Pārpratums

Paju sabiedrības “Rīts” kantorī viss burbuļoja kā katlā. Viena balss pārkliedza citu, katrs centās gūt virsroku.

Paju sabiedrības "Rīts" kantorī viss burbuļoja kā katlā. Viena balss pārkliedza citu, katrs centās gūt virsroku. Tad uz brīdi visi apklusa, jo durvīs parādījās zootehniķe Ķiplociņa.
Nosarkusi, ne vārda neteikusi, viņa paķēra pa rokai gadījušos papīra lapu, nervozi palūkojās pa logu, tad, rakstāmo no papīra nenoņēmusi, vienā elpas vilcienā kaut ko uzrakstīja uz lapas un nolika kolēģei Pīrādziņai priekšā. Kolēģe brīdi tajā lūkojās, bet tā arī laikam īsti nesaprata, kāpēc šāds papīrs ir uzrakstīts. Ķiplociņa vēsi paskaidroja, ka viņai nepieciešamas pāris brīvas dienas. Pagalmā notaurēja mašīna, un Ķiplociņa pazuda aiz durvīm, kā nebijusi. Visas acis lūkojās Pīrādziņā. Beidzot Zaiga Puķīte, mutīgākā no sievām, iejautājās:
- Ko tā Zenta tev iedeva?
- Ai, neko! - galvenā atmeta ar roku. - Tāpat vien, gan jau trakums pārskries.
- Ko, vai šķiras? - ieinteresēta pārjautāja Zaiga. Viņai precēšanās un šķiršanās problēmas likās visinteresantākās, jo pašai dzīvē gājis visādi. Padzirdējusi, ka kādai vīrs pašāvis pa kreisi vai aizgājis pavisam, Puķīte pūta vien, arī pa asarai nobirdināja - sak, mīļā, tādi jau viņi ir, to es pati piedzīvoju. Tomēr sirdī iešķīlās tāda kā dzirkstelīte, ka ne viņai vienai ģimenes dzīvē nav paveicies. Tagad, pastiepusi uz priekšu galvu un acis piemiegusi, viņa klausījās, ko teiks Pīrādziņa.
- Tad ne jau, - viņa neiecietīgi atmeta ar roku. - Sadomājusies kaut ko. Visu laiku neminēja ne vārda, bet te, kā no gaisa, šī papīra lapa. Traks var palikt! Kur tad es uzreiz varu ņemt viņas vietā cilvēku?
Zem it kā nevērīgajām rindām bija jaušams arī kāds drauds par aiziešanu no darba. Tagad tas Nellijai pavisam nebija izdevīgi. Tagad, kad viņai pagastā piedāvāja sekretāres vietu! Viņa nojauta, kāpēc Zenta tieši tagad uzrakstīja iesniegumu par atvaļinājumu, jo labi atcerējās sarunu pirms pāris dienām. Nellija nervozi pabīdīja iesniegumu malā. Durvīs galvu pabāza grāmatvede Alma Niedrīte.
- Kur tad Zenta?
- Laikam aizbrauca uz Arāja zemnieku saimniecību.
- Tad nekā, ir gan tai Zentai vēja pilna galva. Pa ballēm un ķinīšiem vien. Skrien abi ar vīru kā nepilnīgi. Ģimenes cilvēki, bet mājās nemaz neturas, bērnus pamet kā kaķēnus, cūka aizgaldā kviec. Govij kauli un āda, brīnums, ka vēl pienu dod, - vārdus kā zirņus bēra Alma.
No Puķītes istabas atskanēja: "Ja zied lūpas, kvēlo skati, centies mīlu ņemt un dot!" Nellija neklausījās. Viņa domāja, kas notiks, ja Zenta izstāstīs, ka viņa, kamēr vīrs Rīgā kursos, satiekas ar gatera vadītāju Ernestu. Zenta bija viņus pārsteigusi visai kutelīgā situācijā un nākamajā dienā bija aizrādījusi, ka nav labi mānīt vīru un, galvenais, "mest akmeni" Ernesta ģimenē. Nellija bija nesavaldīgi uzkliegusi, lai Zenta nebāž degunu, kur nevajag, lai domā par darbu, kurā ir kļūdu vairāk nekā sunim blusu. Vēl bija teikusi, ka Zenta pati nemaz nav tik kristālskaidra, kaut gan labi zināja, ka tā nav patiesība. Daudz lieka viņa bija sarunājusi. Tagad, par to domājot, viņa sev pārmeta un dziļi sirdī nožēloja notikušo. Galvenais, ka bija runājusi par darbu. Lai nu kuram par to varēja pārmest, tikai ne Zentai. Jā, viss bija sagājis grīstē.
Nellija sēdēja, galvu rokās atspiedusi, un nezināja, ko darīt. Viņa atcerējās vienu vakaru, kad bija aizgājusi pie Zentas. Bija silta atvasaras pievakare. Ieraudzījusi Nelliju, Zenta atstāja pie akas spaini, panācās pretī un laipni aicināja iekšā. Priecājās, ka esot atnākusi laikā. Aivars esot samakšķerējis tā pavairāk zivju, tagad pats cepot. Nellija daudz netielējās. Zentas vīrs, apsējis lielo sievas priekšautu, piesarcis no karstās plīts, smaidīdams ņēma no pannas pēdējo cepumu. "Nāc, sēdies bariņā!" aicināja Zenta. Uz galda kūpēja vārīti kartupeļi, māla krūzītēs Zenta ielēja rūgušpienu. Bērni, ātri paēduši, vēl aizskrēja līdz upei. Pieaugušie netraucēti pasēdēja. Vēlāk visi iegāja dārzā. Aivars sapurināja ābeli, nobira sārti āboli. Vēlāk Zenta tos bija iedevusi līdzi. Tāpat tīkliņā ielikusi zivis un medus burciņu. Pēc tam abi viņu pavadīja līdz dārza vārtiem. Viņa vēl tagad atcerējās abu smaidīgās sejas.
Smagi nopūtusies, Nellija sāka posties mājās. Aiz logiem pazibēja Ernesta mašīna. Citā reizē viņa būtu par to priecājusies. Viņai patika vīrieša uzmanība un viņa vēlme izrādīt vīrišķību. No sava Oskara Nellija nemūžam nedomāja šķirties. Viņai vienkārši gribējās nelielas pārmaiņas. Dzīve taču ir tik īsa - tā Nellija bija sevi mierinājusi. Šovakar viņai gribējās būt kopā ar vīru, bet Oskars aizbrauca uz semināru un nesolījās būt mājās.
"Jauns un traks tu, puika, esi bijis," priecīgi trallināja grāmatvede. "Laikam jaunais pielūdzējs būs uzlūdzis pilsētā svinēt Sieviešu dienu," nodomāja Nellija. Almai ar preciniekiem neveicās. Šis rādījās gruntīgākais no visiem. Zaiga gan teica, ka Almai tas esot kārtējais apraudāmais objekts. Viņš esot redzēts kopā ar citu jaunkundzi. Nellija galvu vien nogrozīja, bet neko neteica. Taisnība jau bija, ka brūtgāni Almai mainījās. "Varbūt, ka izveidosies laimīgs pāris," mazliet skumīgi domāja Nellija.
Ernests vēlreiz pabrauca vēlreiz gar logiem. Šovakar negribējās būt vienai, tāpēc Nellija gandrīz būtu padevusies kārdinājumam, ja nebūtu atskanējis telefona zvans. Mazliet vilcinājusies, viņa pacēla klausuli.
- Nellija? - runātāja bija Zenta. - Atvaino, ka pirmīt nekā nepaskaidroju, biju sanervozējusies. Vīramātei kļuva slikti. Viņai jau tā lielā saimniecība, domāju, ka man vajadzēs palikt par mājinieku. Aizvedām uz slimnīcu, bet dakteris teica, ka drīz varēšot rakstīt mājās. Laimīgi sagadījās, ka atbrauca ciemos krustmeita, tad jau pati būšu darbā.
Nellija nevarēja saprast - raudāt vai smieties. Tādu pavērsienu viņa nebija gaidījusi. "Citreiz sarunās jābūt uzmanīgākai," domāja Nellija un nolēma kaut ko izdarīt Zentas labā. Izgājusi ārā, viņa kāri ievilka spirgto gaisu. Mirdzēja zvaigznes. Nellija gāja mājās. No mājas logiem pretī plūda mīlīga gaisma, vienā parādījās vīra tumšais siluets.

Citu datumu laikraksti

  • Bērniem un jauniešiem rīko estrādes konkursu

    Kultūras portāls SVLV (www.sv.lv) sadarbībā ar Ozolnieku tautas namu un Ozolnieku novada domi 14.maijā organizēs trešo bērnu un jauniešu estrādes...

  • Pašvaldībā ir jauna sekretāre

    No šodienas, 12.aprīļa, Zeltiņu pagasta padomē sekretāres pienākumus veiks Anita Gasperte.No šodienas, 12.aprīļa, Zeltiņu pagasta padomē sekretāres...

  • Aizdegas ventilācijas iekārta

    10.aprīlī pulksten 6.03 Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Alūksnes brigāde saņēma izsaukumu uz SIA “Alta S” maizes kombinātu.10.aprīlī...