Pareizticīgie svin Ziemassvētkus

Baznīca: daudziem saistās ar senču tradīcijām.

Baznīca: daudziem saistās ar senču tradīcijām
Alūksnes Svētās Trīsvienības pareizticīgo baznīcā 7.janvārī bija Ziemassvētku dievkalpojums. Piedalījās apmēram pussimts cilvēku. Dievkalpojumu vadīja draudzes priesteris - Tēvs Nikolajs.
Viņš aicināja pareizticīgos audzēt sirdī brālības, cilvēkmīlestības jūtas, vēlēja veselību un svētību.
Alūksniete Valentīna Pļiškina ir dzimusi Pededzes pagastā un atzīst, ka baznīcu apmeklē tāpēc, ka no paaudzes paaudzē ir pārmantota šī tradīcija. Pareizticība - tā ir viņas bērnība, krieviskās saknes, saikne ar senčiem, tuviniekiem, kas viņsaulē. Valentīna atzīst, ka nepieder tiem, kas fanātiski tic Dievam.
Pirms Ziemassvētkiem viņa neievēroja gavēni. Taču raksturīgi, ka ar gadiem arvien vairāk ilgojoties būt dievnamā. Vismaz svētku reizēs. Ziemassvētki ikvienam pareizticīgajam ir īpašs laiks. Patiešām jūtams, ka pareizticīgo dievnamā ir ģimeniska noskaņa. Aukstumu nejūt. Te ir silti un mīļi. Kā mājās, kā vasarā.
Tēvs Nikolajs laikrakstam stāsta, ka šie Ziemassvētki ir sevišķi skaisti, jo ārā ir īsta ziema.
"Ziemai jābūt sniegotai un ar salu. Tāpat kā vasarai jābūt karstai. Laika apstākļi nav šķērslis, lai atrastu ceļu uz baznīcu," saka viņš.
Pareizticīgie Ziemassvētkus svin divas nedēļas vēlāk nekā luterāņi vai katoļi. "Tā tas bija un būs, jo dzīvojam pēc diviem dažādiem kalendāriem. Taču būtībā atšķirība, izņemot baznīcas rituālus, tradīcijas, nav liela, jo Kristus ir viens. Turklāt visas kristīgās reliģijas konfesijas mudina cilvēkus būt labākiem. Pareizticīgie pirms Ziemassvētkiem gavē, nelieto uzturā piena un gaļas produktus," viņš domā. 19.janvārī apritēs 16 gadi, kopš šis garīdznieks kalpo draudzei Alūksnes Svētās Trīsvienības pareizticīgo baznīcā. Viņš kalpo arī draudzēs Veclaicenē un Pededzē.
"14.janvārī pareizticīgajiem sākas jaunais gads. Dievkalpojums Alūksnē šajā dienā sāksies pulksten 9.00. Bet 19.janvārī pulksten 9.00 būs dievkalpojums, kura laikā iesvētīs ūdeni," stāsta Tēvs Nikolajs. Viņš klāsta, ka baznīcas akā tāpat kā daudzās citās akās Alūksnē šoziem nav ūdens. Tāpēc tiem, kas nāks uz ūdens iesvēti, tas jānes līdzi. Tēvs Nikolajs atgādina, ka uz dievnamu ir jānāk ar ticību sirdī un ticību tam, ka palīdzība no augšas nāks. "Tad tā būs. Ja cilvēks atnāk uz baznīcu tikai tad, kad klājas grūti, steigā aizdedz, noliek sveci un skrien tālāk - tad nevar gaidīt tūlītēju rezultātu. Tā nenotiek. Ir jālūdzas, jāieklausās baznīcas dziedājumā, Dievā, sevī. Ir jāveltī stunda vai vairāk dvēseles glābšanai. Tas nemaz nav daudz. Tad arī var sajust atvieglojumu un svētību dvēselē. Ātri rezultātu grib sasniegt aizņemtie cilvēki, biznesmeņi. Saprotu viņu steidzīgo dzīves ritmu, taču uzskatu, ka garīgajai dzīvei ir jāveltī vairāk laika," saka priesteris.
Viņš saka, ka ne visi zina lūgšanu, dievvārdus. Taču galvenais ir lūgties sirdī, ieklausīties garīdzniekā. Tēvs Nikolajs atzīst, ka cilvēki meklē ceļu uz baznīcu. "Dzīve šodien ir ārkārtīgi samudžināta. Kas tikai nenotiek! Tāpēc ticība ir vajadzīga vairāk nekā jebkad. Ticīgs cilvēks nezags, nenogalinās, nekrāps. Tas ticīgajam ir nepieņemami. Drīzāk cilvēks samierināsies ar pieticīgiem dzīves apstākļiem, taču nedarīs pāri citiem. Bībelē ir parādīts ceļš, kurp jāiet, kā jādzīvo. Kāpēc mēs to neizvēlamies? Tāpēc, ka vieglāk dzīvot tā, kā pašam gribas. Kaut vai tas ir Dievam netīkami. Taču vienmēr var meklēt atpakaļceļu un saņemt piedošanu. Vajag tikai tiekties pēc Dieva," saka Tēvs Nikolajs.
Alūksnes Svētās Trīsvienības baznīcai šogad augustā apritēs 138 gadi. Dievnams remontēts par draudzes ziedojumiem, arī pilsētas dome atvēlējusi vairāk nekā 600 latus.

Citu datumu laikraksti

 • Kokteiļi bērniem, sievietēm un vīriešiem

  Svētku reizēs vienmēr paceļam glāzi, lai uzsauktu tostu par mīlestību, saticību, veselību, mieru un draudzību.Svētku reizēs vienmēr paceļam glāzi,...

 • Aicina pieteikties jaunos rakstniekus

  Latvijas Rakstnieku savienība un Rīgas Jauno literātu apvienība no 14. līdz 18. aprīlim rīko Jauno autoru semināru. Tajā aicināti piedalīties...

 • Aicinājums

  Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome lūdz ziedot materiālus Cesvaines pils bojāto konstruktīvo elementu (pārsegumu, sienu, akmens mūra detaļu,...

 • Ja savu mežu uzticat “izcirtējiem”

  Gan slēdzot cirsmu izstrādes līgumus, gan pilnvarojot trešās personas apsaimniekot savu mežu, meža īpašnieki pakļauj sevi diezgan lielam riskam.Gan...

 • Kad gatavojamies svētkiem

  Ziemassvētkus un Jaungadu sagaidām ar krāšņi izgreznotu eglīti un bagātīgi klātu galdu.Ziemassvētkus un Jaungadu sagaidām ar krāšņi izgreznotu eglīti...

 • Vai mainīsies pārtikas cenas?

  – Vai pēc iestāšanās Eiropas Savienībā mainīsies pārtikas produktu cenas? – šādus jautājumus Saeimas Eiropas Savienības informācijas centrs saņem...