniekiem, kuri ražo piena produkciju un piegādā to pārstrādei vai pārdod tiešajā tirdzniecībā.

Ar 1.maiju Latvijā ir ieviesta piena kvotu sistēma, kas ir saistoša lielu un mazu ganāmpulku īpašniekiem, kuri ražo piena produkciju un piegādā to pārstrādei vai pārdod tiešajā tirdzniecībā.
Saskaņā ar 2004.gada 15.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem nr.315 "Kārtība, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu administrēšanas un kontroles kārtība, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība" 16. punktu, ir noteikts, ka tiešās tirdzniecības kvotas īpašnieki katru ceturksni līdz nākamā mēneša 15.datumam iesniedz datu centrā ceturkšņa pārskatu par tiešas tirdzniecības piena kvotas izpildi.
Ceturkšņa un gada atskaišu veidlapas (bez maksas) var saņemt Rīgā, Citadeles ielā 3, vai attiecīgā reģiona Datu centra apkalpošanas nodaļās. Atskaišu veidlapām ir atšķirīgas krāsas: ceturkšņa - gaiši brūna, gada - violeta.
Piena kvotu departaments informē, ka līdz 3.augustam no 5842 piena ražotājiem, kuriem bija piešķirtas tiešas tirdzniecības kvotas, 2124 kvotu īpašnieki to ir pārveidojuši par piegādes kvotu un 231 piena ražotājs ir iesniedzis tiešas tirdzniecības atskaiti.
Piena kvotu departaments no 3487 tiešas tirdzniecības kvotas īpašniekiem gaida atskaiti par I ceturkšņa kvotas izpildi.
Ja tiešās tirdzniecības gada atskaiti piena ražotājs neiesūtīs līdz 2005.gada 10.maijam, tiks izsūtīta atgādinājuma vēstule par atskaites nosūtīšanu līdz 2005.gada 1.jūlijam.
Ja pēc atgādinājuma vēstules atskaite vēl arvien netiks saņemta, tad saskaņā ar Eiropas Savienības regulas prasībām nr.595/2004., piena ražotājam visu piešķirto tiešās tirdzniecības kvotu noņems un ieskaitīs nacionālajā rezervē, kā arī kvotas īpašniekam būs jāmaksā soda nauda par laikā neievērotu atskaites nosūtīšanas termiņu.
***
Atgādinām, ka tiešās tirdzniecības ceturkšņa atskaites ir jāiesniedz Rīgā, Citadeles ielā 3,
LV - 1010.
Ceturksnis Iesūtīšanas termiņš Par kuriem mēnešiem
I ceturksnis Līdz 2004.g.15.jūlijam (ja gadījumā piena ražotājs nav atsūtījis, tad gaidām vēl līdz 15.augustam); maijs, jūnijs Sākot ar 2005./2006.kvotas gadu - aprīlis, maijs, jūnijs;
II ceturksnis līdz 2004.g. 15.oktobrim jūlijs, augusts, septembris
III ceturksnis līdz 2005.g. 15.janvārim oktobris, novembris, decembris
IV ceturksnis līdz 2005.g. 15.aprīlim janvāris, februāris, marts
Kvotas gada atskaite līdz 2005.g. 10.maijam 11 mēnešu periods (2004.1.05. - 2005.31.03.); līdz 2006.g. 10.maijam 12 mēnešu periods (2005.1.04. - 2006.31.03.)
Uzmanību! Atskaite jāiesniedz arī tiem piena ražotājiem, kuri tiešās tirdzniecības kvotu vēl nav izmantojuši, bet tikai plāno to darīt.

Citu datumu laikraksti

 • Eiropas kampaņas “Būvē droši!” pasākumi turpinās

  Kampaņu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES...

 • Nekas nav līdz galam izlemts

  Latvijas politiķi izvairās pieņemt konkrētus lēmumus. Mūsdienu politika balstās uz politiskās sadzīvošanas stratēģijām, nevis konsekventiem...

 • Vai pensionāram aizdod naudu?

  Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var aizdot 100 latu operācijai?Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var...

 • Atbalsta Bībeles muzeja bukleta izdošanu

  Alūksnes pilsētas dome parakstījusi līgumu ar Vācijas vēstniecību par Bībeles muzeja bukleta atjaunošanu. Paredzams, ka to iespiedīs līdz Bānīša...

 • Tiksies ar veselības ministru

  Rīt Smiltenē Ziemeļaustrumu slimokases dibinātāji tiksies ar veselības ministru Rinaldu Muciņu, lai runātu par slimokases pārveidi par SIA.Rīt...

 • Labiekārto Ezeriņu kapličas apkārtni

  Šonedēļ pie Ezeriņu kapsētas kapličas paredzēts vest melnzemi un sēt zālāju. Tas būs pēdējais darbs, ko šovasar veiks kapličas teritorijas...