Pārmaiņas virsmežniecībā nav radikālas

Samazinās: mežniecību un darbinieku skaitu. Ar 1.novembri Alūksnes virsmežniecībā sāks īstenot reformu, pret kuru pirms gada bija daudz iebildumu.

Samazinās: mežniecību un darbinieku skaitu.
Ar 1.novembri Alūksnes virsmežniecībā sāks īstenot reformu, pret kuru pirms gada bija daudz iebildumu. Šajā laikā pētīti un analizēti meža politikas īstenošanai vajadzīgie resursi, lai izvēlētos optimālo variantu.
Alūksnes virsmežniecības virsmežzinis Andis Krēsliņš bija vadītājs darba grupai, kurā bija iekļauti 26 rajonu virsmežziņi. "Toreiz meža dienesta darbinieku skaitu bija paredzēts samazināt vismaz uz pusi. Ja tā rīkotos, tad palikušie nespētu tikt galā ar saviem pienākumiem. Reorganizācija bija vajadzīga, un to veiksim, samazinot mežniecību skaitu un to kantorus izvietojot tuvāk cilvēkiem un teritorijām, ko tās apkalpo," norāda A.Krēsliņš.
Šoreiz ceļš uz reformu bija demokrātisks. Katrs varēja izteikt viedokli, priekšlikumus. Darba grupa apkopoja normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, aprēķināja to veikšanai nepieciešamo cilvēku skaitu. Virsmežniecībām ir dota rīcības brīvība, nosakot darbinieku un mežniecību skaitu, bet finansējumu tās saņems saskaņā ar darba grupas pētījuma aprēķiniem. A.Krēsliņš informē, ka līdz 1.janvārim visām virsmežniecībām uzdots veikt reformu, ievērojot, ka resursus sadalīs saskaņā ar pētījumu. Viņš atzīst, ka četru Alūksnes rajona mežniecību darbiniekiem nebija pilna darba slodze. Tagad vadošo darbinieku slodzes būs vienādas. Turklāt samazināsies mežniecību uzturēšanas izdevumi, jo vajadzēs apsaimniekot par četrām ēkām mazāk.
"Katra darba kolektīva lielākā bagātība ir cilvēki. Centāmies reformu īstenot tā, lai viņi ciestu mazāk. Tomēr neizdevās atrast visiem piemērotas darba vietas arī turpmāk," atzīst A.Krēsliņš. Pirmkārt, nācās atvadīties no tiem, kas sasnieguši pensijas vecumu. Virsmežzinis saka paldies par darbu Gaujienas mežzinim Ērikam Strazdiņam un Trapenes mežzinim Jānim Sēkliņam. Diviem darbiniekiem piedāvāja darbu, bet viņi atteicās, jo veselība un citi apstākļi neļauj braukt uz darbu citur. Alūksnes virsmežniecībā par astoņiem speciālistiem vajadzēja samazināt cilvēku skaitu, kas uzrauga un kontrolē mežsaimniecību.
Mežsargiem būs lielākas apgaitas, tomēr cilvēki, kas savu teritoriju pārzina, tiks galā.
"Turklāt esam virsmežniecība,
kas pēc jaunā sadales mehānisma saņems nedaudz vairāk naudas.
Tas nozīmē, ka arī algas būs nedaudz lielākas," akcentē virsmežzinis.
Tāpat būs par trim mežniecībām mazāk. Likvidēs Liepnas, Zeltiņu un Trapenes mežniecību.
"Divas bija ļoti mazas, savukārt Liepnā ir liels valsts mežu īpatsvars. Tajos saimnieciskā darbība nav tik intensīva kā privātajos mežos, tāpēc arī kontrole vajadzīga mazāk," skaidro A.Krēsliņš.
Liepnas mežniecības teritoriju pievieno Mālupes mežniecībai, Trapenes - Gaujienas mežniecībai, Ilzenes un Zeltiņu - Annas mežniecībai, Alsviķu pagasta mežu teritoriju pārņems Apes mežniecība. Annas mežniecību, kas iepriekš atradās Jaunannā, pārvietos uz Alūksni.
"No šiem pagastiem ir ceļš uz Alūksni, bet nav tāda, kas tos vieno savā starpā. Ja brauc uz mežniecību ar autobusu, tad vajadzētu pārsēsties. Tagad cilvēki formalitātes varēs kārtot Alūksnē, kur ir arī citas iestādes un pakalpojumi," lēmumu pamato A.Krēsliņš.
Viņš pieļauj, ka mežu īpašniekiem nebūs tik ērti risināt mežu apsaimniekošanas jautājumus. Toties būs dota jauna iespēja - pieteikumus ciršanas apliecinājuma saņemšanai vai medību pieteikumus varēs nosūtīt pa e - pastu vai faksu. Tas nozīmē, ka būs tikai jāaiziet pēc ciršanas apliecinājuma.

Citu datumu laikraksti

 • Meklēsim purva bruņrupučus kopā!

  Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā - 4.oktobrī - Rīgas Nacionālais zoodārzs sadarbībā ar Latgales Zooloģisko dārzu uzsāk akciju “Meklējam...

 • Lai neizdegtu kā svece

  Mūsdienās cilvēki nereti ir spiesti strādāt pāri saviem spēkiem, lai nopelnītu sev iztiku. Rezultātā rodas spēku un enerģijas izsīkums.Mūsdienās...

 • Dzimtajās mājās saimnieko ceturtajā paauzdē

  Jaunalūksnieti Gunitu Dābolu var apbrīnot vairāku iemeslu dēļ. Jauna sieviete, kas enerģiski izlēmusi saimniekot piemājas saimniecībā “Sproģi” jau...

 • Ugunsgrēks vecajiem ļaudīm atņem mājas (27.septembrī)

  Ieinteresēta persona: “Notikums kārtējo reizi parāda, kādos apstākļos dzīvo vecie un slimie cilvēki Latvijā. Gribu izteikt vislielāko atzinību...

 • Dziesmotā rudens diena

  Sestdien, 17.septembrī, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas un Alūksnes pilsētas sākumskolas 5. līdz 9.klašu koris un Ernsta Glika Alūksnes...

 • Nelaimē parādās varoņi

  Nelaime nenāk brēkdama. Skaistajā rudens sestdienā, 24.septembrī, Apes kapos godināja un pieminēja viņsaulē aizgājušos Apes iedzīvotājus, iededzot...