Pašvaldībās izveido tūrisma nozares attīstībai būtisku infrastruktūru

Šovasar Alūksnes rajonā Vidzemes attīstības aģentūras projektā “Trīs stīgas Vidzemē” septiņās pašvaldībās ir izveidojusi tūrisma nozares attīstībai būtisku infrastruktūru - informācijas stendus, norāžu zīmes (..) un atpūtas vietas ar soliem un galdiem.

Šovasar Alūksnes rajonā Vidzemes attīstības aģentūras projektā "Trīs stīgas Vidzemē" septiņās pašvaldībās ir izveidojusi tūrisma nozares attīstībai būtisku infrastruktūru - informācijas stendus, norāžu zīmes, atkritumu tvertnes, velosipēdu turētājus, lauka tualetes, ugunskura un atpūtas vietas ar soliem un galdiem.
Aģentūra ir sagādājusi aprīkojumu trīs tūrisma informācijas punktu izveidei Kalncempju, Ziemeru un Pededzes pagastā, arī cilvēki darbam šajos centros ir apmācīti. Infrastruktūra izvietota septiņās pašvaldībās - Virešos, Kalncempjos, Ziemeros, Alūksnē, Apē, Gaujienā un Pededzē - par kopējo summu 34 802 lati, kas ir gandrīz 30 procenti no visas projektā infrastruktūrai piesaistītās summas.
Virešu pagastā izvietoti divi jauni informācijas stendi, trīs soliņu un galdu komplekti (ūdens tūristu izkāpšanas vietā pie Virešu tilta un pie Randatu klintīm), atkritumu tvertnes, divas lauka tualetes, iekārtotas divas ugunskura vietas, izvietotas četras norāžu zīmes un divas informācijas plāksnes. Kalncempju pagasts guvis ieguldījumu Viktora Ķirpa Ates muzeja teritorijas labiekārtošanai - piecus atpūtas soliņu un galdu komplektus, četras lauka tualetes, iekārtotu ugunskura vietu, divus velosipēdu turētājus, divas lielās atkritumu tvertnes. Savukārt līdz augusta beigām pie muzeja tiks izbūvēts stāvlaukums. Pagasts saņēmis arī nepieciešamo datortehniku tūrisma informācijas punkta izveidošanai muzeja telpās.
Ziemeru pagastā par projekta finansējumu labiekārtota Vistas kalna mācību taka, novietojot vienu soliņu un galdu komplektu, atkritumu tvertni, iekārtota ugunskura vieta. "Lielmātes takā" iekārtota ugunskura vieta un novietots metāla atkritumu konteiners. Pagastā izvietotas četras norāžu zīmes uz Kaktiņu ozolu, Māriņkalna ozolu, Melnuma priedi un Ziemeru priedi. Pagasta centrā arī novietots lielais informācijas stends. Arī šī pašvaldība saņēmusi datortehniku tūrisma informācijas punkta izveidei pagasta padomes ēkā. Savukārt Apes pilsēta saņēmusi piecus atpūtas soliņu un galdu komplektus, bet "Raganu takā" iekārtotas trīs ugunskura vietas.
Alūksnes pilsēta ir saņēmusi 13 norāžu zīmes, divus lielos informācijas stendus un piecus atpūtas soliņu un galdu komplektus. Gaujienas pagastā nogādāts lielais informācijas stends, pašvaldības teritorijā izvietoti divi soliņu un galdu komplekti, iekārtotas trīs ugunskura vietas. Pededzes pagastam no projekta līdzekļiem sarūpēti divi komplekti tūristu soliņu un galdu, lauka tualete, divas informācijas plāksnes pie Pededzes upes un Zabalovā, kā arī iekārtota ugunskura vieta. Pededzes pagasta padomes telpās par projekta līdzekļiem nogādāta datortehnika tūrisma informācijas punkta izveidei.
Vidzemes attīstības aģentūras mediju speciāliste Agnese Karaseva uzsver, ka sagādātā infrastruktūra kalpos gan vietējo cilvēku, gan ārvalstu viesu ērtībām, palīdzēs uzturēt sakārtotu vidi un attīstīt tūrisma nozari gan vietās, kas līdz šim jau bija ceļotāju iecienītas, gan arī tur, kur Latvijas apceļotājus gaida neatklāti un maz zināmi dabas un kultūras objekti.

Citu datumu laikraksti

 • Pļaujas svētkos kurinās podnieku cepli

  Alūksnes Pilsētas svētkos keramiķi prezentēja pārvietojamu apdedzināšanas krāsni.Alūksnes Pilsētas svētkos keramiķi prezentēja pārvietojamu...

 • Būs pasākums jaunajiem skolotājiem

  Nākamnedēļ Alūksnes rajonā risināsies jaunajiem skolotājiem veltīts pasākums “Pa Grestes pedagoģisko atziņu ceļiem”.Nākamnedēļ Alūksnes rajonā...

 • Sāk apsekot lauku saimniecības

  No 13. līdz 29.augustam Alūksnes rajona pagastos notiek lauku saimniecību struktūras apsekojums.No 13. līdz 29.augustam Alūksnes rajona pagastos...

 • Būs zvaigžņu lietus

  Naktī no 12. uz 13.augustu Latvijā būs novērojams zvaigžņu lietus.Naktī no 12. uz 13.augustu Latvijā būs novērojams zvaigžņu lietus. Sākot no jūlija...

 • Rīgā - jaunas, labākas iespējas

  Pēc pārnākšanas strādāt uz Rīgu es nopelnu gandrīz divreiz vairāk nekā iepriekš, turklāt noteikti izmantošu arī citas labās iespējas, kas paveras...

 • Suminās sakoptāko sētu saimniekus

  Līču ģimene: lepojas, ka dzīvo sakārtotā vidē. Mārkalnē piektdien un sestdien notiks pagasta svētki “Nāc gavilēt!”, kuros galvenais notikums -...