Pārmaiņas būs arī Alūksnes brigādē

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) gaidāmas pārmaiņas - līdz gada beigām iecerēts dubultot dienas brigāžu skaitu, samazinot diennakts brigāžu skaitu. Pārmaiņas būs arī pie mums izvietotajās NMPD brigādēs. Kā tas ietekmēs situāciju Alūksnes un Apes novados, vai netiks traucēta neatliekamās palīdzības saņemšana iedzīvotājiem? Uz “Alūksnes Ziņu” jautājumiem atbild NMPD Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša.
- Arī NMPD Alūksnes un Apes brigādēs gaidāmas izmaiņas, palielinot dienas brigāžu skaitu un samazinot nakts brigāžu skaitu.
- Izmaiņas plānotas Alūksnes brigāžu darba organizācijā. Šobrīd Alūksnē ir divas diennakts brigādes, bet Apē - viena. Plānots vienu Alūksnes brigādi pārorganizēt par dienas brigādi, kas strādās no pulksten 8.00 līdz 22.00, bet otra brigāde dežurēs visu diennakti tāpat kā līdz šim.
- Vai NMPD brigādēs Alūksnē un Apē gaidāmas vēl kādas citas izmaiņas sakarā ar reformu?
- Reģionālo centru vadītāji ļoti rūpīgi vērtē situāciju un iespējas katrs savā reģionā, lai nodrošinātu optimālu brigāžu darbu. Risinājumi ir dažādi - gan pārorganizēt diennakts brigādes par dienas brigādēm, gan veidot jauna tipa dienas brigādes. Piemēram, lielajās pilsētās, kur koncentrējas lielāks brigāžu skaits, ir iespēja veidot brigādes, kurās strādā divi mediķi, kuri veic arī šofera pienākumus. Šobrīd pilotprojektā šāda brigāde jau strādā Rīgā. Var arī organizēt personāla rotāciju kvalifikācijas nolūkos – personāls no vietām, kur mazāks izsaukumu skaits, atsevišķas dežūras strādā vietās, kur izsaukumu intensitāte ir lielāka, līdz ar to ir iespēja strādāt ar dažādām klīniskām situācijām un uzturēt savu kvalifikāciju praksē un otrādi – no vietām, kur ir augsta izsaukumu intensitāte, atsevišķas dežūras strādāt zemākas intensitātes punktā, lai arī starp darbiniekiem izlīdzinātu noslodzi un intensitāti. Katrā konkrētajā vietā reģionālā centra vadība var lemt par piemērotākajiem un nepieciešamajiem risinājumiem, lai uzlabotu brigāžu darbu un veicinātu kvalitatīvu izsaukumu izpildi.
- Plānotās izmaiņas brigāžu noslogojumā neietekmēs to, ka iedzīvotāji sāks saņemt sliktākas kvalitātes un sasniedzamības neatliekamo medicīnisko palīdzību?
- Nē, jo izsaukumu skaits uz brigādi būtiski nemainīsies. Alūksnē brigādes ierašanās laiks uz izsaukumu ir ļoti augsts – 96 % (vidēji valstī šis rādītājs ir 91 %). Mēs strādāsim pie tā un monitorēsim situāciju nepārtraukti, lai šis rādītājs paliek nemainīgi augsts. Savukārt izsaukumu skaits ir šeit ir zemāks nekā Vidzemē kopumā. Alūksnē šobrīd divas brigādes nakts laikā dodas uz 1-2 izsaukumiem, kur uz abām brigādēm kopā ir šie 1-2 izsaukumi, pavadot katrā izsaukumā vidēji vienu stundu. Savukārt Apē brigādei ir vidēji viens izsaukums divās naktīs - ir naktis, kad Apē nav neviena izsaukuma, un naktis, kad ir viens izsaukums.
Mūsu mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem sniegto palīdzību un reaģēšanu uz izsaukumiem tieši tāpat kā līdz šim – gan no pieejamības viedokļa, saglabājot brigāžu esošo teritoriālo izvietojumu, gan arī no operativitātes – spēju ātri reaģēt uz dzīvībai kritiskiem izsaukumiem, saglabājot kopējo brigāžu skaitu, bet sabalansējot to ar izsaukumu intensitāti (laikā, kad ir visvairāk izsaukumu, dežurē vairāk brigāžu, bet, kad izsaukumu ir būtiski mazāk, atbilstoši tam plānojam arī brigāžu skaitu).
- Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem brigāžu darba organizācijas izmaiņas nebūtu jāsajūt?
- Jā. Jau arī iepriekšējos gadus dienests, vērtējot datus un operatīvo situāciju, ir veidojis dienas brigādes. Šobrīd dienestā 18 brigādes ir dienas, bet 170 ir diennakts. Arī šajā reizē lēmums par dienas brigāžu veidošanu balstās uz ļoti rūpīgu datu izvērtējumu, turklāt situācija analizēta par pēdējo četru gadu periodu. Tāpat jāsaprot, ka brigādes lokalizācijas punkts nenozīmē, ka tieši šī vai tikai šī brigāde dodas izsaukumos pie pacientiem savā novadā. Arī šobrīd mēdz būt situācijas, kad visas punktam piesaistītās brigādes jau ir izsaukumos vai ved pacientu, piemēram, uz slimnīcu Valmierā. Operatīvās vadības centrs pārrauga operatīvo situāciju katru mirkli. Ja šajā brīdī ienāk jauns izsaukums, tad Operatīvās vadības centrs, kur datorā speciālā programmā kartē tiešsaistes režīmā (kustīgā karte ar reālo katras minūtes situāciju) redzamas visas dienesta brigādes un to statusi: vai tā ir brīva, vai izsaukumā, vai ved pacientu uz slimnīcu, vai tikko nodevusi pacientu slimnīcā un ir atbrīvojusies. Dispečeri uz izsaukumu nosūta tuvāko brīvo brigādi. Piemēram, pie pacienta Balvos var aizbraukt Gulbenes brigāde, ja tajā brīdī šī brigāde būs vistuvāk (piemēram, situācijā, ja nogādājusi slimnīcā citu pacientu un atbrīvojusies). Tāpat pie Alūksnes novada iedzīvotājiem dodas gan Apes, gan Gulbenes un Balvu brigādes.
- Ja tā, tad kur šobrīd NMPD ir lielākā problēma?
- Tas, ka dienas laikā saņemam 80 % no visiem izsaukumiem un tieši dienas laikā mums vajadzīgs visvairāk brigāžu. Taču tieši dienas laikā brigādes visgrūtāk nokomplektēt, jo atalgojums nemotivē darbiniekus darbam dienā. Lai nopelnītu, darbiniekiem ir svarīgi būt darbā naktīs, kad, savukārt, izsaukumu skaits būtiski krītas un nav nepieciešams tik liels brigāžu resurss. Līdz ar to tas vienlaikus rada situāciju, ka darbinieki ir pārslodzē, regulāri strādā vairāk, nekā vajadzētu, veidojas pārstrādātas stundas. Tāpēc darba organizācijas mērķis vienlaikus ir arī rast iekšējos finanšu resursus, lai mēs varētu darbiniekiem maksāt lielāku pamatalgu un vairāk samaksāt arī par darbu dienā, kad viņiem ir vislielākā noslodze un intensitāte, mazinot vajadzību darbiniekam nākt uz darbu naktīs, lai nopelnītu algu.
- Vai tiks mainīts arī laiks, cik ilgā laikā brigādei jānokļūst pie pacienta uz izsaukumu?
- Nē, šo laiku nav plānots mainīt. To nosaka Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka brigādēm uz veselībai, dzīvībai kritiskiem izsaukumiem 75 % gadījumu jāierodas 15 minūšu laikā pilsētās un 25 minūšu laikā lauku teritorijās. Faktiskie savlaicīguma rādītāji ir krietni labāki – pērn mūsu brigādes uz kritiskiem izsaukumiem 15 minūšu laikā pilsētās ieradušās 91 %, bet lauku teritorijās – 84 % gadījumu. Vidējais ierašanās laiks pilsētās bijis 9 minūtes, bet lauku teritorijās - 17 minūtes.
Taču mūsu mērķis ir šos savlaicīguma un operativitātes rādītājus uzlabot, lai varam ātrāk ierasties uz dzīvībai kritiskiem izsaukumiem. Tas ir arī viens no apsvērumiem, kas mums liek meklēt jaunus risinājumus, arī jauna tipa brigāžu izveidi, kā arī pārorganizējot brigāžu darbu, jo, kā minēju, tieši dienā ir vislielākais izsaukumu skaits un brigādes visvairāk aizņemtas (pacientu izsaukumi, pacientu pārvešanas un cits). Līdz ar to tieši dienā ir vislielākais risks nepagūt laikus, tāpēc ir jārod veids, kā motivēt darbiniekus dienas brigāžu darbam.
- Kāds NMPD Alūksnes un Apes brigādēs šobrīd ir nodrošinājums ar darbiniekiem?
- Saistībā ar personāla nodrošinājumu jāņem vērā Satversmes tiesas atzinums, kas nozīmē, ka ar 2019.gadu mediķi vairs nevarēs strādāt normālo pagarināto darba laiku. Ja jau šobrīd neveiksim izmaiņas brigāžu darba organizācijā, tad veidosies milzīgas virsstundu pārstrādes, kas būs pretrunā ar Darba likumu un nedos dienestam tiesības nodarbināt darbinieku vairāk, kā to atļauj likums. Ja neko nemainīsim savā darba organizācijā, tad no jaunā gada Vidzemes reģionā mums trūks vismaz 35 mediķu, arī Alūksnē. Līdz ar to dienests jau šobrīd strādā pie tā, lai novērstu visus riskus personāla nepietiekamībai un varētu tādā pašā apjomā sniegt iedzīvotājiem palīdzību kā līdz šim.
Arī uz līnijas esošo brigāžu plānošana atbilstoši izsaukumu intensitātei ir viens no virzieniem, kuros strādājam, lai no 1.janvāra varētu nokomplektēt brigādes ar personālu. Tāpat ir vietas, kur jau šobrīd vairs nav pieejami mediķi, tāpēc personāls brigādē nokomplektējas, piemēram, Valkā, bet dodas dežurēt Strenčos. Šis arī ir viens no risinājumiem, lai mēs varētu nodrošināt brigāžu līdzšinējo pārklājumu un reaģēšanu uz izsaukumiem.
- Kad reforma tiks īstenota Alūksnes un Apes brigādēs?
- Plānots Alūksnē no 1.augusta vienu brigādi veidot par dienas brigādi, bet otra paliks diennakts brigāde.
- Vai tiesa, ka plānots samazināt NMPD brigāžu darbinieku skaitu reģionos un palielināt administrācijas darbinieku skaitu dienestā kopumā?
- Nav tiesa – darba organizācijas izmaiņu rezultātā netiek samazināts ne brigāžu izvietojuma punktu skaits, ne mediķu skaits. Tieši otrādi – mums nepieciešami vēl papildu mediķi, ņemot vērā atteikšanos no normālā pagarinātā darba laika.
- Kā iecerētā NMPD reforma skars Alūksnes un Apes novadiem kaimiņos esošos novadus, piemēram, Gulbenes, Balvu, Smiltenes?
- Smiltenē un Balvos katrā vietā šobrīd ir divas diennakts brigādes - plānots, ka turpmāk tur būs viena diennakts un viena dienas brigāde. Arī tur rādītāji ir līdzīgi kā Alūksnē - operativitāte ir ļoti augsta, zems izsaukumu skaits un izsaukumos pavadītais laiks uz vienu brigādi naktīs.
— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Pārdošanu atliek

  Pārdošanu atliek  4

  SIA “Alūksnes nami” iecerētajā pārdošanā vakar Alūksnes novada domes sēdē bija pavērsiens – domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis rosināja jautājumu...

 • Alūksne īsumā

  Ziemeri ◆ No 28.jūnija sakarā ar tilta avārijas stāvokli līdz ekspertu slēdzienam un turpmāko lēmumu pieņemšanai VAS “Latvijas valsts ceļi” Alūksnes...

 • Uz Mārkalnes ceļa sākušies remontdarbi

  SIA “8 CBR” ir sākuši remontdarbus uz valsts autoceļa Kolberģis–Ponkuļi posmā no Lāzberģa līdz Mārkalnei. Būvnieki aicina autovadītājus būt...