Pārbūvēs ceļus trīs pagastos

Ziemera, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastos veic sagatavošanās darbus, lai apgūtu Lauku atbalsta dienesta finansējumu grants seguma ceļu pārbūvei. Jaunlaicenes pagasta autoceļu pārbūves iepirkums ir beidzies un darbu veicējs zināms, bet Ziemera un Veclaicenes pagastu autoceļu pārbūvei tuvākajā laikā veiks publiskā iepirkuma procedūras.

Jaunlaicenē - divus ceļus
Ziemera, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastu teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece stāsta, ka divi etapi ir veikti: izstrādāti autoceļu pārbūves tehniskie projekti un beigušās iepirkumu procedūras, lai startētu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Publisko iepirkumu rezultātā grants autoceļu pārbūvi Jaunlaicenes pagastā veiks pašmāju uzņēmums SIA “Sorma”, līgumcena – 170 558,56 eiro. Savukārt būvuzraudzību veiks SIA “Geo Consultants” no Rīgas par 8680 eiro (bez PVN). “Jaunlaicenes pagastā grants segumu paredzēts uzlabot diviem ceļiem: Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns (4,19 kilometri) un Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja (1,6 kilometri). Šie ceļi ved uz zemnieku saimniecībām “Tortuži”, “Dauguļi”, “Āboliņi”, Mudītes Vilnītes, Jura Parča mājsaimniecībām, SIA “Nākotne”, SIA “Agro MB”, SIA “Jaunlaicenes industrija” un citām mājsaimniecībām,” stāsta A.Mūrniece.

Ziemeros - trīs,
Veclaicenē - vienu
Veclaicenes pagastā projektā paredzēts labot ceļu Dzintari – Cīņas (4,85 kilometri), kas ved uz saimniecībām “Mauriņi”, “Mauliņi”, “Dimanti”. Bet Ziemera pagastā pārbūvēs trīs ceļus: Rijukalns – Vengerski (3,9 kilometri), Blūmji – Indrāni – Gailīši (1,1 kilometrs) un Ziemeri – Murati (2,13 kilometri). Tie ved uz zemnieku saimniecībām “Briednieki”, “Lūdiķi”, “Skrinukalni”, “Druviņas”, SIA “Rijas” un citiem mājražotājiem, kas nodarbojas ar lopkopību, graudkopību,” saka A.Mūrniece. 
Lauku atbalsta dienesta programmai ir savi nosacījumi, kurus ceļus drīkst izvirzīt pārbūvei šajā valsts un Eiropas Savienības programmā. “Galvenais nosacījums – ceļi, kas ved uz zemnieku saimniecībām, uzņēmumiem, mājražotājiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko uzņēmējdarbību. Tā kā finansējums ir ierobežots, tad pirms tam katrā pagastā organizējām iedzīvotāju sapulces, lai izlemtu, kurus ceļus remontēt. Eiropas Savienības līdzfinansējums šī pasākuma īstenošanai tika sadalīts un noteikts proporcionāli reģistrēto autoceļu garumam katrā pagasta pārvaldē. Projektos paredzēts uzlabot grants segumu, ierīkot nobrauktuves, nomainīt caurtekas, noņemt ceļa malu apaugumu, rakt novadgrāvjus un veikt citus darbus,” saka A.Mūrniece.

Citu datumu laikraksti

 • “Alūksnes putnu fermas” olas ir novērtētas 4

  “Alūksnes putnu fermas” olas ir novērtētas

  Trešdien Ziemera pagasta “Putnos” notika oficiālā SIA “Alūksnes putnu ferma” modernizētās ražotnes atklāšana, kā olas tirgū pieejamas jau ceturto...

 • “Man vēl ir turpinājums”

  “Man vēl ir turpinājums”

  “Mana dzīve ir raiba kā dzeņa vēders,” saka pensionētā skolotāja Vija Gerharde. Tajā ir visas krāsas līdz pat bezcerīgi melnajai, taču viņa allaž ir...

 • Kopā var sasniegt lielākus mērķus

  Kopā var sasniegt lielākus mērķus

  Alūksnes un Apes novada fonda Uzraudzības padomes locekle Ilze Zvejniece maijā Kanādā apmeklēja Kanādas kopienu fondu konferenci, kurā kopienu fondi...

 • Mālupiešiem ir daudz neatbildētu jautājumu

  Mālupes pamatskola šovasar tiek likvidēta, bet vēl ir diezgan daudz neatbildētu jautājumu. Kā pašvaldība skolēniem un bērnudārza vecuma bērniem...

 • Vērtēs skaistākās sētas

  Alūksnes novada pašvaldība šogad organizē konkursu “Sakop, rādi, lepojies!”, kurā vērtēs sakoptākos īpašumus visā novada teritorijā, tādēļ aicina...

 • Pārkāpj aģitācijas noteikumus

  Alūksnes novada pašvaldību vēlēšanas šoreiz nav pagājušas bez starpgadījumiem – fiksēta gan  aģitācijas noteikumu pārkāpšana, gan neslavas celšana...

 • Otrās mājas paliks tikai sirdī 3

  Otrās mājas paliks tikai sirdī

  Pavasaris ir laiks, kad gājputni pārnāk mājās, kad putni vij ligzdas un audzina mazos putnēnus tāliem ceļiem. Tā arī Mālupes pamatskolas saime...

 • Kā vēlējām agrāk?

  Kārtējo pašvaldību vēlēšanu priekšvakarā ielūkojāmies vēlēšanu norises vēsturē un jautājām trīs ilggadējiem vēlēšanu komisijas locekļiem, kā...

 • Uz vēlēšanām – pirmo reizi

  Uz vēlēšanām – pirmo reizi

  Vakar pirmo reizi uz vēlēšanu iecirkni devās jaunlaicenietis Mikus Cekulis. Izvēlēties, par kuru no Alūksnes novada pašvaldības deputātu kandidātiem...