Pašvaldības iesaistās Dabas fonda projektā

Gaujienas un Virešu pagasta padome sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu sākušas realizēt projektu “Ziemeļigaunijas ielejas aizsardzība un izmantošana”.

Gaujienas un Virešu pagasta padome sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu sākušas realizēt projektu "Ziemeļigaunijas ielejas aizsardzība un izmantošana".
Projektā ietverta daļa abu pagastu Alūksnes rajonā, bet visa teritorija aptver Gaujas ieleju posmā no Alūksnes un Gulbenes rajona robežas līdz Valmierai.
Gar Gaujas krastu Gaujienas un Virešu pagastā veidos tūrisma taku. Ejot pa to, varēs iepazīt aizsargājamus augus un putnus. Šajā posmā ir atrasti 17 biotopi un 48 sugas, kas iekļauti Eiropas Savienības (ES) aizsargājamo augu un dzīvnieku sarakstā, kā arī gandrīz 100 nacionālās aizsargājamās sugas. Tās apdraud galvenokārt meža resursu intensīva izmantošana. "Ja mežā atradīs aizsargājamus biotopus, tad mežu īpašniekiem izmaksās kompensācijas. Nepietiekama ir tradicionālā pļavu apsaimniekošana - appļaušana un ganīšana. Gaujienas un Virešu pagasta zemnieki, kas slēgs līgumus par dalību projektā paredzētajās aktivitātēs, varēs audzēt un noganīšanai izmantot baltās govis. Viņiem piešķirs subsīdijas aploku izveidošanai un zemes apsaimniekošanai," skaidro Ziemeļgaujas ielejas aizsardzības un apsaimniekošanas projekta asistente - sekretāre Rūta Zepa.
Viņa uzsver, ka pirmo reizi projektā ir paredzēta nauda kompensācijām. Tās izmaksās mežu īpašniekiem saskaņā ar vienošanās līgumu par aizsardzības režīma ievērošanu. Kompensāciju summa būs apmēram tikpat liela, kā varētu saņemt no meža izstrādes. ES prasības paredz veidot plašu aizsargājamo teritoriju tīklu, lai aizsargātu bioloģiski vērtīgākos mežu biotopus privātajās zemēs. Projektā paredzētas izglītojošas sarunas un diskusijas ar zemes īpašniekiem un vietējiem iedzīvotājiem, kā arī ar iesaistītajiem meža nozares pārstāvjiem, zemnieku organizācijām, pašvaldībām, dabas un vides aizsardzības institūcijām. Gaujienas pagasta informācijas centrā tikšanās ar projekta vadītājiem paredzēta 6.februārī.

Citu datumu laikraksti

 • Apes pilsētā šogad ir divi simtgadnieki

  Apes pilsētā ar lauku teritoriju šogad svinēs divas simtgadu jubilejas - Apes bibliotēkai un Dzenīšu dižvītolam.Apes pilsētā ar lauku teritoriju...

 • Saņems informatīvo biļetenu

  Šonedēļ iznāks pirmais 2004.gada Jaunalūksnes pagasta ikmēneša informatīvā biļetena “Mūsu Jaunalūksne” numurs.Šonedēļ iznāks pirmais 2004.gada...

 • Brīvprātīgais bērniem mācīs angļu valodu

  Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centra brīvprātīgais Matiass de Paeps no šīs nedēļas Pededzes pagasta bērniem vadīs angļu valodas...

 • Mainīti naturalizācijas testa jautājumi

  No 5.janvāra tāpat kā līdz šim naturalizācijas pārbaužu testu veidošanai izmantos 100 jautājumus, bet desmit no tiem par Latvijas vēsturi un...

 • Lauku ceļi ir slideni

  Autobraucējiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Iestājoties aukstam laikam, ir pasliktinājusies situācija uz lauku ceļiem.Autobraucējiem ir jābūt īpaši...

 • Paplašina datoru biznesu vairākos rajonos

  SIA “GBVJ”, kas nodarbojas ar datoru tirdzniecību un servisu, pagājušais gads bijis veiksmīgs.SIA "GBVJ", kas nodarbojas ar datoru tirdzniecību un...