Parādniekiem izteiks brīdinājumus

Zeltiņu pagasta padomes deputāti marta sēdē nolēma izteikt brīdinājumus nekustamā īpašuma nodokļa, komunālo pakalpojumu un īres maksājumu parādniekiem, kas laikus nav veikuši norēķinus.

Zeltiņu pagasta padomes deputāti marta sēdē nolēma izteikt brīdinājumus nekustamā īpašuma nodokļa, komunālo pakalpojumu un īres maksājumu parādniekiem, kas laikus nav veikuši norēķinus.
"Viņiem ir dots mēnesis, lai nomaksātu parādus. Piemēram, komunālo maksājumu parāds ir 1500 latu apmērā. Ja iedzīvotāji nereaģēs uz brīdinājumiem, tad par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem sniegsim prasību tiesu izpildītājiem par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā. Savukārt par īres maksājumu parādniekiem gatavosim prasību tiesā par izlikšanu no dzīvokļa," stāsta Zeltiņu pagasta padomes sekretāre Elita Laiva.
Pagastā ir astoņi cilvēki, kas laikus nav norēķinājušies par komunālajiem pakalpojumiem un īri. Diviem no tiem parāds veido lielu summu un ir krājies no 2000.gada, jo maksājumi nav veikti ļaunprātīgi. "Pagastā cilvēki gaida rindā uz dzīvojamo platību. Kāpēc pašvaldībai atstāt dzīvokli parādniekam, kurš ļaunprātīgi nenorēķinās par īri, ja ir godīgi cilvēki, kas gaida rindā? Mēs rēķināmies ar ģimenēm, kurās ir smags finansiālais stāvoklis vai māte viena pati audzina bērnus, bet ļaunprātīgu nemaksāšanu uzskatām par pašvaldības darbinieku labsirdības izmantošanu," uzsver E.Laiva.

Citu datumu laikraksti

  • Konkurss “Iepazīsti Alūksnes rajonu”

    Šodien publicējam konkursa “Iepazīsti Alūksnes rajonu” septītās kārtas jautājumus, ko sagatavojis Kalncempju tūrisma informācijas punkts, kā arī...

  • Dzīvo viss, kas mīlestībā dots

    Acīmredzot nav jābrīnās, ka steigas un stresa nomāktie cilvēki veldzi un atelpu meklē dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas sirsnības un mīlestības...

  • Popularizēs lietišķās mākslas mantojumu

    Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studija “Kalme” kopā ar rajona mājturības skolotājiem vēlas apzināt rajona lietišķās mākslas mantojumu.Alūksnes...