Pārrunā iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu

Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe piedalījās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē, kas 5.maijā notika Rīgā un bija veltīta Eiropas Savienības finanšu piesaistes jautājumiem.

Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe piedalījās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē, kas 5.maijā notika Rīgā un bija veltīta Eiropas Savienības (ES) finanšu piesaistes jautājumiem.
Sanāksmi atklāja un par pašvaldību attīstību pēc Latvijas uzņemšanas ES runāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Andrejs Radzevičs. Viņa teikto papildināja Finansu ministrijas valsts sekretāra vietnieka Ginta Freimaņa informācija par Latvijai pieejamajiem ES finanšu līdzekļiem 2004. - 2006.gadam un pašvaldību iespējām tos izmantot. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Programmu departamenta nodaļas vadītāja Arina Andreičika runāja par 8.aprīlī izsludināto ES PHARE Nacionālās programmas projektu "Atbalsts projektu sagatavošanai", kurā paredzēts veikt nepieciešamo izpēti un projektu pieteikumu sagatavošanu identificētiem projektiem finansējuma saņemšanai no Eiropas reģionālās attīstības fonda.
Pieteikuma veidlapas skatāmas mājas lapas (www.esfondi.lv) sadaļā "konkursi". Jautājumus par ES atbalsta programmām var sūtīt uz epastu ([email protected]). Labklājības ministrijas (LM) Finanšu vadības departamenta nodaļas vadītāja Sarmīte Uzuliņa skaidroja, ka starptautiskās sadarbības programmā EQUAL tiks atbalstīti projekti, kas palīdzēs nodrošināt darbspējīgajiem valsts iedzīvotājiem vienādas iespējas darba tirgū, sekmēs tā pieejamību un darba spēju attīstīšanu sociālā riska grupām, kā arī veicinās patvēruma meklētāju sociālo un profesionālo integrāciju. S.Uzuliņa analizēja Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu Latvijas sabiedrības labklājības veicināšanā. Papildu informāciju par fonda darbību var iegūt mājas lapās internetā (http://europa.eu.int), (http://esflatvija.lv).
Akciju sabiedrības "Latvijas Unibanka" prezidents Viesturs Neimanis un projektu vadītājs Arnis Škapars izteica priekšlikumus sadarbībai ar pašvaldībām ES un nacionālo finanšu līdzekļu izmantošanā.

Citu datumu laikraksti

  • Dejotāji sadanco Apes arodvidusskolā

    28. aprīlī Apes arodvidusskolā uz kopīgu draudzības vakaru sanāca ne tikai pašu skolas dejotāji, bet arī viesi no citām arodvidusskolām.28. aprīlī...

  • Robežpārejas punktā darbs nav mainījies

    Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks Vladislavs Skromāns apgalvo, ka Pededzes robežpārejas punktā darbs rit ierastajā ritmā, lai gan...

  • Virešu pagastā ir trakumsērgas karantīna

    Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas karantīna.Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas...