Pārskatīs zemnieku saimniecību darbības veidus

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome uzskata, ka ir nepieciešams pārskatīt reģistrēto zemnieku saimniecību darbības veidus, jo šo uzņēmumu statuss nav skaidrs.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome uzskata, ka ir nepieciešams pārskatīt reģistrēto zemnieku saimniecību darbības veidus, jo šo uzņēmumu statuss nav skaidrs.
Padome to iekļāvusi 2005.gada darba plānā kā galveno prioritāti. Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs Jānis Endziņš norādījis, ka nereti komercdarbības forma - zemnieku saimniecība - tiek izvēlēta tad, ja tās aktivitātes nav saistītas ar lauksaimniecisko ražošanu.
Paredzēts, ka stingri nošķirs zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, no tām, kam komercdarbības forma - zemnieku saimniecība - ir tikai izkārtne, bet tā nodarbojas, piemēram, ar juridisko pakalpojumu sniegšanu.

Citu datumu laikraksti