Pārreģistrē Alūksnes slimnīcu

Ar Alūksnes rajona padomes septembra sēdes lēmumu pašvaldības bezpeļņas organizācija “Alūksnes slimnīca” ir pārveidota par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kā to paredz Komerclikums.

Ar Alūksnes rajona padomes septembra sēdes lēmumu pašvaldības bezpeļņas organizācija "Alūksnes slimnīca" ir pārveidota par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kā to paredz Komerclikums.
Sēdē tika apstiprināti arī SIA "Alūksnes slimnīca" statūti. Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai veselības aprūpes bāzes programmai un līgumam ar Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras un pašvaldības slimokasi.
Sabiedrības valdes sastāvā ir četri locekļi - Uldis Jurciņš, Maruta Kauliņa, Leonīds Perevertailo un Valdis Skulte. Līdz 29.oktobrim viņiem ir jāievēl valdes priekšsēdētājs. Valde ir iecelta uz trīs gadiem, paredzot iespēju pēc šā termiņa valdes locekļus iecelt atkārtoti. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Atlīdzību valdes locekļiem noteiks ar rajona padomes lēmumu nākamajā rajona padomes sēdē. Par SIA kapitāla daļu turētāja pārstāvi iecelts Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Ceļmillers, par revidentu - Veneranda Palma. Slimnīcas pamatkapitāla lielums noteikts 85 731 lata apmērā.

Citu datumu laikraksti

  • Rajonā šogad izvietos 14 ceļa zīmes

    Tūrisma attīstības valsts aģentūra šogad uzsākusi īstenot projektu “Vienotas tūrisma informācijas ceļa zīmju sistēmas izveide”, kuram beidzies...

  • Rajonā būvniecības pārkāpumu ir maz

    Par patvaļīgu būvniecību vai tās renovāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas, juridiskas personas varēs sodīt ar naudas sodu no 200 līdz 3000...

  • Uz semināru aicina sociālos darbiniekus

    Jaunalūksnes pagasta “Paideros” 23. un 24.septembrī notiek seminārs par cilvēku tirdzniecības problēmu, tajā aicināti piedalīties Alūksnes, Gulbenes...