Paveiktais un nepaveiktais

Alūksnes novada domes janvāra sēdē pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova informēja par pērn novada domē pieņemtajiem lēmumiem un paveiktajiem darbiem. Lēmumu kopskaits ir gana liels – 472.

Būvdarbu līgumi – 10 miljoni

“Kanceleja pērn saņēmusi un apstrādājusi 6459 dokumentus, bet nosūtījusi 3337. Ir izdots 1171 rīkojums par atvaļinājumiem un komandējumiem, noslēgti 799 līgumi pamatdarbības jautājumos un 321 par algotiem sabiedriskajiem darbiem.
Daudz darba bijis arī pašvaldības komisijām. Piemēram, bijušas 27 dzīvokļu komisijas sēdes un pieņemti 184 lēmumi.
Iepirkumu komisija ir izsludinājusi 21 atklātu konkursu un veikti 33 mazie iepirkumi, tajā skaitā 20 būvdarbu iepirkumi, notikušas 224 iepirkumu komisijas sēdes. Noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu 10 092 256 miljonu eiro apmērā, par pakalpojumiem – 591 788 eiro apmērā,” stāsta J. Čugunova. 

Gatavojas ēku nojaukšanai

2018. gada pašvaldības budžetā sešas reizes veikti grozījumi. Alūksnes novada pašvaldība noslēgusi 14 aizdevuma līgumus        6 871 531 miljonu eiro apmērā. Tie  lielākoties ir par pagastu ceļu būvniecību un sociālās aprūpes centra “Pīlādži” izveidei Mālupē. Aizdevumi ņemti arī izglītības investīciju projektu īstenošanai – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta remontam un Alūksnes novada vidusskolas telpu remontam.

“2018. gadā apstrādātas 41 527 pavadzīmes un rēķini, veikti           24 919 maksājumu uzdevumi. Esam nosūtījuši 390 nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumus par administratīvā akta piespiedu izpildi, kur pretenzijas summa ir bijusi nedaudz vairāk par 136 000 eiro, no tiem samaksāti 23 764 eiro.

Juridiskā nodaļa Alūksnes novada pašvaldību pērn pārstāvējusi vienā krimināllietā, trīs administratīvajos procesos un četrās civillietās. Īpašumu nodaļa šobrīd gatavo tehnisko dokumentāciju ēku nojaukšanai – Ziemeru pagasta “Krejotavai” un Jaunannas pagasta “Gundegām”, kas arī beidzot ir atbrīvotas,” saka J. Čugunova.

Novērš nepilnības

2018. gada nogalē ekspluatācijā nodoti daudzi ceļi – Ilzenes, Jaunannas, Malienas, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastos. Turpinās darbi, lai ierīkotu pieslēgumus ūdensvada un kanalizācijas sistēmai, ko atbalsta pašvaldība. “Notiek liels darbs, lai novērstu nepilnības, ko konstatējis Būvniecības valsts kontroles birojs Alūksnes novada izglītības iestādēs. Šobrīd pašvaldībā esam saņēmuši arī dokumentu par to, kuras ēkas kontroles birojs apsekos vēl 2019. gadā, tādēļ šobrīd caurskatām šo iestāžu dokumentāciju un pārējās nianses. Ar pašvaldības līdzfinansējumu biedrības ir īstenojušas sešus projektus vides jomā, veikta trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana.

Plānošanas un attīstības nodaļa guvusi apstiprinājumu projektam par Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības otro kārtu un esam jau uzsākuši tā īstenošanu. Atbalstu guva un darbi sākti arī projektam par pašvaldības administratīvās ēkas remontu Dārza ielā 11. Paralēli tam īstenojam projektu arī par klientu apkalpošanas centra izveidi ēkas pirmajā stāvā. Ir uzsākta arī izglītības   un sporta centra projektēšana,” saka J. Čugunova. 

Vairāk apmeklētāju un ieņēmumu

2018. gada nogalē noslēgti daudzi projekti, piemēram, “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”, vidusskolas remonts un citi. Stāstot par pasākumiem, J. Čugunova uzsvēra, ka pērn vislielākais apmeklētāju skaits bijis Alūksnes pilsētas svētkiem, Simtgades zaļumballēm, kur iesaistījās pieci pagasti, Pļaujas svēt-kiem un festivālam “Latvijas goda aplis” Viktora Ķirpa Ates muzejā.

“Alūksnes muzeju pērn apmeklējuši 10 139 cilvēki, muzeja ieņēmumi bijuši 19 424 eiro. Ates muzejam bijuši 7093 apmeklētāji un 11 654 eiro ieņēmumi. Jaunlaicenes muižas muzejam – 6011 apmeklētāji un 7350 eiro ieņēmumi. Varu teikt, ka visos trīs šajos mūsu novada muzejos ir palielinājušies ieņēmumi, kas pārsniedz budžetā plānoto, kā arī palielinājies apmeklētāju skaits. 

Savukārt Alūksnes Bānīša stacijas bagāžas šķūnis, ko apmeklētājiem pašvaldība atvēra septembrī, četros mēnešos no apmeklētājiem guvis 12 000 eiro ieņēmumus, kas tādā apjomā četros mēnešos arī tika plānoti,” norāda J. Čugunova.

Pārmaiņas izglītības sistēmā

Viņa uzsver – atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem, pērn likvidētas Ilzenes pamatskola, Jaunlaicenes sākumskola un Liepnas internātpamatskola. “Šī iemesla dēļ tika palielināta pirmsskolas vecuma bērnu skaita uzņemšana Ziemeru pamatskolā un arī Jaunlaicenē izveidota pirmsskolas grupa. Savukārt pirmsskolas grupām Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolā un Ziemeru pamatskolā pagarināts darba laiks. Pie Liepnas vidusskolas tika izveidots internāts. Katra Alūksnes novada pirmsskolas grupa ir saņēmusi 500 eiro vides pilnveidošanai – ceru, ka šogad novadā to varēsim turpināt. Ir notikusi Bejas pamatskolas un Alūksnes pilsētas sākumskolas akreditācija – abas izglītības iestādes ir akreditētas uz sešiem gadiem.

Priecē, ka 2018. gadā iegūts vairāk godalgoto vietu mācību priekšmetu valsts olimpiādēs – viena 1. vieta, viena 2. vieta, trīs     3. vietas un divas atzinības, notiek skolotāju tālākizglītība. Izglītības pārvalde piedalās “Latvijas skolas somas” projektā un projektā, kas mazina priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,” saka J. Čugunova. 

Vai visi lēmumi izpildīti?

Deputāts Ainars Melders pauda pateicību par atskaiti, bet uzsvēra, ka viņu vairāk interesē, vai visi  domes pieņemtie lēmumi ir arī izpildīti. “Iepriekš lēmām, ka līdz 2018. gada beigām iedalām finansējumu Liepnas vidusskolas internātam un tad analizējam, cik tajā ir bērnu. Ja maz – tad slēdzam internātu. Kāda šobrīd ir situācija?”.

J. Čugunova atzīst – lielākoties visi lēmumi ir izpildīti. “Nav izpildīti tie, kas vēl ir procesā, piemēram, par īpašumu atsavināšanu un tamlīdzīgi. Liepnas internātā bērnu nav daudz – tikai septiņi, vairāk arī neplānojas. Par to var spriest 2019. gada budžeta kontekstā,” saka J. Čugunova.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins norāda – to ietekmē arī tas, ka valstī mainīta attieksme par internātskolām un šobrīd saglabāta Tilžas internātpamatskola, bet Alūksnes pašvaldība iepriekš cerējusi, ka, to likvidējot, vai-rāk audzēkņu paliktu arī Liepnā.  
Deputāte Līga Langrate taujāja par Alūksnes novada attīstības dokumentiem. “Pagastos bija tikšanās ar iedzīvotājiem, veica aptaujas 2017. gadā, tagad ir jau 2019. gads – kāda ir tālākā virzība?”. J.Čugunova uzsver – šobrīd notiek Alūksnes novada rīcības plāna izstrāde.

Citu datumu laikraksti

 • Atzīmē novada desmitgadi

  Atzīmē novada desmitgadi

  Atzīmējot Alūksnes un Apes novadu desmitgadi, Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alūksnes un Apes novadu vēstures skolotāju apvienību rīko...

 • Pieņēmis jaunu izaicinājumu

  Pieņēmis jaunu izaicinājumu

  No šīs nedēļas, 4. februāra, Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “Spodra” ir jauns direktors – Gatis Spudiņš. Atkārtotajā konkursā uz vakanci bija...

 • Alūksnieši – labākie kultūras vērtību pārzinātāji

  Alūksnieši – labākie kultūras vērtību pārzinātāji

  Turpinās no 1. lappuses “Kultūras kanons manā skolas somā” ir ikgadējs Latvijas Kultūras akadēmijas konkurss. Tā fināls notika Latvijas Nacionālajā...

 • Aktivitāte noplakusi

  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “Alja” pagājušajā piektdienā aicināja uz tikšanos, lai skaidrotu, kādā veidā tiks organizēta saistošo noteikumu...