Pārvēl Nevalstisko organizāciju centra valdi

Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centra sešu gadu jubilejas informācijas dienā atkārtoti par centra valdes priekšsēdētāju ievēlēja Guntāru Bērziņu.

Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta (NVO) centra sešu gadu jubilejas informācijas dienā atkārtoti par centra valdes priekšsēdētāju ievēlēja Guntāru Bērziņu.
Infodienā varēja gūt informāciju par Alūksnes rajona sabiedriskās organizācijas "AIZ Melnupe", interešu kluba "Pīlādzis" un dāmu kluba "Baltā puķe" aktivitātēm, kā arī iepazīties ar gulbeniešu pieredzi šajā jomā. Pārstāvji no Vidzemes attīstības aģentūras un Eiropas Savienības Informācijas biroja klāstīja par NVO iespējām Eiropas Savienībā, bet Alūksnes NVO centra brīvprātīgie dalījās pieredzē par šo darbu.
Pašlaik NVO centrā strādā viens algots darbinieks un daudzi brīvprātīgie, starp tiem arī divi jaunieši no Beļģijas. Pagājušajā gadā centrs ir īstenojis 14 projektus. NVO centrā ir 97 lietotājorganizācijas 13 dažādās jomās - sociālās, jaunatnes, kultūras, sporta un citās. Pērn centrā ir organizēti 14 semināri un 29 pasākumi. Alūksnes NVO centra koordinatore Dzintra Zvejniece uzsver, ka nozīmīgākais no tiem bija Alūksnes iedzīvotāju forums.
"Vēlējāmies apzināt Alūksnes problēmas, noteikt attīstības iespējas un prioritātes. No vietējiem sabiedrības pārstāvjiem veidojām darba grupas, kas meklēja konkrētu problēmu risinājumus un realizēja pašu izstrādātos projektus. Daļu no šiem projektiem īstenoja, bet daļu - ne. Vairākas forumā paustās idejas tika izmantotas, veidojot Alūksnes nākotnes vīziju," stāsta Dz.Zvejniece. Viņa atzīst, ka 2005.gada pavasarī ir iecere organizēt nākamo Alūksnes iedzīvotāju forumu.
Sabiedriskās organizācijas "Gaisiņš" pārstāvji no Alūksnes interneta kluba drīzumā sāks veidot NVO centra mājas lapu internetā. Tai informāciju par savu nevalstisko organizāciju varēs nosūtīt ikviena organizācija.
Jaunais NVO centra valdes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš pozitīvi vērtē, ka valdē ir ievēlēta balveniete un jauniete no Alūksnes. "Tā būs iespēja Alūksnes aktivitātes izvērst plašāk kaimiņrajonos. Dome jau ir uzsākusi sadarbību ar jauniešiem, piemēram, tiekoties ar skolēnu ministru kabineta pārstāvjiem. Lai veicinātu sadarbību, ir svarīga komunikācija," saka G.Bērziņš.
Jaunās valdes pirmā tikšanās paredzēta 17.martā.

Citu datumu laikraksti