Pārrunā pārrobežu sadarbības projekta ieceri

Šonedēļ Alūksnes pilsētas domē un rajona padomē viesojās Veru apriņķa (Igaunija) sociālo darbinieku grupa, lai pārrunātu iespēju izstrādāt abiem reģioniem saistošu projektu sociālajā jomā.

Šonedēļ Alūksnes pilsētas domē un rajona padomē viesojās Veru apriņķa (Igaunija) sociālo darbinieku grupa, lai pārrunātu iespēju izstrādāt abiem reģioniem saistošu projektu sociālajā jomā.
Kaimiņi ir iecerējuši veidot Ģimenes atbalsta centru, kurā zem viena jumta atrastos bērnunams, patversme no vardarbības ģimenē cietušiem bērniem, konsultāciju un mācību punkts vecākiem, kā arī dienas centrs, kurā atstāt mazuļus uz laiku, kamēr vecāki piedalās mācībās un semināros. Paredzēts, ka centrs atradīsies Lasvas pašvaldībā un sniegs pakalpojumus visiem rajona iedzīvotājiem. Tajā arī notiks izglītojoši pasākumi šā reģiona sociālajiem darbiniekiem. Ir jau saņemta piekrišana no Igaunijas valdības finansēt centra vajadzībām nepieciešamās ēkas celtniecību. Tāpat tiek domāts par transporta iegādi, lai varētu nogādāt interesentus uz centru un mājup. Projekta ieceri viesi pārrunāja ar Alūksnes pilsētas domes projektu vadītāju Santu Stopnieci, kā arī ar Alūksnes rajona padomes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Libertu, izpilddirektori Guntu Ļuļi, galveno speciālisti uzņēmējdarbības jautājumos Lienīti Spiridonovu un galveno speciālisti sociālajos jautājumos Viju Vārtukapteini. Jaunas ēkas celtniecība gan šobrīd nav paredzēta ne pilsētas, ne rajona padomes budžetā, taču sadarbība varētu attīstīties atbalsta centra struktūras izveidē un kopīgās mācībās bērnu vecākiem un sociālajiem darbiniekiem.

Citu datumu laikraksti

  • Oktobris - zemliku mēnesis

    Šis ir laiks, kad, atstājot aiz sevis krāšņu lapu zeltu, dienu nomaina tumši violeta nakts, pilna mistikas, burvības un smeldzes.Šis ir laiks, kad,...

  • Zemes dienestā gatavojas reorganizācijai

    Līdz nākamā gada sākumam tiks pabeigta Valsts zemes dienesta reorganizācija, kas paredz mainīt zemes dienesta funkcijas un izveidot jaunu...

  • Alūksnē atver daudzveidīgu pakalpojumu biroju

    Alūksnē šonedēļ ir atvērts jauns Juridisko, grāmatvedības, tūrisma un lietišķo pakalpojumu birojs. To izveidojušas piecas alūksnietes - Ilze Rubene,...