Pašvaldību vadītāji deklarē ienākumus

Malienas pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Baltais pērn nopelnījis 2369,16 latus (pirms nodokļu nomaksas).

Malienas pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Baltais pērn nopelnījis 2369,16 latus (pirms nodokļu nomaksas).
Alūksnes pilsētas domē viņš saņēmis 120,40 latus, bet rajona padomē - 72,33 latus. Viņa īpašumā ir meža zeme Malienas pagastā. A.Baltajam pieder 1,7 privatizācijas sertifikāti. Pašvaldības vadītājs ir divu automašīnu - "GAZ - 52" un "VW Golf" (1986.izlaiduma gads) - īpašnieks.
Jaunlaicenes pagasta padomes priekšsēdētāja Rasma Muceniece pērn darba algā saņēmusi 2405 latus, rajona padomē kā piemaksu saņēmusi 145 latus, bet Alūksnes pilsētas domē - 132 latus. Zemnieku saimniecības "Vālodzes" darbības rezultātā guvusi ienākumus 280 latu apmērā. R.Mucenieces īpašumā ir zeme un dzīvojamā māja Jaunlaicenes pagasta "Vālodzes".
Jaunannas pagasta padomes priekšsēdētāja Janīna Čugunova darba algā saņēmusi 2962,72 latus. Alūksnes rajona padomē nopelnījusi 93,96 latus, bet pilsētas domē - 132,90 latus. Viņas īpašumā ir Jaunannas pagasta zemnieku saimniecība "Guldupji" (100 procenti), kā arī māja un saimniecības ēkas, bet zeme ir kopīpašumā. Viņai pieder 22 pajas par 198 latiem piensaimnieku kooperatīvajā sabiedrībā "Jaunanna", 10 pajas 50 latu vērtībā - piensaimnieku kooperatīvajā sabiedrībā "Svarīte". J.Čugunovai ir auto "Audi 100" (1987.izlaiduma gads).
Mārkalnes pagasta padomes priekšsēdētāja Zinaida Silirava pērn nopelnījusi 3267,57 latus, rajona padomē - 90,83 latus un pilsētas domē - 132,90 latus. Z.Silirava saņēmusi arī valsts pabalstu, kas pienākas ģimenēm ar bērniem - 115,20 latus. Kopīpašumā viņai ir māja un zeme Alsviķu pagasta "Sauspurvi". Lietošanā ir arī zeme Mārkalnes pagastā. Viņai ir auto "Opel Vectra" (1989.izlaiduma gads).
Pededzes pagasta padomes priekšsēdētāja Inta Ņikitina pērn nopelnījusi 4085,20 latus. Rajona padomē saņēmusi 217,01 latu. Viņai lietošanā ir piemājas saimniecība Pededzes pagastā. Akciju sabiedrībā "Vidzemes piens" viņai pieder 8,8 kapitāla daļas par 176 latiem.
Alsviķu pagasta padomes priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa, kas ir arī valdes locekle sabiedriskajā organizācijā "AIZ Melnupe" un Alsviķu kultūras un mākslas veicināšanas biedrībā, pērn nopelnījusi 3220,17 latus, rajona padomē - 138,20 latus un pilsētas domē - 132,90 latus. Viņai kopīpašumā un arī lietojumā ir zeme Alsviķu pagastā, kopīpašumā ir arī dzīvojamā māja un dzīvoklis Alsviķu pagastā.
Liepnas pagasta padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols ir arī valdes loceklis kooperatīvajās sabiedrībās "Liepna", "Liepnas piensaimnieks" un Alūksnes rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā. Viņš ir priekšsēdētājs Ziemeļaustrumu īpaši atbalstāmo reģionu attīstības padomē. L.Sīpols pašvaldībā nopelnījis 3512,93 latus, rajona padomē - 159,53 latus, bet pilsētas domē - 132,90 latus. Kooperatīvajā sabiedrībā "Liepnas piensaimnieks" dividendēs saņēmis 37,25 latus. Zemnieku saimniecības "Klajalkšņi" darbības rezultātā (ciršanas tiesību pārdošana) ieguvis 115,50 latus. L.Sīpols saņēmis kompensāciju 30,25 latus no Zemessardzes 31.kājnieku bataljona.
Viņam pieder 149 pajas par 745 latiem kooperatīvajā sabiedrībā "Liepnas piensaimnieks" un viena paja piecu latu vērtībā kooperatīvajā sabiedrībā "Liepna", kā arī 6,3 sertifikāti. L.Sīpola īpašumā ir māja un saimniecības ēkas, zemnieku saimniecība "Plešulauki" Liepnas pagastā. Viņa valdījumā ir dzīvoklis Liepnas pagastā un īpašumā dzīvoklis Smiltenē. Kopīpašumā ir zeme Jaunlaicenes pagastā un lietošanā zeme Liepnas pagastā, pieder "VAZ" (1989.gads) un traktors "T40 AM" (1989.gads).

Citu datumu laikraksti

 • Nolemj par reorganizāciju

  24.aprīlī notika paju sabiedrības “Trapene” pilnsapulce, kurā apsprieda un apstiprināja 2003.gada pārskatu. “Sapulces dalībnieki vienojās par paju...

 • Palielinās nelikumīgi izcirstās koksnes apjoms

  Alūksnes rajonā 2003.gadā jaunaudzes izkoptas 1442,2 hektāru platībā, tajā skaitā valsts mežos 1270,6, bet privātajos mežos - 171,6 hektāru...

 • Būs skolu Teātra svētki

  Rīt Ziemeru pamatskolā risināsies Alūksnes rajona skolu Teātra svētki “Pasaka par...”, tiem pieteikušies 16 kolektīvi - apmēram 170 bērnu.Rīt Ziemeru...

 • Mūža noslēpums meklējams Dieva atziņā

  Emma Krūmiņa, 96 gadus veca, kristiete, Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes locekle. 30 gadus bijusi šīs baznīcas apkopēja. Ilgus gadus pati...

 • Hokejs svarīgāks par balsojumu Saeimā

  Droši var apgalvot, ka hokeja pavasaris ir sasniedzis kulmināciju. Tuvākajās dienās Latvija turpinās dzīvot hokeja pārdzīvojumu jūklī. Hokeja laukums...

 • Konkursa kārtu uzvarētāji

  1.kārtas uzvarētāja - Dana Kūma.1.kārtas uzvarētāja - Dana Kūma. - 2.kārtas uzvarētāji - Dana Kūma un O.Vācieša Gaujienas vidusskolas 11.klases...

 • Prāgā latu nav

  - Vai latus var nopirkt un pārdot Čehijas galvaspilsētā Prāgā, kur notiks pasaules hokeja čempionāts?- Vai latus var nopirkt un pārdot Čehijas...

 • Nauda ir prece

  - Kāpēc latus bieži nevar nopirkt un pārdot bankās un valūtas maiņas punktos ārvalstīs?- Kāpēc latus bieži nevar nopirkt un pārdot bankās un valūtas...

 • Zināšanas var pārbaudīt internetā

  Ikviens Latvijas iedzīvotājs kopā ar pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem zināšanas var pārbaudīt viktorīnā “EuropaQuiz”.Ikviens...