Pasākumu rīkošana būs jāsaskaņo

Lai garantētu masu pasākumu norises drošību, svētku rīkotājiem tā gaitu vajadzēs saskaņot pašvaldībā, kur iecerēts pasākumu rīkot.

Lai garantētu masu pasākumu norises drošību, svētku rīkotājiem tā gaitu vajadzēs saskaņot pašvaldībā, kur iecerēts pasākumu rīkot.
Šādu likumprojektu "Par publisko izklaides un svētku pasākumu rīkošanu" pagājušajā nedēļā izskatīja valdība. Alūksnes rajona kultūras darbinieki apgalvo, ka tas nav nekas jauns, jo jau tagad visu pasākumu norisi rīkotāji saskaņo attiecīgajā pašvaldībā.
"Piemēram, ja Alsviķu pagasta sabiedriskā organizācija "Alsviķu kultūras un mākslas veicināšanas biedrība" pagasta teritorijā rīko Miķeļdienas gadatirgu, tad viņiem pagasta padomei ir jāiesniedz iesniegums, lūdzot atļauju to rīkot. Iesniegumu izskata pagasta padomes sēdē. Arī tad, ja pagasta teritorijā notiek pasākums, ko nerīko vietējie iedzīvotāji, ir vajadzīgs pašvaldības saskaņojums," stāsta Alsviķu pagasta kultūras nama vadītāja Marina Ramane.
Mālupes tautas nama vadītāja Janīna Delpere norāda, ka saskaņojumus rīkotājiem ir jāgūst pirms katra pasākuma. "Pasākumos vienmēr gādā arī par apmeklētāju drošību. To nodrošina policijas darbinieki vai zemessargi. Ja pasākumu rīko Mālupes pamatskola, pasta nodaļa, mežniecība vai cita iestāde, tās darbinieki paši atbild par aktivitāšu norisi un drošību. Jaunā kārtība mūsu darbā neko nemainīs," klāsta J.Delpere.
Šobrīd Latvijā ir spēkā Likums par sapulcēm un gājieniem, kas regulē tikai sapulču un gājienu norisi. Nav neviena normatīvā akta, kas noteiktu, ka pasākuma rīkošana ir jāsaskaņo ar pašvaldību un jāsaņem attiecīga atļauja pasākuma rīkošanai, tādēļ ir izstrādāts šāds likumprojekts. Tajā ir noteikti pasākuma dalībnieku pienākumi, paredzēta kārtība, kādā jāsaņem atļauja pasākuma organizēšanai, un kādas personas var būt par organizatoriem, viņu atbildība un rīcība īpašos gadījumos.
Organizatoriem likums liek norobežot pasākuma norises vietu un iekārtot to atbilstoši drošības, ugunsdrošības, sabiedriskās kārtības un vides aizsardzības prasībām, kā arī nodrošināt iespēju pasākuma dalībniekiem saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Pasākuma rīkotājiem jārūpējas, lai nakts laikā bez vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības pasākumus neapmeklē bērni, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu.

Citu datumu laikraksti

 • Pirmais sarunu raunds - neizšķirts

  Pašvaldības: piekrīt novada veidošanai ar nosacījumiem.Pašvaldības: piekrīt novada veidošanai ar nosacījumiem Pašvaldību vadītāju sarunas ar...

 • Gada kukainis 2004 - zilspāre

  Latvijas Entomoloģijas biedrība par 2004.gada kukaiņiem izvēlējusies zilspāres, kurām šogad būs veltīti vairāki izglītojoši pasākumi.Latvijas...

 • Piedāvā kultūras un atpūtas pasākumus

  Koncerti. 17.janvārī pulksten 18.00 Alūksnes rajona Apes tautas namā - Apes jauktā kora 55 gadu jubilejas koncerts. Ballē (ar groziņiem) spēlēs grupa...

 • Kas ir Latvijas galvenās eksporta preces?

  Kas ir Latvijas galvenās eksporta preces? 2003.gadā preču eksportā aizvien dominēja koksne un tās izstrādājumi, kas veidoja trešdaļu no eksporta...

 • Ir aizdomas par trakumsērgu

  Veclaicenes pagastā pirmdien nobeigusies govs. Tajā pašā dienā Alsviķu pagasta māju pagalmā nošauts jenotsuns. Ir aizdomas par abu dzīvnieku...

 • Gripas epidēmija nav sākusies

  Alūksnē vēl gripas nav, taču pamazām valstī tā aktivizējas kā katru gadu.Alūksnē vēl gripas nav, taču pamazām valstī tā aktivizējas kā katru gadu....

 • Apes pilsētā šogad ir divi simtgadnieki

  Apes pilsētā ar lauku teritoriju šogad svinēs divas simtgadu jubilejas - Apes bibliotēkai un Dzenīšu dižvītolam.Apes pilsētā ar lauku teritoriju...

 • Saņems informatīvo biļetenu

  Šonedēļ iznāks pirmais 2004.gada Jaunalūksnes pagasta ikmēneša informatīvā biļetena “Mūsu Jaunalūksne” numurs.Šonedēļ iznāks pirmais 2004.gada...

 • Brīvprātīgais bērniem mācīs angļu valodu

  Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centra brīvprātīgais Matiass de Paeps no šīs nedēļas Pededzes pagasta bērniem vadīs angļu valodas...