Pārrobežu sadarbība vēršas plašumā

Alūksnes rajona padomē 28. oktobrī notika sabiedriskās organizācijas "Pāri robežām" kopsapulce. Viens no svarīgākajiem dienas kārtības jautājumiem bija organizācijas nosaukuma maiņa uz "Eiroreģions "Pleskava, Livonija"".

Alūksnes rajona padomē 28. oktobrī notika sabiedriskās organizācijas "Pāri robežām" kopsapulce. Viens no svarīgākajiem dienas kārtības jautājumiem bija organizācijas nosaukuma maiņa uz "Eiroreģions "Pleskava, Livonija"".
Kopsapulcē piedalījās organizācijas "Pāri robežām" izpilddirektors Juris Annuškāns, Ludzas rajona padomes priekšsēdētājs Juris Bozovičs, Balvu rajona padomes priekšsēdētāja Regīna Kuļša, Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Ceļmillers, Valkas rajona padomes priekšsēdētājs Uldis Birkenšteins, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš un Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste ekonomiskajos jautājumos Gaida Zujeva.
Pleskava vēlas iesaistīties projektā
J.Annuškāns izteica gandarījumu, ka arī kaimiņvalstu pašvaldības izrāda aktivitāti sadarbības veidošanā. 15.oktobrī projekta partneri Krievijas pusē - Pleskavas, Palkinas, Pečoru, Pitalovas un Sebežas rajons - nodibinājuši juridisku organizāciju "Eiroreģions "Pleskava, Livonija"". Igaunijas vietējās pašvaldības šādu pašu organizāciju nodibinājušas 17.oktobrī. Vēlmi iesaistīties projektā apliecinājusi arī Pleskavas pilsēta. Pleskavas apgabala administrācija organizē tikšanos ar Latvijas pierobežas rajonu sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem, kuri vēlētos attīstīt kopīgus projektus. Tikšanās paredzēta novembra sākumā Balvos.
"Kopīgās Latvijas, Igaunijas un Krievijas darba grupas sarunās izvirzītas desmit jomas, kurās varētu notikt sadarbība. Šobrīd Alūksnes rajona padome piekritusi iesaistīties ar līdzfinansējumu piecos projektos," stāsta G.Zujeva un informē, ka visu piecu projektu partneris ir Pleskavas apgabala Palkinas rajons. Projektā veiks izpētes darbu par iespējām vieglajam autotransportam un personām šķērsot robežu robežpunktā Bērziņi - Manuhova, izdos Palkinas un Alūksnes rajona skolēnu dzejoļu un zīmējumu krājumu, pierobežas rajonu iedzīvotāji ar vietējās preses starpniecību regulāri saņems informāciju par notikumiem kaimiņu valstī, abu rajonu skolēni kopīgi izveidos tūrisma maršrutus, rajonu slimnīcas sadarbosies diagnostikas jomā. Pagaidām Alūksnes rajons nav iesaistījies tādos projektos kā ekoloģiski tīra kurināmā ražošana no kokskaidām, bērnu skvēra labiekārtošana atbilstoši latviešu nacionālajām tradīcijām Smoļinskas ezera krastā, pieredzes pieaugušo izglītības darbā ieviešana Palkinas iedzīvotāju apmācībā, tautas mākslas nama izveide, pierobežas rajonu iedzīvotāju informētības līmeņa palielināšana, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas.
Nolemj mainīt nosaukumu
Kopsapulce vienbalsīgi nolēma mainīt sabiedriskās organizācijas "Pāri robežām" nosaukumu uz "Eiroreģions "Pleskava, Livonija"". Līdz ar to izdarīja izmaiņas arī organizācijas statūtos. Šobrīd par tās biedru var kļūt ikviena tās darbības teritorijā esoša pašvaldība. Organizācijas darbības mērķis ir Latvijas pierobežas pašvaldību organizēta pārstāvība, lai izstrādātu kopēju stratēģiju pierobežas reģiona sadarbībā, ekonomikā un sociālā progresa nodrošināšanā, kultūras attīstībā, infrastruktūras un pakalpojumu pilnveidošanā un savstarpējās palīdzības sniegšanā.
Nepieciešams iesaistīt dažādas institūcijas
J.Annuškāns uzskata, ka ir nepieciešams organizācijā iesaistīt dažādas institūcijas - sabiedriskās organizācijas, izglītības iestādes, juridiskās personas - , jo tas organizācijai palīdzēs saglabāt stabilitāti arī pēc teritoriālās reformas.
"Vācijas pieredze rāda, ka šāda veida reģiona izveide ir lietderīga, ja tajā apvienojas pašvaldības ar līdzīgu attīstības pakāpi. Ja reģionā ir arī kāda liela pilsēta, tad tā efektīvāk apgūst projektu līdzekļus, bet pārējais reģions no šīs apvienošanās neiegūst gandrīz neko. Panīcis pagasts taču nespēj konkurēt ar pilsētu, kurā koncentrējies intelektuālais potenciāls," skaidro J.Annuškāns.

Citu datumu laikraksti

  • Vēsā rudens vakarā baudīsim karstu saldēdienu!

    Kamēr vēl augļos, ogās un dārzeņos vitamīnu ir papilnam, varam tos izmēģināt un nobaudīt dažādos ēdienos. Pagājušajā sestdienā piedāvājām pagatavot...

  • Nemeklē lielu laimi, bet atrod jaunas pārmaiņas

    Baltijas Tranzītu bankas Alūksnes filiāles direktore Ilze Merga ir kurzemniece, nāk no Kuldīgas. Pirmajā tikšanās reizē ar viņu nekas neliecina par...

  • Labas uzvedības ABC

    Piemērotas frāzes, ko komunikabls estēts var izmantot, aizgājis viesos.Piemērotas frāzes, ko komunikabls estēts var izmantot, aizgājis viesos. -...