Par valsts fondētām pensijām

Saeimā 8.aprīlī pieņemti Ministru kabineta noteikumi nr. 248 „Grozījumi MK 2003.gada 27.maija noteikumos nr. 272 „Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību””, kas stājās spēkā 12.aprīlī. Būtiskākās izmaiņas.

Saeimā 8.aprīlī pieņemti Ministru kabineta noteikumi nr. 248 "Grozījumi MK 2003.gada 27.maija noteikumos nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"", kas stājās spēkā 12.aprīlī. Būtiskākās izmaiņas:
1. Tiek iestrādāta kārtība, kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sadarbojas ar bankām fondēto pensiju shēmas iesniegumu pieņemšanā. Turpmāk aģentūra var sadarboties tikai ar Latvijā reģistrētām bankām.
2. Noteikumos detalizēta Valsts fondēto pensiju likumā paredzētā ieguldījumu plāna nodošanas kārtība citam līdzekļu pārvaldītājam. Paredzēts, ka par šādu vēlmi līdzekļu pārvaldītāji VSAA informē vismaz sešus mēnešus iepriekš. Pēc tam, kad ieguldījumu plāns ir nodots citam līdzekļu pārvaldītājam, VSAA attiecīgā ieguldījumu plāna dalībniekiem nosūta paziņojumus un dod papildus tiesības divu mēnešu laikā mainīt līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu. Ja shēmas dalībnieks šo iespēju neizmanto, viņš turpina dalību iepriekšējā ieguldījumu plānā, tikai pie jauna līdzekļu pārvaldītāja.
3. Tiek mainīts ikgadējā konta izrakstā iekļaujamās informācijas apjoms. Tas tiek būtiski samazināts, turpmāk iekļaujot informāciju tikai par konta stāvokli uz gada sākumu un gada beigām, bet vairs nenorādot detalizēto informāciju par darījumiem kontā gada laikā. Pilnu konta izrakstu līdzšinējā izskatā varēs saņemt teritoriālajās nodaļās. Šīs izmaiņas attieksies uz 2009.gadā izsūtāmajiem konta izrakstiem par 2008.gadu.
4. Turpmāk fondēto pensiju shēmas paziņojumi nosūtāmi uz dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi. Līdz ar to paziņojumu nosūtīšanai vairs netiks izmantotas dalībnieku iesniegumos norādītās korespondences adreses. Šīs izmaiņas tiks ieviestas ar 2009.gada janvāri.
"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "BTB Asset Management"" kopš 29.maija ir mainījusi savu nosaukumu uz "IPS "GE Money Asset Management"". Mainās arī ieguldījumu plānu nosaukumi: "BTB Konservatīvais plāns" uz "GE Money pensiju plāns "Blūzs"", "BTB Aktīvais plāns" uz "GE Money pensiju plāns "Džezs"".

Citu datumu laikraksti

 • Ar smaidu

  Tualetē zelta zivtiņas Kāda Čančuņas pilsētas restorāna saimnieks nolēmis izdaiļot savu iestādi, tualetē iekārtojot akvāriju.Tualetē zelta...

 • Ar uguni un smagiem metamajiem

  Birokrātiem bieži pārmet atrašanos pārāk tālu no reālās dzīves, kas šim slānim ļauj palikt globālo pārtikas, degvielas un citu krīžu...

 • Klusais atbalsts

  Pret ko tikai cilvēks nav gatavs apdrošināties? Pret veselības problēmām, sarkanā gaiļa knābieniem, garnadžiem... Un pat pret pašrocīgiem...

 • Kopā dzied un smejas

  Kori „Ape” vieno jautras izdarības un atmiņā paliekoši piedzīvojumi.Kori "Ape" vieno jautras izdarības un atmiņā paliekoši piedzīvojumi "Mēs esam...

 • Visvairāk negadījumu notiek stāvlaukumos

  Ilmārs hamanis:” fotoradari krietni atvieglos policistu darbu, kā arī nepastāvēs korupcijas risks.Ilmārs hamanis:" fotoradari krietni atvieglos...

 • Zelta vērts gads

  Bērna gatavību skolai nosaka vairāki svarīgi faktori. Intelektuālā attīstība šajā sarakstā nebūt nav galvenā.Bērna gatavību skolai nosaka vairāki...

 • Žēl, ka valstij vajag akcijas, lai kaut ko mainītu...

  Dienu pirms mūsu pasākuma Saeima atbalstīja lēmumu, kas paredz, ka līdz šī gada 1.septembrim valdībai ir jāparaksta ANO konvencija par cilvēku ar...

 • Katrs ietekmē klimata mainību

  Pēdējā laikā arvien vairāk informācijas parādās par to, ka mēs paši katrs atsevišķi un visi kopā ietekmējam klimata mainību.Pēdējā laikā arvien...

 • Makšķernieks jautā

  Man vajadzētu labu makšķerauklu. Kādu labāk iegādāties?Man vajadzētu labu makšķerauklu. Kādu labāk iegādāties? Kas attiecas uz auklām, tad te domas...