Pašvaldība palīdz sarūpēt nepieciešamo skolai

Liepnas pagasta padomes septembra sēdē deputāti nolēma piešķirt materiālu palīdzību bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, lai viņi varētu iegādāties skolai nepieciešamos mācību līdzekļus.

Liepnas pagasta padomes septembra sēdē deputāti nolēma piešķirt materiālu palīdzību bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, lai viņi varētu iegādāties skolai nepieciešamos mācību līdzekļus.
"Pašvaldībā ir apkopota informācija par bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, kuriem pašiem ir problemātiski iegādāties skolai nepieciešamos mācību piederumus.
Sēdē deputāti lēma par līdzekļu piešķiršanu bērniem no šīm ģimenēm, lai viņi varētu sarūpēt skolai nepieciešamo. Diemžēl šādu bērnu nav maz, cilvēkiem pagastā darba nav, bet bērni ir jāskolo, tādēļ pašvaldībai viņiem ir jāpalīdz," saka Liepnas pagasta padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols.
Pagasta sēdē deputāti izskatīja jautājumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, par zemes lietošanas tiesību nodošanu, par zemes lietošanas tiesību apstiprināšanu, par zemes transformāciju - lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu. Deputāti uzklausīja ziņojumu par Liepnas vidusskolas gatavību 2004./2005.mācību gadam.
Tika izskatīts jautājums par dažu iedzīvotāju atbrīvošanu no komunālajiem maksājumiem. Ja pagasta iedzīvotāji nevar norēķināties par komunālajiem maksājumiem, tad ļauj viņiem to izdarīt ar savu darbu, strādājot pašvaldības labā.
"Izskatījām jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem un nolēmām tos bezstrīdus piedziņas kārtībā nodot tiesu izpildītājiem. Iepriekšējā mēnesī lielākajiem parādniekiem sūtījām brīdinājuma vēstules un devām laiku norēķināties. To izdarīja tikai neliela daļa parādnieku, tāpēc par pārējiem pieņēmām šādu lēmumu," uzsver L.Sīpols.

Citu datumu laikraksti

 • Otrreiz izvirzīts ultimāts nav ultimāts

  Ikviens vēlas iekārtot savu māju un tās apkārtni pēc saviem uzskatiem. Tas attiecas arī uz valsts politiku.Ikviens vēlas iekārtot savu māju un tās...

 • Viesosies zviedru delegācija

  Alūksnē vairāku dienu vizītē 8.septembrī ieradīsies Zviedrijas sadraudzības pilsētas Sundbibergas pašvaldības, Lauvu kluba un psihiatrijas...

 • Dāvina enciklopēdijas un stimulē izglītoties

  Zeltiņu pagasta padome pašvaldības skolas bibliotēkai Zinību dienā dāvināja trīs enciklopēdijas, bet tagad skolēniem organizē erudīcijas spēli “Par...

 • Īpaša banka atver kontu

  Es piedāvāju iespēju noguldīt bankā visdārgāko, kas jums ir - mīlestību, prieku, līdzpārdzīvojumu, visas emocijas, kuras var izdzīvot, esot blakus un...

 • Piecdesmit divus gadus - dzelzceļnieka sieva

  Deviņdesmit četrus gadus vecā alūksniete Valija Jēkabsone ir inteliģenta un sirsnīga kundze, kurai nezinātājs nedotu vairāk par 74 gadiem.Deviņdesmit...

 • Bejā strādā četri jauni skolotāji

  Jaunalūksnes pagasta Bejas pamatskolā 2004./2005.mācību gadā darbu uzsākuši četri jauni pedagogi.Jaunalūksnes pagasta Bejas pamatskolā...